RSSEconomi

#BrexitDeal - Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dod i gytundeb gyda'r DU

#BrexitDeal - Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dod i gytundeb gyda'r DU

| Hydref 17, 2019

Heddiw (17 Hydref) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi argymell i'r Cyngor Ewropeaidd (Erthygl 50) gymeradwyo'r cytundeb y daethpwyd iddo ar lefel negodwr ar y Cytundeb Tynnu'n Ôl, gan gynnwys Protocol diwygiedig ar Iwerddon / Gogledd Iwerddon, a chymeradwyo Datganiad Gwleidyddol diwygiedig ar fframwaith y berthynas rhwng yr UE a'r DU yn y dyfodol. Mae'r Comisiwn hefyd yn argymell bod yr Ewropeaidd […]

Parhau Darllen

#ConnectingEuropeFacility - € 1.4 biliwn i gefnogi prosiectau trafnidiaeth gynaliadwy

#ConnectingEuropeFacility - € 1.4 biliwn i gefnogi prosiectau trafnidiaeth gynaliadwy

| Hydref 17, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio galwad gwerth € 1.4 biliwn i gefnogi prosiectau trafnidiaeth allweddol trwy'r Cyfleuster Cysylltu Ewrop (CEF), offeryn cyllido canolog yr UE ar gyfer rhwydweithiau seilwaith. Bydd y buddsoddiad yn helpu i adeiladu cysylltiadau coll ar draws y cyfandir, wrth ganolbwyntio ar ddulliau trafnidiaeth gynaliadwy. Dywedodd y Comisiynydd Trafnidiaeth, Violeta Bulc: “Cyflymu datgarboneiddio a chyfrannu at y cwblhad […]

Parhau Darllen

Rhanbarth # Prešov yn awyddus i ennill arian ar gyfer datblygu gwledig

Rhanbarth # Prešov yn awyddus i ennill arian ar gyfer datblygu gwledig

| Hydref 12, 2019

Mae’r UE wedi cael ei annog i “ganolbwyntio” ar ranbarthau tlotaf Ewrop wrth benderfynu ar gyllideb hirdymor nesaf y bloc, ysgrifennodd Colin Stevens. Gwnaethpwyd yr apêl gan Arlywydd y rhanbarth mwyaf poblog yn Slofacia yn ystod ymweliad â Brwsel. Dywedodd Milan Majerský, Llywydd rhanbarth hunan-lywodraethol Prešov, “Rydym yn gofyn i’r UE yn unig […]

Parhau Darllen

#Brexit - y DU ac Iwerddon yn 'gweld llwybr' i fargen bosibl

#Brexit - y DU ac Iwerddon yn 'gweld llwybr' i fargen bosibl

| Hydref 11, 2019

Yn dilyn cyfarfod dwyochrog rhwng Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, a Taoiseach Gwyddelig Leo Varadkar, cyhoeddwyd datganiad ar y cyd yn cadarnhau y gallai’r ddwy ochr weld llwybr i fargen bosibl, yn ysgrifennu Catherine Feore. Disgrifiwyd y trafodaethau fel rhai manwl ac adeiladol. Cytunodd y ddwy ochr fod bargen er budd pawb. Ychydig yn y […]

Parhau Darllen

Y Comisiwn yn lansio prosiect Cyfnewid Diogelwch Ffyrdd gydag aelod-wladwriaethau 12 ac yn cyhoeddi enillwyr #2019RoadSafetyAwards

Y Comisiwn yn lansio prosiect Cyfnewid Diogelwch Ffyrdd gydag aelod-wladwriaethau 12 ac yn cyhoeddi enillwyr #2019RoadSafetyAwards

| Hydref 11, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd a'r aelod-wladwriaethau wedi ymrwymo i'r targed o leihau marwolaethau ac anafiadau difrifol ar y ffyrdd 50% rhwng 2020 a 2030. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn tanlinellu'r ymrwymiad hwn yn gyson a ddoe lansiodd brosiect diogelwch ar y ffyrdd unigryw a ariennir gan yr UE gan ddod â deuddeg aelod-wladwriaeth ynghyd i rannu syniadau ar gyfer gwella diogelwch ar y ffyrdd […]

Parhau Darllen

#EBA - Awdurdod Bancio Ewrop yn annog sefydliadau ariannol i baratoi ar gyfer #Brexit

#EBA - Awdurdod Bancio Ewrop yn annog sefydliadau ariannol i baratoi ar gyfer #Brexit

| Hydref 10, 2019

Cyhoeddodd Awdurdod Bancio Ewrop (EBA) gyfathrebiad ar 8 Hydref ar y materion sy'n weddill yn ymwneud â pharatoi gan sefydliadau ariannol ar gyfer ymadawiad y DU o'r UE. Yn y cyfathrebiad hwn, mae'r EBA yn annog cynnydd parhaus ar gynllunio wrth gefn. Yn nodedig, er mwyn sicrhau bod asedau, staff a data priodol ar waith i […]

Parhau Darllen

#UFU wedi'i ddadrithio gan amserlen tariff mewnforio ddiwygiedig y DU

#UFU wedi'i ddadrithio gan amserlen tariff mewnforio ddiwygiedig y DU

| Hydref 10, 2019

Mae Undeb Ffermwyr Ulster wedi'i ddadrithio gan amserlen tariff mewnforio ddiwygiedig y DU yn y DU sy'n cynnwys tariff sero y cant ar rai nwyddau amaeth, gan agor cyfle i fewnforion o safon is ddod i mewn i'r DU os ydym yn gadael yr UE heb fargen. Dywedodd Llywydd UFU, Ivor Ferguson: “Y diffyg newidiadau i dariff dros dro y DU […]

Parhau Darllen