Cysylltu â ni

Buddsoddi

Y 10 Stoc Mwyaf Poblogaidd yng Ngwlad Belg

RHANNU:

cyhoeddwyd

on


Mae ymchwil newydd wedi datgelu'r stociau mwyaf poblogaidd yng Ngwlad Belg, gyda Tesla yn dod i'r brig, yn seiliedig ar chwiliadau Google misol. Mae Nvidia yn ail ar y rhestr, daw NIO yn drydydd.

Yr astudiaeth gan Journo Research, gyda chymorth grŵp fintech byd-eang Plus500, dadansoddodd y 12 mis diwethaf o ddata chwilio Google ar gyfer 300 o gwmnïau i weld pa rai a gafodd y chwiliadau misol mwyaf cyffredin.

Canfu hynny Tesla yw stoc mwyaf poblogaidd Gwlad Belg, gyda chyfartaledd o 82,025 o chwiliadau misol dros y flwyddyn ddiwethaf.

Nvidia yn ail, gyda 69,658 o chwiliadau misol cyfartalog wedi'u cofnodi dros y flwyddyn ddiwethaf.

Trydydd ar y rhestr yw NIO, sydd â chyfartaledd o 44,850 o chwiliadau misol.

Safle pedwerydd ar y rhestr yng Ngwlad Belg yw microsoft, sy'n dod i mewn gyda 30,575 o chwiliadau misol ar gyfartaledd.

Talgrynnu allan y pump uchaf yw AMC, sy'n gweld cyfartaledd o 28,792 o chwiliadau misol am ei stoc yng Ngwlad Belg.

hysbyseb

Wrth edrych ar chwiliadau ar gyfer Ewrop yn gyffredinol, mae Tesla yn arwain gyda chyfartaledd o 1,737,104 o chwiliadau y mis, ac yna Nvidia gyda 1,042,002 o chwiliadau ac AMC gyda 661,488.

 

Y deg stoc mwyaf poblogaidd yng Ngwlad Belg
RhengstocChwiliadau Misol Cyfartalog
1Tesla82,025
2Nvidia69,658
3NIO44,850
4microsoft30,575
5AMC28,792
6Pwer Plug26,033
7Palantir25,725
8Afal25,550
9meta22,404
10Wyddor22,048
Ffynhonnell: Google Keyword Planner

Cymerwyd data cyfaint chwiliad cyfartalog misol o Google Keyword Planner yn seiliedig ar chwiliadau dros y 12 mis rhwng Mai 2023 ac Ebrill 2024 i ddatgelu'r safleoedd.

Dadansoddwyd stociau yn seiliedig ar chwiliadau am:

[enw cwmni] + “stoc”

[cod stoc] + "stoc"

Cyfrifwyd y cyfaint chwiliad cyfun ar gyfer termau chwilio pob stoc ac yna fe'i defnyddiwyd i raddio'r stociau o'r chwiliadau misol cyfartalog uchaf i'r isaf.

Daethpwyd o hyd i gwmnïau yn seiliedig ar y prif chwiliadau byd-eang yn cynnwys y gair 'stoc'.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd