# Amaethyddiaeth - Y Comisiwn yn cyhoeddi trosolwg o gyflenwad bwyd yr UE

| Efallai y 21, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi ei diweddaraf 'Mantolen Gwarchod Porthiant yr UE', sy'n rhoi trosolwg cynhwysfawr o gyflenwad bwyd yr UE. Mae cyhoeddi'r fantolen hon yn ddilyniant uniongyrchol o'r adrodd ar ddatblygiad proteinau planhigion yn yr Undeb Ewropeaidd a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2018 i ystyried sut i ddatblygu eu cynhyrchiad ymhellach mewn ffordd sy'n economaidd ac yn amgylcheddol gadarn.

Un o gynigion yr adroddiad oedd gwella dadansoddiad o'r farchnad a thryloywder y farchnad trwy ddulliau monitro gwell a arweiniodd at gyhoeddi mantolen wedi'i diweddaru yn cyflwyno cyflenwad, galw a masnach amrywiol ffynonellau protein ac yn cynnwys garw am y tro cyntaf. Mae'r ffigurau'n dangos sefyllfa wrthgyferbyniol gyda chyfradd hunangynhaliaeth uchel ar gyfer cynhyrchion sy'n isel mewn cynnwys protein, fel garw, ond yn isel ar gyfer cynhyrchion â chynnwys protein uchel, fel ffa soia. O edrych ar gyfanswm defnydd yr UE o borthiant, mae tua 80% o'r porthiant yn dod o darddiad yr UE, sy'n duedd gadarnhaol.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, Amaethyddiaeth, Economi, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.