RSSosgoi talu treth

#TaxCrimes - ASEau eisiau uned heddlu ariannol a gwybodaeth ariannol yr UE

#TaxCrimes - ASEau eisiau uned heddlu ariannol a gwybodaeth ariannol yr UE

| Mawrth 27, 2019

Mabwysiadodd Senedd Ewrop ddydd Mawrth (26 Mawrth) fap ffordd manwl tuag at drethi tecach a mwy effeithiol, a mynd i'r afael â throseddau ariannol. Cafodd yr argymhellion, a fabwysiadwyd gan bleidleisiau 505 o blaid, 63 yn erbyn ac ymataliadau 87, eu paratoi dros flwyddyn gan Bwyllgor Arbennig y Senedd ar Droseddau Ariannol, Osgoi Treth ac Osgoi Treth (TAX3). Maent yn amrywio o […]

Parhau Darllen

#FairTaxation - diweddariad yr UE o awdurdodaethau treth nad ydynt yn gydweithredol

#FairTaxation - diweddariad yr UE o awdurdodaethau treth nad ydynt yn gydweithredol

| Mawrth 14, 2019

Mae gweinidogion cyllid yr UE wedi diweddaru rhestr yr UE o awdurdodaethau treth anweithredol, yn seiliedig ar broses ddwys o ddadansoddi a deialog a lywiwyd gan y Comisiwn. Mae'r rhestr wedi bod yn llwyddiant mawr gyda llawer o wledydd wedi newid eu cyfreithiau a'u systemau treth i gydymffurfio â safonau rhyngwladol. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae'r Comisiwn […]

Parhau Darllen

#TaxCrimes - Mae pwyllgor arbennig yn galw am heddlu ariannol Ewropeaidd

#TaxCrimes - Mae pwyllgor arbennig yn galw am heddlu ariannol Ewropeaidd

| Chwefror 28, 2019

Mae pwyllgor arbennig Senedd Ewrop ar droseddau treth am i gorff treth byd-eang gael ei sefydlu o fewn y Cenhedloedd Unedig. Mabwysiadodd pwyllgor treth arbennig Senedd Ewrop Senedd Ewrop (27 Chwefror) bapur manwl y DU ar yr Undeb Ewropeaidd (XNUMX Chwefror) tuag at drethu decach a mwy effeithiol, a mynd i'r afael â thrafod troseddau ariannol. Mae'r argymhellion a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor Arbennig ar droseddau ariannol, treth [...]

Parhau Darllen

Mae'r Cyfarfod Llawn yn cefnogi cynnig S & D uchelgeisiol i drethu mwy #TechGiants

Mae'r Cyfarfod Llawn yn cefnogi cynnig S & D uchelgeisiol i drethu mwy #TechGiants

| Rhagfyr 13, 2018

Heddiw (13 Rhagfyr), bu'r Sosialwyr a'r Democratiaid yn arwain clymblaid eang yn y gyfarfod llawn i gynnwys cwmnïau darparwyr digidol megis Netflix neu iTunes (Apple) yn y dreth gwasanaethau digidol (DST). Roedd y S & D yn canmol y gwrthod gan y ceidwadwyr a rhyddfrydwyr cynnig i gynyddu'r gyfradd dreth ar wasanaethau digidol a ddarperir gan [...]

Parhau Darllen

#Ergyrau masnachu yn y fargen masnachol yn tanio trethi sy'n methu - astudio

#Ergyrau masnachu yn y fargen masnachol yn tanio trethi sy'n methu - astudio

| Rhagfyr 6, 2018

Mae'r diweddaraf mewn cyfres o astudiaethau a gomisiynwyd gan grŵp Senedd Ewrop y Senedd (GUE / NGL) sy'n edrych i mewn i drethu'r UE yn cael ei lansio, gyda'r ffocws yn symud i'r problemau a allai godi o dan gytundeb masnach rydd rhwng yr UE a'r Mercosur, MEFTA . Ysgrifennwyd gan dri Ariannin - ymchwilwyr troseddau ariannol Magdalena Rua plus [...]

Parhau Darllen

Sgandal twyll trethus-ex: Mae ASE yn galw am ymholiadau, cyfiawnder, ac awdurdodau treth cryfach

Sgandal twyll trethus-ex: Mae ASE yn galw am ymholiadau, cyfiawnder, ac awdurdodau treth cryfach

| Rhagfyr 3, 2018

Galwodd yr Aelodau Seneddol yr wythnos diwethaf am ymholiad, newidiadau rheol ac awdurdodau treth cryfach o ganlyniad i dwyll treth cum-ex 55 biliwn € X. Roedd y twyll treth, a ddatgelwyd gan dîm o newyddiadurwyr ymchwiliol ac wedi effeithio ar aelod-wladwriaethau 11 o leiaf yr UE a chost trethdalwyr hyd at € 55bn, eisoes yn destun [...]

Parhau Darllen

#ParadisePapers - Mae'r Comisiwn yn dilyn gwyliau treth anghyfreithlon ar gyfer cychod a awyrennau

#ParadisePapers - Mae'r Comisiwn yn dilyn gwyliau treth anghyfreithlon ar gyfer cychod a awyrennau

| Tachwedd 12, 2018

Mae'r Comisiwn wedi camu i fyny ei hagenda i fynd i'r afael ag osgoi treth yn y sectorau hwylio ac awyrennau drwy weithredu achosion torri ar doriadau treth sy'n cael eu cymhwyso yn y diwydiannau crefft pleser yr Eidal ac Ynys Manaw. Gall y darpariaethau hyn greu ystumiau mawr o gystadleuaeth, fel y tynnwyd sylw at gollyngiadau 'Paradise Papers' y llynedd. Yn [...]

Parhau Darllen