#Agriculture - Comisiwn yn rhoi arwydd daearyddol ar gyfer 'Tatws Newydd Ayrshire' yn y DU

| Gorffennaf 11, 2019

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Tatws Newydd Ayrshire' / 'Ayrshire Earlies' yn y gofrestr o Ddangosiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Mae'r cynnyrch sydd newydd ei warchod yn cael ei blannu, ei dyfu a'i gynaeafu yn sir Ayrshire yn Ne Orllewin yr Alban. Mae Ayrshire wedi bod wrth wraidd diwydiant tatws Prydain gan fod y cnwd wedi'i drin am y tro cyntaf yn yr Alban ar sail fasnachol yn 1793. Oherwydd pridd tywodlyd ysgafn a chynhesu'n gynnar gan y Gulf Stream, mae ffermydd yn Ayrshire, yn enwedig y rhai ar hyd arfordir Ayrshire bob amser wedi gallu plannu eu cnwd tatws ychydig wythnosau yn gynharach nag mewn rhannau eraill o'r Alban sy'n eu cysylltu â dechrau'r tymor newydd. Mae 'Tatws New Ayrshire / Ayrshire Earlies' yn arbennig o dda ar gyfer berwi a saladau. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o gynhyrchion 1,450 wedi'u diogelu eisoes. Mae mwy o wybodaeth ar-lein ar dudalennau gwe ar cynnyrch o ansawdd a'r Cronfa ddata DRWS a ddiogelir cynnyrch.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Amaethyddiaeth, Economi, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.