RSSEconomi

Mae'r Comisiwn yn croesawu cymeradwyaeth Senedd Ewrop i gytundebau masnach a buddsoddi UE a # Fietnam

Mae'r Comisiwn yn croesawu cymeradwyaeth Senedd Ewrop i gytundebau masnach a buddsoddi UE a # Fietnam

| Chwefror 13, 2020

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu penderfyniad 12 Chwefror gan Senedd Ewrop i gymeradwyo cytundebau masnach a buddsoddi UE-Fietnam. Disgwylir i'r cytundeb masnach UE-Fietnam ddod i rym yn 2020, ar ôl i'r Fietnam ddod â'r weithdrefn gadarnhau i ben. Bydd y cytundeb masnach yn dileu bron pob tariff ar nwyddau a fasnachir rhwng y […]

Parhau Darllen

Mae Prydain yn rhoi 'signal gwyrdd' i brosiect rheilffordd mawr # HS2

Mae Prydain yn rhoi 'signal gwyrdd' i brosiect rheilffordd mawr # HS2

| Chwefror 12, 2020

Fe roddodd Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson (yn y llun) y golau gwyrdd ar gyfer prosiect rheilffordd cyflym yn cysylltu Llundain â gogledd Lloegr ddydd Mawrth (11 Chwefror), gan ddweud y byddai'n cymryd gafael gadarnach ar brosiect sydd y tu ôl i'r amserlen ac yn rhedeg biliynau o bunnoedd drosodd cyllideb, yn ysgrifennu Sarah Young. A elwir yn HS2, y cyflymder uchel […]

Parhau Darllen

Mae #TradePreferences yn rhoi hwb i allforion gwledydd sy'n datblygu i'r Undeb Ewropeaidd

Mae #TradePreferences yn rhoi hwb i allforion gwledydd sy'n datblygu i'r Undeb Ewropeaidd

| Chwefror 12, 2020

Cyrhaeddodd allforion i’r Undeb Ewropeaidd o wledydd sy’n datblygu gan ddefnyddio dewisiadau tariff arbennig o dan Gynllun Dewisiadau Cyffredinol yr UE (GSP) uchafbwynt newydd o € 69 biliwn yn 2018. Yn ôl adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd a gyhoeddir bob dwy flynedd ar y GSP, a ryddhawyd ar 10 Chwefror, allforion i'r UE gan fuddiolwr 71 GSP […]

Parhau Darllen

Mae #TradePreferences yn rhoi hwb i allforion gwledydd sy'n datblygu i'r Undeb Ewropeaidd

Mae #TradePreferences yn rhoi hwb i allforion gwledydd sy'n datblygu i'r Undeb Ewropeaidd

| Chwefror 11, 2020

Cyrhaeddodd allforion i’r Undeb Ewropeaidd o wledydd sy’n datblygu gan ddefnyddio dewisiadau tariff arbennig o dan Gynllun Dewisiadau Cyffredinol yr UE (GSP) uchafbwynt newydd o € 69 biliwn yn 2018. Yn ôl adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd a gyhoeddir bob dwy flynedd ar y GSP, a ryddhawyd heddiw, cynyddodd allforion i'r UE o'r 71 gwlad sy'n elwa o'r GSP […]

Parhau Darllen

#Eurozone yn paratoi i wario mwy i hybu economi amlwg - ffynonellau

#Eurozone yn paratoi i wario mwy i hybu economi amlwg - ffynonellau

| Chwefror 10, 2020

Mae gweinidogion cyllid Ardal yr Ewro ar fin cytuno y mis hwn ar bolisi cyllidol sy’n fwy cyfeillgar i dwf, meddai tri o swyddogion yr UE ddydd Gwener (7 Chwefror), newid o’r targedau cyfredol a fyddai’n paratoi’r ffordd ar gyfer mwy o wariant yn yr Almaen yng nghanol ofnau dirywiad, yn ysgrifennu Francesco Guarascio @fraguarascio. Ymdrechion dro ar ôl tro i hybu buddsoddiad a thwf yn y […]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn cefnogi busnesau bach a chanolig a thrafnidiaeth gynaliadwy yn #Poland

Mae'r UE yn cefnogi busnesau bach a chanolig a thrafnidiaeth gynaliadwy yn #Poland

| Chwefror 10, 2020

Mae Cronfa Buddsoddi Ewrop (EIF) wedi llofnodi cytundeb gwarant gyda banc hyrwyddo cenedlaethol Gwlad Pwyl, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), a fydd yn caniatáu i BGK ddarparu tua PLN 10.5 biliwn (€ 2.5bn) mewn benthyciadau i fusnesau bach a chanolig. Daw gwarant EIF o dan raglen busnesau bach a chanolig yr UE COSME ac fe’i cefnogir gan y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer […]

Parhau Darllen

Mae gan gydweithrediad uwch-dechnoleg rhwng #China ac #EU botensial enfawr

Mae gan gydweithrediad uwch-dechnoleg rhwng #China ac #EU botensial enfawr

| Chwefror 9, 2020

Mae Menter Belt a Ffordd Tsieina (BRI), y cyfeirir ati weithiau fel y Ffordd Newydd Silk, yn un o'r prosiectau seilwaith mwyaf uchelgeisiol a genhedlwyd erioed. Wedi'i lansio yn 2013 gan yr Arlywydd Xi Jinping, byddai'r casgliad helaeth o fentrau datblygu a buddsoddi yn ymestyn o Ddwyrain Asia i Ewrop, gan ehangu dylanwad economaidd a gwleidyddol Tsieina yn sylweddol - yn ysgrifennu […]

Parhau Darllen