RSScytundebau masnach

Ni fydd Prydain yn gwrando ar reolau'r UE i ennill #FreeTrade - PM aide

Ni fydd Prydain yn gwrando ar reolau'r UE i ennill #FreeTrade - PM aide

| Chwefror 18, 2020

Ni fydd Prydain yn cael ei bygwth dilyn rheolau’r UE yn y dyfodol trwy sôn am rwygiadau economaidd ac mae’n barod i fasnachu gyda’r bloc ar delerau rhyngwladol sylfaenol os oes angen, meddai cynghorydd Ewrop y Prif Weinidog Boris Johnson ddydd Llun (17 Chwefror), ysgrifennwch Gabriela Baczynska a John Chalmers. Gadawodd Prydain yr UE y mis diwethaf […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn croesawu cymeradwyaeth Senedd Ewrop i gytundebau masnach a buddsoddi UE a # Fietnam

Mae'r Comisiwn yn croesawu cymeradwyaeth Senedd Ewrop i gytundebau masnach a buddsoddi UE a # Fietnam

| Chwefror 13, 2020

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu penderfyniad 12 Chwefror gan Senedd Ewrop i gymeradwyo cytundebau masnach a buddsoddi UE-Fietnam. Disgwylir i'r cytundeb masnach UE-Fietnam ddod i rym yn 2020, ar ôl i'r Fietnam ddod â'r weithdrefn gadarnhau i ben. Bydd y cytundeb masnach yn dileu bron pob tariff ar nwyddau a fasnachir rhwng y […]

Parhau Darllen

Mae #TradePreferences yn rhoi hwb i allforion gwledydd sy'n datblygu i'r Undeb Ewropeaidd

Mae #TradePreferences yn rhoi hwb i allforion gwledydd sy'n datblygu i'r Undeb Ewropeaidd

| Chwefror 12, 2020

Cyrhaeddodd allforion i’r Undeb Ewropeaidd o wledydd sy’n datblygu gan ddefnyddio dewisiadau tariff arbennig o dan Gynllun Dewisiadau Cyffredinol yr UE (GSP) uchafbwynt newydd o € 69 biliwn yn 2018. Yn ôl adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd a gyhoeddir bob dwy flynedd ar y GSP, a ryddhawyd ar 10 Chwefror, allforion i'r UE gan fuddiolwr 71 GSP […]

Parhau Darllen

Mae #TradePreferences yn rhoi hwb i allforion gwledydd sy'n datblygu i'r Undeb Ewropeaidd

Mae #TradePreferences yn rhoi hwb i allforion gwledydd sy'n datblygu i'r Undeb Ewropeaidd

| Chwefror 11, 2020

Cyrhaeddodd allforion i’r Undeb Ewropeaidd o wledydd sy’n datblygu gan ddefnyddio dewisiadau tariff arbennig o dan Gynllun Dewisiadau Cyffredinol yr UE (GSP) uchafbwynt newydd o € 69 biliwn yn 2018. Yn ôl adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd a gyhoeddir bob dwy flynedd ar y GSP, a ryddhawyd heddiw, cynyddodd allforion i'r UE o'r 71 gwlad sy'n elwa o'r GSP […]

Parhau Darllen

Bargen fasnach yr UE # Fietnam: Beth yw'r buddion?

Bargen fasnach yr UE # Fietnam: Beth yw'r buddion?

| Chwefror 6, 2020

Disgwylir i fargen fasnach yr UE-Fietnam ddileu bron pob tariff dros ddegawd. Mae'r ASE Geert Bourgeois yn esbonio'r buddion yn y cyfweliad hwn. Gwawr newydd ar gyfer masnach UE-Fietnam © Mongkol Chuewong / Adobe Stock Mae Senedd y Senedd yn pleidleisio ar fargeinion masnach rydd a buddsoddi rhwng yr UE a Fietnam ar 12 Chwefror 2020, Gwlad Belg […]

Parhau Darllen

Masnach: Mae blwyddyn gyntaf y Cytundeb Partneriaeth Economaidd gyda #Japan yn dangos twf yn allforion yr UE

Masnach: Mae blwyddyn gyntaf y Cytundeb Partneriaeth Economaidd gyda #Japan yn dangos twf yn allforion yr UE

| Chwefror 3, 2020

Roedd 1 Chwefror 2020 yn nodi pen-blwydd cyntaf dod i rym Cytundeb Partneriaeth Economaidd yr UE-Japan (EPA). Yn ystod y deng mis cyntaf ar ôl gweithredu'r cytundeb, cynyddodd allforion yr UE i Japan 6.6% o'i gymharu â'r un cyfnod y flwyddyn flaenorol. Mae hyn yn perfformio'n well na'r twf yn y tair blynedd diwethaf, sydd […]

Parhau Darllen

Bydd #TradeAgreements yn creu swyddi ac yn amddiffyn hawliau dynol yn #Vietnam

Bydd #TradeAgreements yn creu swyddi ac yn amddiffyn hawliau dynol yn #Vietnam

| Ionawr 22, 2020

Mae'r Grŵp EPP eisiau defnyddio'r Cytundebau Masnach a Buddsoddi rhwng Fietnam a'r UE fel agorwr drws i gael mynediad at farchnadoedd Asiaidd eraill. Ar yr un pryd, bydd y cytundebau'n codi safonau amgylcheddol, llafur a hawliau dynol yn Fietnam. “Gall y Cytundebau Masnach a Buddsoddi gyda Fietnam hybu ein masnach ac felly greu twf […]

Parhau Darllen