Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

Comisiwn yn cynnig labelu digidol ar gyfer cynhyrchion ffrwythloni'r UE i hysbysu defnyddwyr yn well a lleihau costau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu cynnig ar labelu digidol gwirfoddol cynhyrchion gwrteithio'r UE. Yn yr UE, mae'r labelu digidol eisoes yn cael ei ddefnyddio ar gyfer rhai cynhyrchion sy'n cynnwys cemegau, er enghraifft batris, ac mae rheolau ar gyfer labelu digidol yn cael eu hystyried ar gyfer eraill, fel ar gyfer glanedyddion, colur a chemegau.

Caniateir i gyflenwyr cynhyrchion ffrwythloni sy'n bodloni safonau iechyd, diogelwch ac amgylcheddol ledled yr UE (marc CE) ddarparu gwybodaeth ar label digidol.

Bydd hyn yn hysbysu defnyddwyr yn well, gan arwain at ddefnydd mwy effeithlon o gynhyrchion gwrteithio. Ar yr un pryd, bydd yn symleiddio rhwymedigaethau labelu ar gyfer cyflenwyr ac yn lleihau costau: €57,000 y flwyddyn i gwmni mawr a €4,500 i BBaCh.

Bydd y labelu digidol yn wirfoddol, sy'n golygu y gall cyflenwyr a manwerthwyr ddewis sut i gyfathrebu'r wybodaeth labelu: fformat ffisegol, fformat digidol neu gyfuniad o'r ddau. Cynhyrchion sy'n cael eu gwerthu mewn pecynnu i ffermwyr a gwrteithiau eraill bydd defnyddwyr yn parhau i gael y wybodaeth bwysicaf ar label corfforol, megis diogelwch ar gyfer iechyd pobl a'r amgylchedd, yn ogystal â'r label digidol.

Mae'r cynnig hwn wedi'i anfon at Senedd Ewrop a'r Cyngor. Unwaith y cânt eu mabwysiadu, bydd y rheolau newydd yn berthnasol ddwy flynedd a hanner ar ôl eu mabwysiadu er mwyn caniatáu i reolau technegol gael eu penderfynu yn y cyfamser.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd