Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

Digwyddiad ym Mrwsel i gael ei fynychu gan weithredwyr asgell dde eithafol sydd wedi'u cuddio fel ffermwyr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae’r rhestr o siaradwyr ar gyfer digwyddiad y mae’r sefydliad Iseldiraidd Farmers Defence Force yn ceisio’i lwyfannu i’r gogledd o Frwsel heddiw yn dangos mai digwyddiad asgell dde eithaf sy’n ceisio cuddio’i hun fel ‘protest ffermwyr’ yw hwn yn bennaf.  

Mae adroddiadau rhestr o siaradwyr a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod yr holl siaradwyr gwleidyddol yn perthyn i'r dde eithafol: gwleidyddion o'r Gyfraith a Chyfiawnder (PiS, aelod-blaid Pwyleg y Ceidwadwyr Ewropeaidd a Diwygwyr ECR), Vlaams Belang (yn perthyn i Hunaniaeth a Democratiaeth ID), Fforwm Democratiaeth (Aelod o ID Iseldireg tan fis Hydref 2022) a'r blaid dde bellaf o Wlad Pwyl Konfederacji.

Mae'r digwyddiad yn cael ei gyflwyno fel protest o 'rhyfelwr' ffermwyr. Mae'r mudiad yn nwylo'r Farmers Defence Force, sydd dathlu Geert Wilders' (PVV/ID) cytundeb y llywodraeth yn yr Iseldiroedd, Ffrainc Coordination Rurale, sydd â chysylltiad agos â'r Rali Genedlaethol (ID), a Plataforma 6F Sbaen, sydd â chysylltiadau agos â Vox (ECR). Mae gan undebau ffermio mwyaf Ewrop yn gwbl briodol galwadau i ymuno wedi'u gwrthod, felly yn ffodus ni fydd y digwyddiad yn fwyaf tebygol o gyrraedd maint protestiadau'r ffermwr go iawn ar ddechrau'r flwyddyn hon.

Mae Copa-Cogeca, y prif lobi amaethyddiaeth, eisoes wedi gwneud hynny diystyru mynychu'r digwyddiad. Bydd cymdeithas ffermwyr yr Iseldiroedd LTO, sydd â 35,000 o aelodau, yn gwneud hynny nac yn mynychu y digwyddiad. Hefyd gwrthod y gwahoddiad: prif sefydliadau ffermwyr yr Eidal Coldiretti a Confagricoltura oherwydd eu bod yn feirniadol o'r symudiadau cysylltiedig newydd ar y dde eithaf. Bydd Deutscher Bauernverband, sy'n cynrychioli 90 y cant o ffermwyr yr Almaen peidio cymryd rhan yn y brotest. Mae COAG, y mudiad ffermwyr mwyaf yn Sbaen, wedi dweud y bydd ei aelodau ddim ymuno y brotest ar 4 Mehefin.  

Ymgeisydd gorau Gwyrdd Ewrop Bas Eickhout Dywedodd:
"Rydym yn llongyfarch y sefydliadau ffermwyr prif ffrwd am gadw draw o'r digwyddiad pellaf hwn. Mae'r dde eithaf wedi bod yn bwydo ffermwyr gyda'r celwydd mai Ewrop, a'r Fargen Werdd, sydd ar fai am eu caledi. Rhan fechan o'r ffermwyr wedi mabwysiadu’r celwyddau a’r ochrau hynny gyda’r dde eithafol i’r 80% o’r ffermydd mwyaf cyfoethog. 

Ymgeisydd gorau Gwyrdd Ewrop Terry Reintke Ychwanegodd:
"Mae ffermwyr ymhlith y dioddefwyr cyntaf o newid hinsawdd pan fydd eu tiroedd fferm dan ddŵr, fel nawr yn yr Eidal a'r Almaen, a sychder eithafol fel nawr yn Sbaen. Mae polisïau hinsawdd sy'n atal y tywydd eithafol hyn yn anghenraid ar frys. Rydym yma i gefnogi ffermwyr i wneud y newid i fodel ffermio sy’n addas ar gyfer y dyfodol. Ac rydym yma i newid y system cymorthdaliadau fel ei fod o fudd i ffermydd teuluol bach a chanolig yn lle’r amaeth-ddiwydiant biliwn-doler yr ydym yn ymladd dros ffair bargen i ffermwyr heddiw a bargen werdd ar gyfer eu dyfodol.”

Ar 30 Mai, trefnodd ffermwyr blaengar ddigwyddiad ym Mrwsel i amlygu amrywiaeth barn o fewn y mudiad ffermio. Mudiad ffermwyr gwerinol ar lawr gwlad Trwy Campesina Dywedodd ar yr achlysur hwnnw: “Ni all rhoi’r gorau i’r Fargen Werdd ddatrys problemau ffermwyr Ewrop, ond yn hytrach mae’n gwneud y gwrthwyneb. Mae amddiffyn sofraniaeth bwyd ac incwm teilwng i ffermwyr a gweithwyr fferm yn gofyn am bolisïau uchelgeisiol i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd a hyrwyddo bioamrywiaeth (...) Ychydig ddyddiau cyn yr etholiadau Ewropeaidd, rydym yn pryderu y bydd y sefyllfa hon yn cael ei defnyddio gan grwpiau nad oes ganddynt cynigion pendant i fynd i’r afael â materion ffermwyr, ond sy’n defnyddio pryderon ffermwyr i wthio eu buddiannau gwleidyddol eu hunain.”

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd