Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

Protestiadau ffermwyr wedi'u harfogi i ledaenu gwybodaeth anghywir am yr hinsawdd, darganfyddiadau adroddiad

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae protestiadau ffermwyr mewn sawl gwlad Ewropeaidd wedi cael eu harfogi i ledaenu honiadau ffug i ddwyn anfri ar weithredu gwleidyddol yn erbyn newid hinsawdd a thanio diffyg ymddiriedaeth dwfn tuag at yr UE, yn ôl adroddiad ar ddadwybodaeth hinsawdd yn ymwneud â phrotestiadau gan sefydliadau gwirio ffeithiau Ewropeaidd. Mae'r adroddiad yn categoreiddio ac yn dadansoddi naratifau ffug trawsffiniol, gan dynnu ar wiriadau ffeithiau a dadelfennu o 24 o sefydliadau gwirio ffeithiau ledled Ewrop, wedi'u hategu gan ffynonellau gwirio ffeithiau eraill.

Er mwyn dadansoddi'r naratifau hyn, caiff honiadau eu categoreiddio i themâu cyffredin mewn gwybodaeth anghywir. Roedd honiadau a nodwyd yn aml yn ymwneud yn benodol â gwrthwynebu polisïau hinsawdd yr UE, megis “naratifau a gyhuddodd yr UE ar gam o hyrwyddo cig a dyfwyd mewn labordy ac a honnodd fod llywodraethau yn dinistrio seilwaith dŵr yn fwriadol.”

Yn ogystal, canfu’r adroddiad mai gwleidyddion sy’n gysylltiedig â’r dde eithafol oedd yn gyfrifol am y mwyafrif o bostiadau cyfryngau cymdeithasol yn erbyn gweithredu ar yr hinsawdd a’r UE mewn dadansoddiad o’r postiadau mwyaf poblogaidd am brotestiadau ffermwyr, yn seiliedig ar ddadansoddiad o bostiadau cyfryngau cymdeithasol poblogaidd yn chwe iaith.

Wrth i ddull Etholiadau Senedd Ewrop 2024 a rowndiau newydd o brotestiadau gael eu cynllunio, mae canfyddiadau'r adroddiad yn rhoi mewnwelediadau pwysig i sut mae gwybodaeth anghywir yn tynnu sylw oddi wrth nodau'r protestwyr ac at naratifau ffug, gan siapio barn y cyhoedd. “Gwnaeth yr anghywirdebau hyn fwy na dim ond cuddio gwir ofynion y protestwyr; fe wnaethant hefyd ymhelaethu ar yr amheuaeth a’r amheuaeth bresennol tuag at yr UE a’i bolisïau hinsawdd,” mae’r adroddiad yn darllen.

Dywedodd awdur yr adroddiad, Charles Terroille, o Science Feedback, “Gyda’r etholiadau’n agosáu, bydd protestiadau newydd yn rhoi mwy fyth o gyfle i wybodaeth anghywir erydu uniondeb deialog hinsawdd ledled Ewrop. Mae actorion maleisus a gwleidyddion asgell dde eithafol eisoes wedi profi naratifau o’r fath yn llwyddiannus; nawr mae'n rhaid i ni fod yn barod ar gyfer eu defnydd parhaus. ”

Teitl "Sail Ffrwythlon i Anwybodaeth: O Ledaenu Camwybodaeth Newid Hinsawdd i Danseilio Gweithredu Hinsawdd: Sut Yr Arferwyd Protestiadau Ffermwyr i Ddylanwadu ar Gynulleidfaoedd”, datblygwyd yr adroddiad gan sefydliadau gwirio ffeithiau Niwtral (Sbaen) a Adborth Gwyddoniaeth (Ffrainc) fel rhan o'r Ffeithiau Hinsawdd Ewrop prosiect a gydlynir gan y Rhwydwaith Safonau Gwirio Ffeithiau Ewropeaidd, sy'n ceisio canfod ac olrhain patrymau mewn gwybodaeth anghywir cyn ac ar ôl yr etholiadau.

hysbyseb

Yr adroddiad hwn yw’r cyntaf o bedwar sydd wedi’u cynllunio i ddadansoddi camwybodaeth a gwybodaeth anghywir a nodwyd yn y gronfa ddata Ffeithiau Hinsawdd fel rhan o’r prosiect Climate Facts Europe, a fydd yn cael ei ryddhau tua unwaith y mis trwy fis Medi yn y cyfnod cyn 2024 a’r wythnosau ar ôl hynny. Etholiadau Senedd Ewrop.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd