RSSEU

Mae penaethiaid llywodraeth EU-27 yn cymeradwyo'r #BrexitDeal

Mae penaethiaid llywodraeth EU-27 yn cymeradwyo'r #BrexitDeal

| Hydref 17, 2019

Cymeradwyodd y Cyngor Ewropeaidd y fargen Brexit sydd newydd ei thorri. Dywedodd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd Donald Tusk ei fod yn edrych fel bod y cytundeb yn agos at ei ddarn olaf, yn ysgrifennu Catherine Feore. Esboniodd Tusk pam fod bargen a oedd yn amhosibl ddoe, wedi dod yn bosibl heddiw. Wrth sefyll wrth ochr y Taoiseach Gwyddelig Leo Varadkar dywedodd fod Iwerddon wedi […]

Parhau Darllen

#BrexitDeal - Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dod i gytundeb gyda'r DU

#BrexitDeal - Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dod i gytundeb gyda'r DU

| Hydref 17, 2019

Heddiw (17 Hydref) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi argymell i'r Cyngor Ewropeaidd (Erthygl 50) gymeradwyo'r cytundeb y daethpwyd iddo ar lefel negodwr ar y Cytundeb Tynnu'n Ôl, gan gynnwys Protocol diwygiedig ar Iwerddon / Gogledd Iwerddon, a chymeradwyo Datganiad Gwleidyddol diwygiedig ar fframwaith y berthynas rhwng yr UE a'r DU yn y dyfodol. Mae'r Comisiwn hefyd yn argymell bod yr Ewropeaidd […]

Parhau Darllen

Rhanbarth # Prešov yn awyddus i ennill arian ar gyfer datblygu gwledig

Rhanbarth # Prešov yn awyddus i ennill arian ar gyfer datblygu gwledig

| Hydref 12, 2019

Mae’r UE wedi cael ei annog i “ganolbwyntio” ar ranbarthau tlotaf Ewrop wrth benderfynu ar gyllideb hirdymor nesaf y bloc, ysgrifennodd Colin Stevens. Gwnaethpwyd yr apêl gan Arlywydd y rhanbarth mwyaf poblog yn Slofacia yn ystod ymweliad â Brwsel. Dywedodd Milan Majerský, Llywydd rhanbarth hunan-lywodraethol Prešov, “Rydym yn gofyn i’r UE yn unig […]

Parhau Darllen

#Brexit - y DU ac Iwerddon yn 'gweld llwybr' i fargen bosibl

#Brexit - y DU ac Iwerddon yn 'gweld llwybr' i fargen bosibl

| Hydref 11, 2019

Yn dilyn cyfarfod dwyochrog rhwng Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, a Taoiseach Gwyddelig Leo Varadkar, cyhoeddwyd datganiad ar y cyd yn cadarnhau y gallai’r ddwy ochr weld llwybr i fargen bosibl, yn ysgrifennu Catherine Feore. Disgrifiwyd y trafodaethau fel rhai manwl ac adeiladol. Cytunodd y ddwy ochr fod bargen er budd pawb. Ychydig yn y […]

Parhau Darllen

#EBA - Awdurdod Bancio Ewrop yn annog sefydliadau ariannol i baratoi ar gyfer #Brexit

#EBA - Awdurdod Bancio Ewrop yn annog sefydliadau ariannol i baratoi ar gyfer #Brexit

| Hydref 10, 2019

Cyhoeddodd Awdurdod Bancio Ewrop (EBA) gyfathrebiad ar 8 Hydref ar y materion sy'n weddill yn ymwneud â pharatoi gan sefydliadau ariannol ar gyfer ymadawiad y DU o'r UE. Yn y cyfathrebiad hwn, mae'r EBA yn annog cynnydd parhaus ar gynllunio wrth gefn. Yn nodedig, er mwyn sicrhau bod asedau, staff a data priodol ar waith i […]

Parhau Darllen

Llywyddion yn galw am agor sgyrsiau derbyn gyda #NorthMacedonia a #Albania

Llywyddion yn galw am agor sgyrsiau derbyn gyda #NorthMacedonia a #Albania

| Hydref 3, 2019

Ysgrifennodd yr Arlywyddion Tusk (Cyngor Ewropeaidd), Sassoli (Senedd Ewrop), Juncker (Comisiwn Ewropeaidd) a’r Arlywydd-ethol von der Leyen at lywodraethau heddiw (3 Hydref) i alw ar aelod-wladwriaethau’r UE “i ddod i benderfyniad clir a sylweddol ar y agor trafodaethau derbyn gyda Gogledd Macedonia ac Albania erbyn Hydref 2019 fan bellaf. ”Yn y llythyr maent yn dadlau bod yr Undeb Ewropeaidd yn sefyll o flaen […]

Parhau Darllen

#Brexit - Dywed grŵp llywio Senedd Ewrop nad yw cynigion y DU yn cynnig y mesurau diogelwch sydd eu hangen ar yr UE ac Iwerddon

#Brexit - Dywed grŵp llywio Senedd Ewrop nad yw cynigion y DU yn cynnig y mesurau diogelwch sydd eu hangen ar yr UE ac Iwerddon

| Hydref 3, 2019

Ddydd Mercher (2 Hydref), adroddodd Michel Barnier Grŵp Llywio Brexit (BSG) Senedd Ewrop ar gynigion diweddaraf llywodraeth y DU. Yn dilyn cyfnewid barn, cytunodd ASEau ar y datganiad a ganlyn: “Nid yw’r BSG yn gweld bod y cynigion munud olaf hyn gan lywodraeth y DU ar 2 Hydref, yn eu ffurf bresennol, yn cynrychioli sylfaen ar gyfer cytundeb […]

Parhau Darllen