Cysylltu â ni

Economi

A yw Ewrop yn mynd am gymdeithas heb arian parod?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae eiriolwyr taliadau heb arian yn dweud bod hyn yn dod â buddion amrywiol. Mae adroddiad diweddar gan Fanc y Byd yn dangos bod taliadau heb arian parod yn wyrddach, gan fod rhoi’r gorau i ddefnyddio arian parod corfforol yn arbed costau amgylcheddol ac yn lleihau’r angen am gludiant, er enghraifft, i dalu biliau, derbyn taliadau, neu dynnu arian parod.

Mae cyd-fuddiannau hinsawdd hefyd yn deillio o’r ffaith bod taliadau digidol yn alluogwr ar gyfer buddsoddi mewn mentrau gwyrdd. Er enghraifft, mae prosiectau ynni solar neu wynt yn dibynnu ar argaeledd taliadau digidol, ac mae digideiddio yn ei gwneud hi'n bosibl cynnig, mewn ffordd fwy fforddiadwy, bopeth o yswiriant perthnasol i gyllid a dulliau buddsoddi.

Ac o ran Dwyrain Ewrop, mae gwledydd fel Gwlad Pwyl, Rwmania a Hwngari yn profi trawsnewidiad cyflym, wedi'i ysgogi gan fusnesau newydd arloesol, fframweithiau rheoleiddio ffafriol, a galw cynyddol defnyddwyr am atebion cyllid digidol.

Ond mae taliadau digidol nid yn unig yn ffordd i Ewrop ddod yn wyrddach ym marn ei heiriolwyr, i gael economi fwy effeithlon a chostus ond hefyd yn fodd i arloesi. Mewn byd sy’n cael ei ddominyddu gan yr Unol Daleithiau yn erbyn Tsieina, bydd technoleg yn creu neu’n torri cenhedloedd a chynghreiriau, ac nid yw’r Undeb Ewropeaidd mewn sefyllfa fwy gwenieithus o ran paru â’r pwerau mawr technolegol. Dyna pam mae Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, wedi datgan bod digideiddio a thalu heb arian yn brif flaenoriaeth - i fyny yno gyda diogelu'r hinsawdd.

Mae'r symudiad hefyd wedi ei wrthwynebwyr yn dadlau y gallai gweithredu system o'r fath yn cael ei wneud yn rhy gyflym.

The debate reached the European Parliament. Rareş Bogdan, a Romania MEP from the European People’s Party Group, asked for restrain in implementing the measure at national level saying that “this issue gives serious headaches to those who are going to collect and use cash for their direct payments. It needs further consideration and a proper analysis.”

hysbyseb

Ar ochr arall yr eil wleidyddol, dywedodd rapporteur cysgodol ASE Renew Europe Ivars Ijabs ar y rheoliad taliadau ar unwaith: “Mewn cyfnod o drawsnewid digidol, mae trosglwyddiadau credyd ar unwaith yn esiampl o effeithlonrwydd a chyfleustra, gan baratoi'r ffordd ar gyfer gwasanaeth di-dor. a thirwedd ariannol Ewropeaidd rhyng-gysylltiedig. Mae eu gweithrediad cyflym a hygyrchedd ar draws ffiniau yn grymuso unigolion a busnesau i gynnal trafodion gyda chyflymder a hyblygrwydd heb ei ail, gan feithrin economi UE fwy integredig a deinamig.”

Mae cefnogwyr y mesur yn ystyried bod y newid i daliadau di-arian ac arian cyfred digidol yn cyfrannu at gryfhau Marchnad Sengl yr UE, gan ei gwneud yn haws, yn gyflymach ac yn rhatach i Ewropeaid a busnesau fasnachu ar draws yr Undeb. Maen nhw’n dweud bod angen set o gyfreithiau arnom a fyddai’n cyfyngu ar daliadau arian parod fel rhan o set ehangach o offerynnau’r UE sydd wedi’u cynllunio i frwydro yn erbyn gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd