Cysylltu â ni

Masnach

Mae'r UE yn gosod tariffau ataliol ar gynhyrchion grawn Rwsiaidd a Belarwseg

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

 Mae Cyngor yr Undeb Ewropeaidd wedi mabwysiadu rheoliad sy'n anelu at godi tariffau gwaharddol ar gynhyrchion grawn a fewnforir o Rwsia a Belarus. Mae'r rheoliad yn cynyddu dyletswyddau ar rawnfwydydd, hadau olew a chynhyrchion sy'n deillio o Rwsia a Belarus i bwynt a fydd yn ymarferol yn atal mewnforio'r cynhyrchion hyn.

Mae'r rheoliad yn cynyddu tariffau mewnforio ar gyfer grawnfwydydd, hadau olew a chynhyrchion sy'n deillio yn ogystal â phelenni mwydion betys a phys sych o Ffederasiwn Rwsia, yn ogystal ag o Weriniaeth Belarus, y mae mewnforwyr, ar hyn o bryd, yn talu dim tariffau neu dariffau isel. Yn ogystal, bydd y nwyddau hynny'n cael eu gwahardd rhag mynediad i gwotâu cyfraddau tariff yr Undeb.

Nod y tariffau newydd a osodwyd heddiw yw atal mewnforio grawn o Rwsia a Belarws i'r UE yn ymarferol. Bydd y mesurau hyn felly yn atal ansefydlogi marchnad rawn yr UE, yn atal allforion Rwsiaidd o rawn a feddiannwyd yn anghyfreithlon a gynhyrchir yn nhiriogaethau Wcráin ac yn atal Rwsia rhag defnyddio refeniw o allforion i'r UE i ariannu ei rhyfel ymosodol yn erbyn Wcráin. Dyma ffordd arall eto y mae’r UE yn dangos cefnogaeth gyson i’r Wcráin.
Vincent Van Peteghem, gweinidog cyllid Gwlad Belg

Mae'r mesurau hyn yn ymwneud â chynhyrchion sy'n tarddu neu'n cael eu hallforio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o Ffederasiwn Rwsia neu Weriniaeth Belarus i'r UE. Ni fyddant yn effeithio ar gludiant trwy'r UE o'r ddwy wlad i drydydd gwledydd eraill.

Daw'r mesurau i rym ar 1 Gorffennaf 2024. Mae mewnforion yr UE o gynhyrchion grawn o Rwsia wedi cynyddu'n sylweddol ers goresgyniad llawn Rwsia o'r Wcráin ar 24 Chwefror 2022. Er bod Ffederasiwn Rwsia yn parhau i fod yn gyflenwr cymharol fach o'r cynhyrchion hynny i'r UE farchnad, mae'n gynhyrchydd byd-eang blaenllaw ac allforiwr y cynhyrchion hynny. 

O ystyried ei gyfeintiau presennol o allforion i'r byd, gallai Ffederasiwn Rwsia ailgyfeirio symiau sylweddol o gyflenwadau o'r cynhyrchion hynny i'r UE, gan achosi mewnlif sydyn o'i stociau presennol mawr, a thrwy hynny amharu ar farchnad yr UE. Mae tystiolaeth hefyd bod Ffederasiwn Rwsia ar hyn o bryd yn meddiannu llawer iawn o gynhyrchion o'r fath yn anghyfreithlon yn nhiriogaethau Wcráin, y mae'n eu meddiannu'n anghyfreithlon, a'u cyfeirio at ei farchnadoedd allforio fel cynhyrchion Rwsiaidd honedig.

hysbyseb

Bydd y mesurau hyn felly yn atal marchnad yr UE rhag ansefydlogi, yn atal allforion Rwsiaidd o rawn a feddiannwyd yn anghyfreithlon a gynhyrchir yn nhiriogaethau Wcráin ac yn atal Rwsia rhag defnyddio refeniw o allforion i'r UE i ariannu ei rhyfel ymosodol yn erbyn Wcráin.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd