RSStrethiant

Adroddiad y Comisiwn: #Mae'rAdaliadau Amgylcheddol yn aros yn sefydlog yn yr UE

Adroddiad y Comisiwn: #Mae'rAdaliadau Amgylcheddol yn aros yn sefydlog yn yr UE

| Gorffennaf 1, 2019

Parhaodd trethi amgylcheddol ac ynni sefydlog yn yr UE dros y degawd diwethaf yn ôl adroddiad newydd ar dueddiadau trethi a gyhoeddwyd gan y Comisiwn heddiw, er y gwelwyd newid bach yn 2017 pan ostyngodd refeniw i ychydig yn llai na 2.5% o CMC. Trethi ynni - prif gydran trethi amgylcheddol - yn cyfrif am lai […]

Parhau Darllen

#BankingUnion - Y Senedd yn cymeradwyo rheolau i leihau risgiau i fanciau'r UE ac i ddiogelu trethdalwyr

#BankingUnion - Y Senedd yn cymeradwyo rheolau i leihau risgiau i fanciau'r UE ac i ddiogelu trethdalwyr

| Ebrill 19, 2019

Mabwysiadodd y Senedd gam sylweddol tuag at leihau risgiau yn y system fancio a sefydlu'r Undeb Bancio yr wythnos hon. Mae'r rheolau a gymeradwywyd gan y Senedd ac sydd eisoes wedi'u cytuno'n anffurfiol gydag aelod-wladwriaethau, yn ymwneud â gofynion darbodus i wneud banciau'n fwy gwydn. Dylai hyn helpu i roi hwb i economi'r UE drwy gynyddu capasiti benthyca a chreu mwy o gyfalaf hylifol […]

Parhau Darllen

#Germany yn cael #Netherlands ar y bwrdd ar gyfer ailwampio #GlobalTax

#Germany yn cael #Netherlands ar y bwrdd ar gyfer ailwampio #GlobalTax

| Ebrill 4, 2019

Mae'r Almaen a'r Iseldiroedd wedi cytuno i gefnogi ymdrechion byd-eang i ailwampio rheolau treth rhyngwladol ar gyfer yr oes ddigidol, fel rhan o ymdrechion llywodraeth yr Iseldiroedd i lanhau ei henw da fel prif alluogwr osgoi trethi corfforaethol, yn ysgrifennu Michael Nienaber. Mae ymddangosiad cewri rhyngrwyd fel Google, Facebook ac Amazon wedi […]

Parhau Darllen

#TaxCrimes - ASEau eisiau uned heddlu ariannol a gwybodaeth ariannol yr UE

#TaxCrimes - ASEau eisiau uned heddlu ariannol a gwybodaeth ariannol yr UE

| Mawrth 27, 2019

Mabwysiadodd Senedd Ewrop ddydd Mawrth (26 Mawrth) fap ffordd manwl tuag at drethi tecach a mwy effeithiol, a mynd i'r afael â throseddau ariannol. Cafodd yr argymhellion, a fabwysiadwyd gan bleidleisiau 505 o blaid, 63 yn erbyn ac ymataliadau 87, eu paratoi dros flwyddyn gan Bwyllgor Arbennig y Senedd ar Droseddau Ariannol, Osgoi Treth ac Osgoi Treth (TAX3). Maent yn amrywio o […]

Parhau Darllen

#FairTaxation - diweddariad yr UE o awdurdodaethau treth nad ydynt yn gydweithredol

#FairTaxation - diweddariad yr UE o awdurdodaethau treth nad ydynt yn gydweithredol

| Mawrth 14, 2019

Mae gweinidogion cyllid yr UE wedi diweddaru rhestr yr UE o awdurdodaethau treth anweithredol, yn seiliedig ar broses ddwys o ddadansoddi a deialog a lywiwyd gan y Comisiwn. Mae'r rhestr wedi bod yn llwyddiant mawr gyda llawer o wledydd wedi newid eu cyfreithiau a'u systemau treth i gydymffurfio â safonau rhyngwladol. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae'r Comisiwn […]

Parhau Darllen

#TaxCrimes - Mae pwyllgor arbennig yn galw am heddlu ariannol Ewropeaidd

#TaxCrimes - Mae pwyllgor arbennig yn galw am heddlu ariannol Ewropeaidd

| Chwefror 28, 2019

Mae pwyllgor arbennig Senedd Ewrop ar droseddau treth am i gorff treth byd-eang gael ei sefydlu o fewn y Cenhedloedd Unedig. Mabwysiadodd pwyllgor treth arbennig Senedd Ewrop Senedd Ewrop (27 Chwefror) bapur manwl y DU ar yr Undeb Ewropeaidd (XNUMX Chwefror) tuag at drethu decach a mwy effeithiol, a mynd i'r afael â thrafod troseddau ariannol. Mae'r argymhellion a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor Arbennig ar droseddau ariannol, treth [...]

Parhau Darllen

Mae'r Cyfarfod Llawn yn cefnogi cynnig S & D uchelgeisiol i drethu mwy #TechGiants

Mae'r Cyfarfod Llawn yn cefnogi cynnig S & D uchelgeisiol i drethu mwy #TechGiants

| Rhagfyr 13, 2018

Heddiw (13 Rhagfyr), bu'r Sosialwyr a'r Democratiaid yn arwain clymblaid eang yn y gyfarfod llawn i gynnwys cwmnïau darparwyr digidol megis Netflix neu iTunes (Apple) yn y dreth gwasanaethau digidol (DST). Roedd y S & D yn canmol y gwrthod gan y ceidwadwyr a rhyddfrydwyr cynnig i gynyddu'r gyfradd dreth ar wasanaethau digidol a ddarperir gan [...]

Parhau Darllen