Gwahardd #Google ar #Huawei - Byddwn yn parhau i adeiladu ecosystem feddalwedd ddiogel a chynaliadwy

| Efallai y 20, 2019

Mae Google wedi gwahardd y gwneuthurwr ffonau clyfar ail fwyaf yn y byd, Huawei, o rai diweddariadau i'r system weithredu Android, gan ddwyn ergyd i'r cwmni Tsieineaidd. Mae dyluniadau newydd ffonau clyfar Huawei ar fin colli mynediad i rai apiau Google.

Daw'r symudiad ar ôl i weinyddiaeth Trump ychwanegu Huawei at restr o gwmnïau na all cwmnïau Americanaidd eu masnachu oni bai bod ganddynt drwydded.

Dywedodd Google ei fod yn “cydymffurfio â'r gorchymyn ac yn adolygu'r goblygiadau”.

Dywedodd Abraham Liu, Prif Gynrychiolydd Huawei i'r Undeb Ewropeaidd

Abraham Liu, Prif Gynrychiolydd Huawei i'r Undeb Ewropeaidd

“Mae Huawei wedi gwneud cyfraniadau sylweddol i ddatblygiad a thwf Android ledled y byd. Fel un o bartneriaid byd-eang allweddol Android, rydym wedi gweithio'n agos gyda'u llwyfan ffynhonnell agored i ddatblygu ecosystem sydd wedi bod o fudd i ddefnyddwyr a'r diwydiant.

Bydd Huawei yn parhau i ddarparu diweddariadau diogelwch a gwasanaethau ôl-werthu i bawb sy'n bodoli eisoes

Cynhyrchion ffonau clyfar a llechen Huawei ac Honor, sy'n cynnwys y rhai sydd wedi'u gwerthu ac sy'n dal i fod mewn stoc yn fyd-eang.

Byddwn yn parhau i adeiladu ecosystem feddalwedd ddiogel a chynaliadwy, er mwyn darparu'r profiad gorau i bob defnyddiwr yn fyd-eang.

Wrth siarad am y Gorchymyn Gweithredol sy'n cyfyngu ar werthiant ein technoleg i gwsmeriaid yr Unol Daleithiau, ychwanegodd Abraham Liu

“Huawei yw'r arweinydd digyffelyb yn 5G. Rydym yn barod ac yn barod i ymgysylltu â llywodraeth yr Unol Daleithiau a dod o hyd i fesurau effeithiol i sicrhau diogelwch cynnyrch. Ni fydd cyfyngu Huawei rhag gwneud busnes yn yr Unol Daleithiau yn gwneud yr Unol Daleithiau yn fwy diogel neu gryfach; yn lle hynny, bydd hyn ond yn cyfyngu'r Unol Daleithiau i ddewisiadau amgen israddol ond drutach, gan adael yr Unol Daleithiau ar ei hôl hi o ran defnyddio 5G, ac yn y pen draw niweidio buddiannau cwmnïau a defnyddwyr yr Unol Daleithiau. Yn ogystal, bydd cyfyngiadau afresymol yn torri ar hawliau Huawei ac yn codi materion cyfreithiol difrifol eraill.

Gan ychwanegu Huawei at y rhestr Endidau a fyddai'n cyfyngu ar ein gallu i gaffael yn yr Unol Daleithiau

  • Mae Huawei yn erbyn penderfyniad Swyddfa Diwydiant a Diogelwch (BIS) Adran Fasnach yr Unol Daleithiau.
  • Nid yw'r penderfyniad hwn o ddiddordeb i neb. Bydd yn gwneud niwed economaidd sylweddol i'r cwmnïau Americanaidd y mae Huawei yn gwneud busnes iddynt, yn effeithio ar ddegau o filoedd o swyddi Americanaidd, ac yn amharu ar y cydweithio a'r ymddiriedaeth sy'n bodoli ar y gadwyn gyflenwi fyd-eang.
  • Bydd Huawei yn ceisio atebion ar unwaith ac yn dod o hyd i benderfyniad i'r mater hwn. Byddwn hefyd yn ymdrechu'n rhagweithiol i liniaru effeithiau'r digwyddiad hwn. ”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, economi ddigidol, Economi, US

Sylwadau ar gau.