RSSEU

Mae asiantaeth diogelwch bwyd yr UE yn beirniadu #RabbitCages

Mae asiantaeth diogelwch bwyd yr UE yn beirniadu #RabbitCages

| Ionawr 13, 2020

Mae asiantaeth diogelwch bwyd yr UE wedi beirniadu defnyddio cewyll confensiynol ar gyfer ffermio cwningod mewn astudiaeth newydd. Mae Tosturi Rhyngwladol cyrff anllywodraethol mewn Ffermio’r Byd yn croesawu’r adroddiad hwn ac yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddefnyddio’r dystiolaeth wyddonol ddiweddaraf a gwella bywydau cwningod yn yr UE. Yn yr adroddiad newydd, mae’r Ewropeaidd […]

Parhau Darllen

HRVP Borrell ac Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau Mike Pompeo yn trafod #Libya a #Iraq

HRVP Borrell ac Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau Mike Pompeo yn trafod #Libya a #Iraq

| Ionawr 10, 2020

Roedd gan yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell (9 Ionawr) alwad ffôn gydag Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau, Mike Pompeo, ar y datblygiadau cyfredol yn y Dwyrain Canol a Libya. Hysbysodd yr Uchel Gynrychiolydd yr Ysgrifennydd Gwladol Pompeo y bydd yr UE yn cynnal Cyngor Materion Tramor rhyfeddol ar gyfer yfory (10 Ionawr) i drafod gyda’r […]

Parhau Darllen

Gohiriodd #Crossrail Llundain hyd hydref 2021, dair blynedd ar ei hôl hi

Gohiriodd #Crossrail Llundain hyd hydref 2021, dair blynedd ar ei hôl hi

| Ionawr 8, 2020

Bydd prosiect Crossrail gwerth biliynau o bunnoedd Llundain, sydd eisoes ar ei hôl hi, yn cael ei oedi ymhellach tan ddiwedd 2021, meddai gweithredwr trafnidiaeth prifddinas Prydain ddydd Llun (6 Ionawr), yn ysgrifennu Elizabeth Howcroft. Mae'r llinell reilffordd, a filiwyd fel prosiect seilwaith mwyaf uchelgeisiol Ewrop, wedi cael ei gohirio dro ar ôl tro gan broblemau gyda systemau profi diogelwch a signalau a Thrafnidiaeth ar gyfer […]

Parhau Darllen

Yn wynebu #Brexit anhysbys, mae sector ariannol y DU yn talu trethi uwch nag erioed

Yn wynebu #Brexit anhysbys, mae sector ariannol y DU yn talu trethi uwch nag erioed

| Ionawr 8, 2020

Talodd diwydiant ariannol Prydain record bron i $ 100 biliwn mewn trethi yn y flwyddyn hyd at fis Mawrth, gan ailddatgan ei rôl ganolog wrth ariannu'r wladwriaeth ar adeg pan mae ei rhagolygon yn y dyfodol wedi cael eu cymylu gan Brexit, yn ysgrifennu Huw Jones. Roedd y £ 75.5 biliwn a godwyd yn cyfateb i bunt mewn 10 o holl dderbyniadau treth y DU, y Ddinas […]

Parhau Darllen

Mae enillion #Euro a #Sterling yn disgleirio wrth i optimistiaeth twf godi calon buddsoddwyr

Mae enillion #Euro a #Sterling yn disgleirio wrth i optimistiaeth twf godi calon buddsoddwyr

| Ionawr 3, 2020

Fe gododd yr ewro, y bunt a chydiwr o arian cyfred sy'n sensitif i fasnach wrth i'r ddoler lithro i isafswm o chwe mis yr wythnos hon, gyda buddsoddwyr yn hyderus bod rhagolygon twf byd-eang yn gwella a chysylltiadau masnach yr UD-China yn sylweddol well, ysgrifennodd Olga Cotaga. Ar ôl aros yn gryf am lawer o 2019 diolch i berfformiad gwell yr Unol Daleithiau […]

Parhau Darllen

Safon Hydref 2019 #Eurobarometer - Mae mewnfudo a newid yn yr hinsawdd yn parhau i fod yn brif bryderon ar lefel yr UE

Safon Hydref 2019 #Eurobarometer - Mae mewnfudo a newid yn yr hinsawdd yn parhau i fod yn brif bryderon ar lefel yr UE

| Rhagfyr 30, 2019

Yn ôl canlyniadau arolwg Eurobaromedr newydd, mae'r ymddiriedaeth gyffredinol yn yr UE yn parhau'n sefydlog (ar 43%), er ychydig yn llai nag yn y gwanwyn (-1 pwynt canran). Ymddiriedaeth yn yr UE yw barn y mwyafrif mewn 18 aelod-wladwriaeth ac mae ymddiriedaeth wedi cynyddu mewn 12 aelod-wladwriaeth yn yr un cyfnod. Mae'r arolwg hefyd yn dangos […]

Parhau Darllen

Yn dod i fyny yn y Cyfarfod Llawn: Gwobr #Sakharov, #Ombudsman newydd a rheolaeth y gyfraith yn #Malta

Yn dod i fyny yn y Cyfarfod Llawn: Gwobr #Sakharov, #Ombudsman newydd a rheolaeth y gyfraith yn #Malta

| Rhagfyr 16, 2019

Bydd y Senedd yn dyfarnu gwobr hawliau dynol Sakharov, yn ethol Ombwdsmon newydd ac yn trafod rheolaeth y gyfraith ym Malta ac Uwchgynhadledd yr UE yn sesiwn lawn olaf 2019, 16-19 Rhagfyr. Gwobr Sakharov I gydnabod ei frwydr dros hawliau lleiafrif Uyghur Tsieina, bydd yr economegydd ac actifydd hawliau dynol Ilham Tohti […]

Parhau Darllen