Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Gwerth uchaf erioed masnach bwyd-amaeth yr UE ym mis Tachwedd 2022

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi'r adroddiad masnach bwyd-amaeth misol diweddaraf, sy'n dangos bod llif masnach misol yr UE o gynhyrchion amaethyddol a bwyd wedi cyrraedd gwerth uchaf erioed o €36.9 biliwn ym mis Tachwedd 2022. Ers dechrau 2022, mae masnach bwyd-amaeth yr UE Cyrhaeddodd cyfanswm o € 369bn, sy'n cynrychioli cynnydd o 23% o'i gymharu â'r un cyfnod yn 2021 (Ionawr-Tach). Gellir esbonio hyn gan gynnydd yng ngwerth allforion bwyd-amaeth yr UE a mewnforion, 17% a 34% yn y drefn honno. Yn yr un cyfnod, mae balans masnach yr UE yn sefyll ar €53.5bn.

O'i gymharu â Hydref 2022, bwyd-amaeth yr UE allforion cynyddu ychydig o gymharu â'r mis blaenorol, i gyrraedd €21.2 biliwn, cynnydd o 2%. Rhwng Ionawr a Thachwedd 2022, cyrhaeddodd allforion bwyd-amaeth yr UE € 211bn. Wrth edrych ar sectorau penodol, mae'r data'n cadarnhau allforion gwenith uwch yr UE o fis Ionawr i fis Tachwedd 2022. Y ddau brif gyrchfan ar gyfer cynhyrchion yr UE yw y Deyrnas Unedig a'r Unol Daleithiau. Gostyngodd allforion yr UE o gig moch, grawnfwydydd ac olewau llysiau i Tsieina yn yr un cyfnod, tra gostyngodd allforion yr UE i Rwsia yn sylweddol o ran maint a gwerth ar gyfer ystod o sectorau.

EU mewnforion Arhosodd amaethyddiaeth a chynhyrchion bwyd yn eithaf sefydlog ym mis Tachwedd 2022 o gymharu â'r mis blaenorol. Fodd bynnag, oherwydd prisiau bwyd uwch ar y marchnadoedd byd-eang, cynyddodd a chyrhaeddodd gwerth mewnforion yr UE € 157bn yn ystod 11 mis 2022. Y tair prif wlad darddiad sy'n allforio cynhyrchion bwyd-amaeth i'r UE yw Brasil, y DU a'r Wcráin. Cofnodwyd y cynnydd mwyaf yn ystod y flwyddyn 2022 ar gyfer mewnforion o nwyddau cynradd, megis indrawn (+9 miliwn tunnell), cacen soia (+737 mil tunnell), a had rêp (+1.3 miliwn tunnell).

Mae'r adroddiad masnach bwyd-amaeth misol diweddaraf hefyd yn cynnwys ffocws arbennig ar esblygiad cynhyrchu a bwyta dofednod a chig eidion o 1961 i 2019 ledled Ewrop, Canolbarth Asia, Asia-Oceania, Affrica a'r Americas.

Mae mwy o fewnwelediadau yn ogystal â thablau manwl ar gael mewn eitem newyddion ar-lein.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd