#Cyflogaeth a datblygiadau cymdeithasol yn Ewrop: Y nifer mwyaf erioed o bobl mewn cyflogaeth, ond mwy o fuddsoddiad yn y sgiliau sydd eu hangen

| Mawrth 26, 2019

Rhifyn y gwanwyn o Ddatblygiadau Cyflogaeth a Chymdeithasol y Comisiwn yn Ewrop (ESDE) Adolygiad Chwarterol yn dangos bod nifer y bobl mewn cyflogaeth a nifer yr oriau a weithiwyd yn parhau i gynyddu.

Mae'r oriau a weithir yn uwch na brig 2008 o'r diwedd. Mae'r rhan fwyaf o'r swyddi a grëwyd yn swyddi parhaol ac amser llawn. Ond mae twf yn anghyfartal ac mae'r cyfuniad o brinder llafur mewn rhai aelod-wladwriaethau a'r diffyg twf mewn eraill yn arafu twf cyfraddau cyflogaeth yr UE yn gyffredinol. Mae hyn yn cyfeirio at anghysonderau daearyddol a sgiliau yn y farchnad lafur. Yn gyffredinol, mae sefyllfa ariannol aelwydydd yn parhau i wella, er yn anwastad ar draws yr aelod-wladwriaethau.

Dywedodd Marianne Thyssen, y Comisiynydd Cyflogaeth, Materion Cymdeithasol a Symudedd Llafur: “Mae'r Undeb Ewropeaidd yn parhau i dorri'r record am nifer y bobl mewn cyflogaeth: mae gan 240 miliwn o bobl swydd yn yr Undeb Ewropeaidd erbyn hyn, gyda swyddi parhaol ar gynnydd. Ar yr un pryd, diweithdra yw'r isaf y bu erioed y ganrif hon, yn 6.5% ym mis Ionawr 2019. Mae'r duedd gadarnhaol hon wedi gwella lles llawer o bobl. Fodd bynnag, nid yw twf yn fanteisiol i bob dinesydd yn yr un modd. Ein prif dasg dros y blynyddoedd i ddod yw parhau i wella'r amodau byw a gweithio ledled Ewrop. Y Colofn Ewropeaidd ar Hawliau Cymdeithasol yn gyrru'r agenda hon yn ei blaen. A chyda'r Agenda Sgiliau ar gyfer Ewrop, rydym yn buddsoddi mewn pobl i'w paratoi i wneud y gorau o'r cyfleoedd yn y farchnad lafur. ”

Mae'r adroddiad llawn ar gael yma .

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, Economi, Cyflogaeth, EU, EU, Strategaeth 2020 Ewrop, Y Comisiwn Ewropeaidd, Menter Ieuenctid Ewrop, hawliau gweithwyr

Sylwadau ar gau.