RSSEconomi

Mae ansicrwydd hir yn pwyso ar ragolygon twf ardal yr ewro: #ECB

Mae ansicrwydd hir yn pwyso ar ragolygon twf ardal yr ewro: #ECB

| Awst 9, 2019

Mae ansicrwydd hirfaith yn lleddfu rhagolwg twf parth yr ewro, yn enwedig ar gyfer nwyddau a weithgynhyrchir, meddai Banc Canolog Ewrop mewn Bwletin Economaidd rheolaidd ddydd Iau (8 Awst), yn ysgrifennu Balazs Koranyi. Mae tensiynau masnach yn uchel ac mae’r risg o Brexit dim bargen yn parhau, gan dynnu sylw at dwf gwannach ardal yr ewro yn yr ail a’r trydydd chwarter, yr ECB […]

Parhau Darllen

Yr Undeb Ewropeaidd a'r Unol Daleithiau yn llofnodi cytundeb ar fewnforion #HormoneFreeBeef

Yr Undeb Ewropeaidd a'r Unol Daleithiau yn llofnodi cytundeb ar fewnforion #HormoneFreeBeef

| Awst 5, 2019

Mae'r Undeb Ewropeaidd a'r Unol Daleithiau, a gynrychiolir yn y drefn honno gan Lysgennad yr UE i Stavros Lambrinidis yn yr Unol Daleithiau, Dirprwy Bennaeth Cenhadaeth Llywyddiaeth y Ffindir ar Gyngor yr UE Jani Raappana a Chynrychiolydd Masnach yr Unol Daleithiau Robert Lighthizer wedi llofnodi cytundeb yn Washington DC sy'n adolygu gweithrediad cwota sy'n bodoli eisoes i […]

Parhau Darllen

#Eurostat - CMC i fyny gan 0.2% yn #Eurozone ac EU-28

#Eurostat - CMC i fyny gan 0.2% yn #Eurozone ac EU-28

| Awst 1, 2019

Cododd CMC a addaswyd yn dymhorol 0.2% yn ardal yr ewro (EA-19) a'r UE-28 yn ystod ail chwarter 2019, o'i gymharu â'r chwarter blaenorol, yn ôl amcangyfrif fflach rhagarweiniol a gyhoeddwyd gan Eurostat, swyddfa ystadegol yr Ewropeaidd. Undeb. Yn chwarter cyntaf 2019, roedd CMC wedi tyfu 0.4% yn ardal yr ewro […]

Parhau Darllen

Mae'r UE a #Japan yn dewis Cyd-raglenni Meistr #ErasmusMundus cyntaf

Mae'r UE a #Japan yn dewis Cyd-raglenni Meistr #ErasmusMundus cyntaf

| Awst 1, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi canlyniadau'r alwad am gynigion ar gyfer Cyd-Bartneriaethau Gradd Meistr Erasmus Mundus gyda Japan a lansiwyd ym mis Hydref 2018. Mae'r Comisiwn a Gweinyddiaeth Addysg, Diwylliant, Chwaraeon, Gwyddoniaeth a Thechnoleg Japan wedi dewis tair rhaglen a gynigir gan gonsortia rhyngwladol sy'n cynnwys prifysgolion blaenllaw. Dywedodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon Tibor Navracsics: “Yn […]

Parhau Darllen

#WorldSkills - Paratoadau terfynol ar y gweill ar gyfer cynhadledd ryngwladol fawr i fynd i'r afael ag argyfwng sgiliau cynyddol yn y farchnad lafur

#WorldSkills - Paratoadau terfynol ar y gweill ar gyfer cynhadledd ryngwladol fawr i fynd i'r afael ag argyfwng sgiliau cynyddol yn y farchnad lafur

| Gorffennaf 31, 2019

Bydd arweinwyr diwydiant, llunwyr polisi, darparwyr addysg a hyfforddiant, ac ymchwilwyr yn cydgyfarfod â Kazan, Rwsia fis nesaf ar gyfer Cynhadledd WorldSkills. Ochr yn ochr â'r un digwyddiad, bydd mwy na phobl ifanc 1,600 o genhedloedd 63 hefyd yn cystadlu i fod yn bencampwyr y byd mewn gwahanol sgiliau 56 ar draws ystod eang o ddiwydiannau - o saer coed i flodeuwriaeth; trin gwallt i […]

Parhau Darllen

#Huawei - Arhoswch y cwrs: Creu gwerth i gwsmeriaid

#Huawei - Arhoswch y cwrs: Creu gwerth i gwsmeriaid

| Gorffennaf 30, 2019

Araith gan Gadeirydd Huawei Liang Hua yng Nghynhadledd Wasg Canlyniadau Busnes H1 2019 Huawei. “Foneddigion a boneddigesau, prynhawn da a chroeso. “Fel y gwyddoch i gyd, dros y chwe mis diwethaf mae Huawei wedi bod dan bwysau aruthrol gan lywodraeth yr UD. Ers dechrau'r flwyddyn, mae mwy na chynrychiolwyr cyfryngau 2,600 o bob cwr o'r byd […]

Parhau Darllen

#Huawei yn cyhoeddi refeniw H1 2019: 23.2% twf blwyddyn ar ôl blwyddyn

#Huawei yn cyhoeddi refeniw H1 2019: 23.2% twf blwyddyn ar ôl blwyddyn

| Gorffennaf 30, 2019

Cyhoeddodd Huawei ei ganlyniadau busnes ar gyfer hanner cyntaf 2019: CNY401.3 biliwn mewn refeniw, cynnydd o 23.2% dros yr un cyfnod y llynedd. Ymyl elw net y cwmni ar gyfer H1 2019 oedd 8.7%. [1] Yn ôl Cadeirydd Huawei, Liang Hua, mae'r gweithrediadau'n llyfn ac mae'r sefydliad mor gadarn ag erioed. Gyda rheolaeth effeithiol a […]

Parhau Darllen