RSSEconomi

Mae Ewrop yn cymryd cam mawr tuag at gwmnïau sydd â 'dyletswydd gofal' ar #HumanRights

Mae Ewrop yn cymryd cam mawr tuag at gwmnïau sydd â 'dyletswydd gofal' ar #HumanRights

| Mehefin 12, 2019

Yr wythnos diwethaf, cyn cymryd drosodd lywyddiaeth yr Undeb Ewropeaidd, cyhoeddodd llywodraeth newydd y Ffindir gynlluniau i'w gwneud yn orfodol i gwmnïau gynnal gwiriadau hawliau dynol. Flwyddyn yn ôl, byddai hyn wedi ymddangos yn anghyffredin. Ond cydnabyddiaeth gynyddol o gostau dynol rheoliadau gwan ar fusnes, ynghyd ag erydiad […]

Parhau Darllen

Mae'r rhan fwyaf o bobl mewn aelod-wladwriaethau nad ydynt yn ardal yr ewro yn dweud bod #Euro yn dda i'r economi

Mae'r rhan fwyaf o bobl mewn aelod-wladwriaethau nad ydynt yn ardal yr ewro yn dweud bod #Euro yn dda i'r economi

| Mehefin 11, 2019

Mae mwyafrif yr ymatebwyr yn aelod-wladwriaethau'r UE nad ydynt eto wedi mabwysiadu'r ewro o'r farn bod yr arian cyfred cyffredin wedi cael effaith gadarnhaol ar y gwledydd hynny sydd eisoes yn ei ddefnyddio, mae'r Eurobarometer Flash diweddaraf yn dangos. Cyfanswm, 56 o ymatebwyr ar draws y saith aelod-wladwriaeth (Bwlgaria, Croatia, Tsiec, Hwngari, Gwlad Pwyl, Rwmania a […]

Parhau Darllen

#Huawei - Bod yn agored, cydweithredu a datblygu: Creu #DigitalSociety diogel

#Huawei - Bod yn agored, cydweithredu a datblygu: Creu #DigitalSociety diogel

| Mehefin 11, 2019

Cynhaliwyd Cyfres Symudol 360 GSMA yn ddiweddar yn Yr Hâg o dan y thema 'Diogelwch ar gyfer 5G', gan ddod â chynrychiolwyr o gludwyr byd-eang, gwerthwyr offer, llywodraethau a rheoleiddwyr diwydiant ynghyd. Bwriad y digwyddiad hwn yw gyrru consensws - ar draws Ewrop a'r byd yn gyffredinol - ar gynlluniau diogelwch, profi ac ardystio seiber 5G. Sean Yang, […]

Parhau Darllen

Mae brandiau treftadaeth #FoodUnion yn cipio marchnad hufen iâ mewn gwledydd sy'n cael eu hanwybyddu gan gwmnïau rhyngwladol

Mae brandiau treftadaeth #FoodUnion yn cipio marchnad hufen iâ mewn gwledydd sy'n cael eu hanwybyddu gan gwmnïau rhyngwladol

| Mehefin 7, 2019

Wedi dod allan o rwbel yr argyfwng ariannol byd-eang yn 2008, nid yn unig mae'r cawr llaeth Food Union wedi mynd ymlaen i orchfygu marchnad Latfia hynod gystadleuol ond erbyn hyn, gyda'r gefnogaeth ariannol barhaus gan y prif fuddsoddwr Meridian Capital, wedi gosod eu golygon ehangu byd-eang. Gyda'u pencadlys yn Hong […]

Parhau Darllen

Gwneud y gorau o #Globalization - Esboniwyd #EUTradePolicy

Gwneud y gorau o #Globalization - Esboniwyd #EUTradePolicy

| Mehefin 7, 2019

© AP Images / Yr Undeb Ewropeaidd-EP Beth yw polisi masnach yr UE? Pam mae'n bwysig mewn economi fyd-eang a sut mae'n gweithio? Darganfyddwch fwy am un o bolisïau mwyaf cymhleth yr UE. Pam mae polisi masnach yr UE yn bwysig mewn economi wedi'i globaleiddio? Nodweddir globaleiddio economaidd gan gynnydd mewn masnach ryngwladol a […]

Parhau Darllen

#FoodUnion yn lansio offeryn digidol ar gyfer diwydiant llaeth #Latvia

#FoodUnion yn lansio offeryn digidol ar gyfer diwydiant llaeth #Latvia

| Mehefin 6, 2019

Ers iddynt ddod i'r amlwg yn 2012, mae cwmni undeb llaeth a hufen iâ Ewrop gyfan wedi rhoi pwyslais ar arloesi cyson i gynnal eu lle ar frig y diwydiant. Daw'r enghraifft ddiweddaraf ar ffurf y llwyfan rhyngweithiol Smart Dairy Farmer, a gyflwynwyd ym mis Mai gyda'r nod o helpu Latfia […]

Parhau Darllen

#Russia - Canolfan siopa eiconig yn St Petersburg

#Russia - Canolfan siopa eiconig yn St Petersburg

| Mehefin 5, 2019

Yn 2012, cafodd bargen ei tharo a welodd ganolfan siopa yn Rwsia yn cael ei gwerthu i Morgan Estate Estate Estate Fund VII ar gyfer $ 1.1 biliwn, gan wneud gwerthiant yr eiddo masnachol mwyaf erioed yr FSU a CEE ar y pryd, yn ysgrifennu Graham Paul. Siop Siopa Eiconig Galeria, sydd wedi'i lleoli yng nghanol dinas fwyaf Rwsia […]

Parhau Darllen