Ble ddylai'r #Dutch fynd gyda'u polisi newydd tuag at #China?

Yn ddiweddar, mae'r byd wedi dod yn fwy gwresog. Mae rhyfel masnach Sino-UDA ar ei anterth, a dechreuodd y partïon ym Môr De Tsieina ymarferion milwrol. Ar gyfer yr UE, nid yw'r dyddiau hyn yn dawel, yn debyg i Tsieina a'r Unol Daleithiau gyda'u trafferthion mewnol ac allanol eu hunain - yn ysgrifennu Ying Zhang, Deon Cyswllt Erasmus Rotterdam.

Yn yr UE, mae'r drafferth wedi bod yn tyfu mwy. Yr Eidal yn “diddymu ei gynghreiriaid”; Prydain "UE" ysgariad yn agosáu at y rownd derfynol ddoniol; Gwlad Pwyl yn chwilio am ei “meistr newydd”; Mae economi'r Almaen yn araf, prin prin oedd Ffrainc yn glanhau ei llanast; Diweithdra Sbaen yn parhau i ddringo; a Brwsel yn ei chael hi'n anodd bod yn hapus.

Dim syndod, mae llywodraeth yr Iseldiroedd hefyd wedi cyhoeddi polisi swyddogol tuag at Tsieina, a enwir fel Cydbwysedd Newydd. Wrth ddarllen drwy'r adroddiad, rwy'n gweld bod yr adroddiad hwn yn cael yr argraff o “epiphany, amharod, ond dim ateb clir i'r problemau”. Yn gryno, mae fy nehongliad o'r adroddiad hwn fel a ganlyn (gyda rhywfaint o gyfarwyddeb nodweddiadol o'r Iseldiroedd) (mae “ni” isod yn cyfeirio at yr Iseldiroedd).

1 - Mae cynnydd Tsieina yn ffaith, fodd bynnag, mae ideoleg hollol wahanol i Tsieina, ond mae “oops”… rydym ni (yr Iseldiroedd) newydd sylweddoli.

2- Mae'n rhaid i ni barhau i ddibynnu ar wneud busnes gyda Tsieina ar gyfer ein sefyllfa geo-economaidd nodweddiadol a'n bywoliaeth safonol, ond mae'n anodd i ni droseddu ein “brawd mawr” a'r UE.

3- Felly, er ein mwyn ni, dylid blaenoriaethu diogelwch; i ryw raddau, mae angen i ni fod yn gyson â'n cynghreiriaid.

4- Hefyd, mae'n rhaid i ni gryfhau cynghrair ein Teyrnas ein hunain yn yr Iseldiroedd; mae'n rhaid i ni gyd-fynd â'r UE, mae'n rhaid i ni ddod o hyd i ychydig o sectorau gwyrdd allweddol (bwyd, amaeth ... fod yn fwy economi gylchol a bod yn sectorau mwy cynaliadwy) i gydweithio â Tsieina, oherwydd rydym am osgoi gwrthdaro ag eraill.

5.- Mae'n rhaid i ni hefyd gryfhau'r berthynas rhwng ein busnes a'n llywodraeth.

6.- Mewn gair: rydym ni rhwng y ddau, ac rydym mewn sefyllfa anesmwyth. Er ein bod yn wahanol i Tsieina o ran ideoleg, mae gennym lawer o amharodrwydd i wneud Tsieina yn wrthwynebydd oherwydd bod y busnes i ni gyda Tsieina yn dal i fod yn bwysig.

7.- Nid yw hon yn swydd hawdd! Ond, rydym yn Iseldiroedd, ac rydym yn ddigon craff…

Mae'n anodd sefyll dros yr holl bartïon a delio â'r gwir wirionedd, oni bai mai eich cenhadaeth yw bod o fudd i holl boblogaeth y byd. Mae'r adroddiad hwn yn datgelu canfyddiad yr Iseldiroedd nid yn unig i Tsieina, ond hefyd i UDA, ac i'r UE, fodd bynnag heb edrych yn deg ar ddatblygiad Tsieina, a dibenion eraill. Mae diffinio Balans Newydd drwy gyfuno canfyddiadau tuag at Tsieina ac UDA gyda'i gilydd yn wirioneddol yn cyflymu rhwng y pwerau. Yn sicr, nid yw'n ofalus ac yn ymwybodol. Bydd yn gwneud i'r NL golli ei safbwynt a'i lais tybiedig, gyda pharch eraill, ac yn gwneud busnes yr Iseldiroedd yn fwy agored i niwed ac yn fwy blinedig.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, Economi, Yr Iseldiroedd

Sylwadau ar gau.