Cysylltu â ni

Cyflogaeth

Ymchwil Newydd yn Datgelu Gwledydd Gorau 2024 i Fyw a Gweithio ynddynt

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

  • Norwy ar frig Rhestrau Byd-eang fel y Lle i Weithio Rhif 1, Gosod y Safon ar gyfer Boddhad Gweithwyr a Chydbwysedd Bywyd a Gwaith  
  • Coronodd y Swistir Y Wlad Hapusaf i Weithio ledled y Byd, gan Osod Safon Newydd ar gyfer Llesiant Gweithwyr
  • Yr Iseldiroedd yn dod i'r amlwg fel Pinacl Gweithleoedd Cynhwysol, Arwain y Byd mewn Amrywiaeth a Derbyn 

Gyda mwy o bobl nag erioed yn barod i adleoli i fynd ar drywydd dyheadau gyrfa, cyflog uwch, a gwell cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, darparwr gweithle byd-eang Swyddfeydd Gwib wedi dadansoddi a sgorio cenhedloedd CMC uchel yn seiliedig ar oriau gwaith, gwyliau blynyddol, cydraddoldeb, hapusrwydd, absenoldeb rhiant a mwy i restru gwledydd gorau'r byd i weithio a byw ynddynt.   

Y 3 gwlad orau i fyw a gweithio ynddynt  

Mae'r graffig uchod yn dangos y 3 gwlad orau i fyw a gweithio ynddynt yn fyd-eang, wedi'u rhestru yn ôl sgôr hapusrwydd, isafswm cyflog, absenoldeb rhiant, lwfans gwyliau, cyflogaeth LGBTQ, mynegai cydraddoldeb, a chydbwysedd bywyd a gwaith. 

Mae'r tri uchaf yn gyffredinol, Norwy, Awstralia a'r Iseldiroedd yn cynnig safonau byw uchel, economïau cryf, cydbwysedd rhagorol rhwng bywyd a gwaith, systemau nawdd cymdeithasol cadarn ac amgylcheddau gwaith cynhwysol ac amrywiol.   

Mae pob un yn y tair gwlad hapusaf yn y byd, ond sgoriodd pob un yn uchel mewn meysydd eraill hefyd.  

Mae Norwy yn cynnig peth o'r absenoldebau mamolaeth â thâl uchaf yn y byd, sef 49 wythnos. Mae isafswm cyflog Awstralia yn un o’r uchaf, sef $15 yr awr, tra bod yr Iseldiroedd yn rhagori ar y gweddill i gynnig y cydbwysedd bywyd a gwaith gorau oll, gydag wythnos waith gyfartalog o 32 awr.   

hysbyseb

Mae gan Awstralia un o'r isafswm cyflog uchaf yn fyd-eang, a chydag wythnos waith gyfartalog o ddim ond 29 awr, mae digon o amser i fwynhau'r heulwen. Yn ogystal ag 20 diwrnod o wyliau, mae Awstralia hefyd wedi croesawu ffordd o weithio hyblyg ac mae lleoedd hyblyg a chydweithio ar gynnydd. Gallwch edrych ar rai o'r mannau cydweithio gorau yn Sydney yma

Norwy ar frig safleoedd byd-eang fel Prif Hafan y Gweithle 

Nid yw buddugoliaeth Norwy fel y wlad orau yn y byd i weithio yn 2024 yn syndod gan ei bod wedi cyrraedd brig Mynegai Datblygiad Dynol UNDP ers sawl blwyddyn, gyda HDI o 0.961 yn 2021. Mae HDI yn crynhoi cyflawniadau datblygiad dynol gwlad, gan gynnwys: 

  • Oes hir ac iach
  • Safon byw
  • Gwybodaeth

Sgoriodd Norwy yn uchel ym mron pob maes a ddadansoddwyd gennym, ar frig y siartiau ar gyfer cydraddoldeb, cyflogaeth lgbtq, absenoldeb rhiant, a safle o fewn y tair gwlad uchaf ar gyfer hapusrwydd, cydbwysedd bywyd a gwaith, ac isafswm cyflog. 

Bliss y Swistir: Safle'r Swistir #1 yn Fyd-eang er Hapusrwydd 

Yn ôl ymchwil gan McKinsey, roedd chwarter y gweithwyr ar draws 15 gwlad yn teimlo eu bod wedi llosgi allan y llynedd. Os ydych chi'n teimlo'n flinedig ac wedi gorweithio, gallai symud i'r Swistir gynnig gwell cydbwysedd i chi rhwng bywyd swyddfa ac amser personol. 

Mae'r ffactorau sy'n gwneud gweithwyr o'r Swistir, felly bodlonrwydd cyffredinol yn cynnwys CMC y pen, cymorth cymdeithasol, disgwyliad oes iach, a'r rhyddid i wneud dewisiadau bywyd. Mae'r Swistir yn safle 1 am yr isafswm cyflog ac o fewn y 5 gwlad orau yn fyd-eang am gael y cydbwysedd gorau rhwng bywyd a gwaith.  

Buddugoliaeth Cynwysoldeb yn yr Iseldiroedd 

Mae’r Iseldiroedd yn sefyll fel un o’r gwledydd mwyaf blaengar i weithio’n fyd-eang, gyda’r sgôr ail uchaf ar y mynegai cydraddoldeb ar gyfer yr holl wledydd a ddadansoddwyd. Nid yw'n syndod bod yr Iseldiroedd hefyd ymhlith y tair gwlad orau i weithwyr LGBTQA+ weithio.  

Gydag un o'r sgoriau hapusrwydd a'r sgoriau cydbwysedd bywyd-gwaith gorau yn y byd, mae'r Iseldiroedd yn cynnig hafan gynhwysol a deniadol i weithlu byd-eang 2024.  

Cyd-weithio yn Amsterdam

Yn gyffredinol, mae gan yr Iseldiroedd gymuned gydweithredol weithredol ac mae galw mawr am swyddfeydd Amsterdam, yn enwedig yn y gofodau technoleg a chreadigol.

Gallwch ddod o hyd i restr o fannau cydweithio yn Amsterdam  ewch yma.

Ffynonellau a methodoleg: Swyddfeydd Gwib wedi dadansoddi a sgorio cenhedloedd CMC uchel yn seiliedig ar sgôr hapusrwydd, isafswm cyflog, absenoldeb rhiant, lwfans gwyliau, cyflogaeth LGBTQ, mynegai cydraddoldeb, a chydbwysedd bywyd a gwaith i bennu'r gwledydd gorau i fyw a gweithio ynddynt yn fyd-eang.   

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd