Cysylltu â ni

Economi

Banc Canolog Ewrop yn datgelu penderfyniadau polisi ariannol newydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Christine Lagarde yn rhoi datganiad ar y penderfyniadau yn rhithiol. Cymerodd Lagarde ran o bell oherwydd COVID-19 (Gwasanaeth Clyweledol y CE).

Cyhoeddodd Banc Canolog Ewrop ei benderfyniadau polisi ariannol heddiw. Daw’r diweddariadau polisi ar ôl mwy na mis o ryfel ar gyfandir Ewrop a chwyddiant parhaus ar ôl Ewrop a wisgir gan bandemig. Er bod Llywydd yr ECB Christine Lagarde wedi nodi lefelau diweithdra hanesyddol isel, mae economi Ewrop yn parhau i gael ei herio gan brisiau ynni a bwyd uchel. 

“Mae’r rhyfel yn yr Wcrain yn effeithio’n ddifrifol ar economi Ardal yr Ewro ac wedi cynyddu ansicrwydd yn sylweddol,” meddai Lagarde. “Bydd effaith y rhyfel ar yr economi yn dibynnu ar sut mae’r gwrthdaro yn esblygu, ar effaith y sancsiynau presennol ac ar fesurau pellach posib.”

Daeth y datganiad yn dilyn cyfarfod o Gyngor Llywodraethu'r ECB. Fe benderfynon nhw fod y rhagolygon twf blaenorol wedi cael eu bygwth gan y rhyfel yn yr Wcrain. Mae ffactorau megis costau ynni uwch, costau cludiant uwch a chostau bwyd uwch i gyd yn cyfrannu at gynnydd mewn chwyddiant a risg i dwf economaidd. Tra bod Ardal yr Ewro yn dal i deimlo effeithiau’r pandemig, mae Lagarde yn priodoli’r rhan fwyaf o’r straen ar yr ewro i’r gwrthdaro milwrol parhaus yn yr Wcrain. 

Nid yw hynny i ddweud mai dim ond dirywiad economaidd y mae’r banc yn ei ddisgwyl, yn hytrach bydd unrhyw dwf yn digwydd yn arafach na’r disgwyl. Gall llai o alw am ynni a chyfradd ddiweithdra gyson isel helpu i liniaru effaith y rhyfel ar yr economi yn ôl adroddiad y banc.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd