Cysylltu â ni

Bancio

Mihails Safro, Prif Swyddog Gweithredol xpate: Mae ychwanegu'r datrysiad bancio craidd yn creu cyfleoedd twf newydd i'n masnachwyr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

xpad, y llwyfan taliadau trawsffiniol sy’n tyfu’n gyflym, wedi cyhoeddi lansiad ei ddatrysiad bancio craidd aflonyddgar, sy’n cysylltu systemau masnachwyr a chaffaelwyr i gynnig prosesu taliadau ystwyth, hyblyg a chyson, ac yn hollbwysig yn eu helpu i osgoi cyfyngiadau llwyfan TG etifeddol.

Bydd ffocws enwog xpate a arweinir gan ddyluniad UX, yr ateb bancio craidd newydd yn helpu masnachwyr a chaffaelwyr i fanteisio ar hyd yn oed mwy o gyfleoedd e-fasnach trawsffiniol trwy ei blatfform integredig hawdd ei ddefnyddio.

Mae llwyfannau bancio craidd yn gog annatod yn yr ecosystem taliadau, gan gynnal swyddogaethau prosesu taliadau sy'n hanfodol i genhadaeth sy'n galluogi llif trafodion llyfn rhwng defnyddwyr, masnachwyr a chaffaelwyr. Fodd bynnag, mae mwy a mwy o lwyfannau bancio craidd mewnol, y cafodd llawer ohonynt eu hadeiladu sawl blwyddyn yn ôl, yn prysur fynd yn hen ffasiwn, gan fod y dechnoleg sylfaenol wedi darfod neu na ellir bellach ei haddasu i'r cynnydd yn nifer y trafodion ar fwrdd y llong o amrywiaeth sy'n tyfu'n gyflym. sianeli, dyfeisiau a phwyntiau cyffwrdd.

Mae uwchraddio'r llwyfannau traddodiadol hyn yn rhy ddrud i'w wneud yn fewnol, ac er bod ymarferoldeb plygio a chwarae wedi galluogi rhywfaint o hyblygrwydd, mae'r gofynion dwys sy'n cael eu gyrru gan ddata a chymhlethdodau prosesu e-fasnach trawsffiniol yn golygu bod parhau i ddefnyddio llwyfannau o'r fath yn bygwth effeithlonrwydd. a phroffidioldeb masnachwyr a chaffaelwyr sydd am ehangu eu gweithrediadau e-fasnach trawsffiniol.

Lansio technoleg bancio xpateCore yw'r peth gorau y gallwch ei gael yn fewnol, ond dyna'r ateb bob amser ychwaith, oherwydd efallai na fydd gan werthwyr trydydd parti yr hyblygrwydd a'r seilwaith i ddylunio atebion sy'n gysylltiedig â phob busnes.

Gyda disgwyl i werth taliadau trawsffiniol gyrraedd $250 triliwn erbyn 2027, mae xpate wedi'i gynllunio i fod mor hawdd ei ddefnyddio â phosibl.

Mae ychwanegu'r datrysiad bancio craidd at ei blatfform yn dynodi sut mae xpate yn parhau i greu cyfleoedd twf newydd i gaffaelwyr a masnachwyr o unrhyw faint, mewn unrhyw sector gyda'i ddull newydd o wneud taliadau cymhleth mor syml â phosibl.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd