Cysylltu â ni

rheolau treth gorfforaethol

Senedd i gefnogi isafswm cyfradd treth gorfforaethol fyd-eang 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Disgwylir i ASEau gefnogi rheolau newydd ar gyfer isafswm cyfradd treth gorfforaethol fyd-eang o 2023 yn ystod y cyfarfod llawn ar 18-19 Mai, Economi.

Ar 18 Mai, bydd y Senedd yn ystyried adroddiad gan y pwyllgor materion economaidd ac ariannol ar sicrhau isafswm cyfradd treth gorfforaethol ar gyfer corfforaethau rhyngwladol mawr. Bydd y gyfarwyddeb yn berthnasol i gwmnïau sydd â throsiant o o leiaf € 750 miliwn y flwyddyn.

Ym mis Rhagfyr 2021, daeth aelodau'r OECD a G20 i gytundeb ar gyfer diwygiad treth cynhwysfawr i fynd i'r afael â heriau treth a godwyd gan ddigideiddio'r economi. Yn fuan wedi hynny, cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd ei gynnig ar sut i drosi’r diwygiad i gyfraith yr UE.

Er bod y Senedd yn cytuno'n fras â chynigion y Comisiwn ar gyfer yr amserlen weithredu, mae'r adroddiad y bydd ASEau yn pleidleisio arno yn gofyn am gymal adolygu ar gyfer y trothwy y byddai corfforaeth amlwladol yn ddarostyngedig i'r gyfradd dreth isaf uwchlaw iddo. Mae hefyd am i'r Comisiwn asesu effaith y ddeddfwriaeth ar wledydd sy'n datblygu.

“Wrth gwrs, nid yw cyfaddawd byth yn berffaith ac ni fydd neb yn fodlon ag ef ond mae'n gytundeb hanesyddol [...] Yn fwy na dim, rhaid i ni beidio ag atal yr hyn sy'n ddatblygiad hanesyddol,” meddai awdur yr adroddiad Aurore Lalucq (S&D, Ffrainc), yn siarad mewn cyfarfod pwyllgor ar 20 Ebrill.

“Mae angen i ni barhau i ganolbwyntio ar sicrhau bod y cytundeb hwn yn gweld golau dydd mor gyflym â phosib a’i fod yn cael ei weithredu’n iawn,” meddai.

Mae ASEau wedi bod yn galw am ddiwygiadau treth rhyngwladol ers i nifer o sgandalau yng nghanol y 2010au ddatgelu bod llawer o gwmnïau rhyngwladol yn symud elw i wledydd lle gallai fod ganddynt ychydig o weithwyr a gweithrediadau, ond lle maent yn mwynhau triniaeth dreth ffafriol.

Enghraifft a ddefnyddir yn eang yw'r cwmnïau digidol niferus sydd â modelau busnes lle maent yn creu gwerth trwy ryngweithio rhwng eu busnes a defnyddwyr mewn mannau lle nad oes ganddynt bresenoldeb ffisegol neu ddi-nod. Yn ymarferol, mae cwmnïau rhyngwladol sy'n talu llai o dreth yn gwneud hyn ar draul gwledydd sy'n brwydro i ariannu buddsoddiad neu fuddion cymdeithasol.

Atal arferion symud elw

Cynigiodd y Comisiwn a trethiant teg ar yr economi ddigidol pecyn yn 2018, ond roedd diffyg cytundeb byd-eang ac anghytundeb yn y Cyngor yn golygu bod rhai o wledydd yr UE wedi dylunio eu trethi digidol cenedlaethol eu hunain, gan arwain at densiynau masnach.

Mae cytundeb yr OECD yn ateb dwy golofn i'r darnio hwn. Mae'r piler cyntaf yn ymwneud ag ymagwedd unedig ar hawliau trethiant sy'n ymwneud â'r cwmnïau rhyngwladol mwyaf a mwyaf proffidiol. Mae'r ail un yn cyflwyno isafswm cyfradd treth gorfforaethol o 15% i liniaru'r arferion o symud elw i awdurdodaethau heb unrhyw drethiant, neu drethiant isel iawn.

Bydd y bleidlais yn y Cyfarfod Llawn yn ffurfio barn y Senedd ar y mesurau sydd eu hangen i gynnwys y cytundeb ar yr isafswm treth gorfforaethol yng nghyfraith yr UE. Mae'n rhaid ystyried barn y Senedd pan fydd yr aelod-wladwriaethau yn y Cyngor yn mabwysiadu'r testun terfynol yn unfrydol.

Dysgwch fwy 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd