Cysylltu â ni

EU

Mae gwrth-semitiaeth yn brawf o'r syniad Ewropeaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

*Mae gan yr Undeb Ewropeaidd rwymedigaeth i amddiffyn a phwysleisio ein
gwerthoedd sylfaenol, gan gynnwys parch at urddas dynol, rhyddid, cydraddoldeb,
a pharch at hawliau dynol, gan gynnwys hawliau personau sy'n perthyn i
lleiafrifoedd. Am y rhesymau hyn, Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop
(EESC) yn gryf o blaid sefydlu'r Comisiwn Ewropeaidd
Strategaeth ar frwydro yn erbyn gwrth-semitiaeth a meithrin bywyd Iddewig ar ei Fawrth
cyfarfod llawn.*

Mae unrhyw fath o wrthsemitiaeth yn anghydnaws â gwerthoedd a normau Ewropeaidd a
yn fygythiad i ddyfodol Ewrop ddemocrataidd. “* Yr EESC yn gadarn
yn credu bod gwrth-semitiaeth yn brawf o'r syniad Ewropeaidd, rheolaeth y gyfraith,
hawliau sylfaenol, a democratiaeth*," eglura'r rapporteur *Ákos Topolánszky*.

Er mwyn gweithredu'r strategaeth yn fwy effeithiol, mae'r Pwyllgor yn argymell a
sefydlu uned barhaol ar lefel y Cyngor i fonitro a brwydro
gwrth-semitiaeth, gan atgyfnerthu gwaith y Comisiwn Ewropeaidd a'r
Senedd Ewrop. Yn ogystal, mae'r EESC yn cymeradwyo'r diffiniad gweithredol
gwrth-semitiaeth a fabwysiadwyd gan Gynghrair Ryngwladol Cofio'r Holocost
(IHRA) ac mae'n annog yn gryf yr holl Aelod-wladwriaethau i'w fabwysiadu a'i ddefnyddio fel
y sylfaen ar gyfer eu gweithredu polisi.

*Maethu bywyd Iddewig*

Mae'r Pwyllgor yn cymeradwyo'r strategaeth am geisio nid yn unig fynd i'r afael â hi
gwrthsemitiaeth ond hefyd i feithrin bywyd Iddewig, a gweithio tuag at gyhoeddus
polisïau a chydweithrediad cymunedol yn hyrwyddo cyd-dderbyn.

Mae'r EESC o'r farn ei bod yn hanfodol deall gwreiddiau ac achosion pob ffurf
trais yn erbyn unigolion a chymunedau Iddewig er mwyn gallu
i gymryd camau effeithiol, nid yn unig drwy gyfiawnder troseddol, ond hefyd
trwy system fwy effeithiol o weithredu ar lefel gymunedol a chymdeithasol.
Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth ar gyfer ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth ar
peidio â gwahaniaethu, cymorth ar gyfer hyfforddi grwpiau targed ar gydnabod a
ymateb i leferydd casineb a throseddau casineb, a chefnogaeth a chyllid ar gyfer
gweithgareddau monitro, casglu data ac adrodd.

Ar ben hynny, fel rhan annatod o'r hunaniaeth Ewropeaidd, mae'n rhaid i ddiwylliant Iddewig
cael eu gwneud yn fwy hygyrch i ddinasyddion a’r cyhoedd. Y Pwyllgor
yn galw ar sefydliadau'r UE, yr Aelod-wladwriaethau, y partneriaid cymdeithasol a
sefydliadau cymdeithas sifil i gyflwyno a dathlu'r Iddewig yn gywir
rôl y gymuned yn yr UE fel rhan hanfodol a diymwad o gyffredin
diwylliant.

hysbyseb

*Cyfryngau cymdeithasol*

Mae'r Pwyllgor yn credu bod holl offerynnau cyfreithiol cyfansoddiadol ac UE
dylid ei ddefnyddio’n gyson i fynd i’r afael â chynnwys antisemitig yn y cyfryngau,
tra'n gwella gwybodaeth a dealltwriaeth o fywyd Iddewig trwy fwy
adrodd cytbwys a sensitif.

Yn y rhan fwyaf o achosion, cynrychiolaeth cymunedau Iddewig a'u haelodau
yn y cyfryngau traddodiadol a chymdeithasol yn gyfyngedig iawn, gan ganolbwyntio'n bennaf ar y
effaith trais antisemitig a therfysgaeth, yn ogystal â'r grŵp
cof am yr Holocost yn Ewrop. Fodd bynnag, mae angen cyflwyno hefyd
cynnwys cadarnhaol y tu hwnt i hyn fel cydnabyddiaeth o bwysigrwydd cymdeithasol
cydfodolaeth.
*Agweddau rhyngwladol*

Fel pwynt olaf, mae'r EESC yn annog y Comisiwn Ewropeaidd i roi'r
ymladd yn erbyn gwrth-semitiaeth a'r agenda strategol ar gyfer hyrwyddo
Mae bywyd Iddewig yn ddimensiwn allanol cryf ym mhob agwedd ar y cydweithrediad
gyda thrydydd gwledydd a sefydliadau rhyngwladol. Mae'r Pwyllgor yn pwyntio
i offerynnau ein polisi cymdogaeth a chydweithrediad datblygu,
yn ogystal â'r offerynnau ar gyfer dod â gwledydd sy'n ymgeisio i'r UE yn agosach at
yr UE, fel mecanweithiau priodol ar gyfer brwydro yn erbyn gwrth-semitiaeth a hyrwyddo
bywyd Iddewig.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd