RSScytundebau masnach

Gwneud y gorau o #Globalization - Esboniwyd #EUTradePolicy

Gwneud y gorau o #Globalization - Esboniwyd #EUTradePolicy

| Mehefin 7, 2019

© AP Images / Yr Undeb Ewropeaidd-EP Beth yw polisi masnach yr UE? Pam mae'n bwysig mewn economi fyd-eang a sut mae'n gweithio? Darganfyddwch fwy am un o bolisïau mwyaf cymhleth yr UE. Pam mae polisi masnach yr UE yn bwysig mewn economi wedi'i globaleiddio? Nodweddir globaleiddio economaidd gan gynnydd mewn masnach ryngwladol a […]

Parhau Darllen

Gwneud y gorau o #Globalization - Esboniwyd #EUTradePolicy

Gwneud y gorau o #Globalization - Esboniwyd #EUTradePolicy

| Mehefin 5, 2019

Beth yw polisi masnach yr UE? Pam mae'n bwysig mewn economi fyd-eang a sut mae'n gweithio? Dysgwch fwy am un o bolisïau mwyaf cymhleth yr UE yn yr erthygl hon yn Senedd yr UE. Pam mae polisi masnach yr UE yn bwysig mewn economi wedi'i globaleiddio? Nodweddir globaleiddio economaidd gan gynnydd mewn masnach ryngwladol […]

Parhau Darllen

#EUUSTrade - Y Comisiwn yn croesawu golau gwyrdd y Cyngor i ddechrau trafodaethau gyda'r Unol Daleithiau

#EUUSTrade - Y Comisiwn yn croesawu golau gwyrdd y Cyngor i ddechrau trafodaethau gyda'r Unol Daleithiau

| Ebrill 18, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu penderfyniad heddiw gan y Cyngor i fabwysiadu'r cyfarwyddebau trafod ar gyfer sgyrsiau masnach gyda'r Unol Daleithiau, gan barhau i gyflawni gweithrediad y Datganiad ar y Cyd y cytunwyd arno gan yr Arlywyddion Juncker a Trump ym mis Gorffennaf 2018. Rhoddodd Aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd y golau gwyrdd i'r Comisiwn ddechrau trafodaethau ffurfiol […]

Parhau Darllen

Mae #China ac Ewrop yn gweld cysylltiadau economaidd a masnach agosach

Mae #China ac Ewrop yn gweld cysylltiadau economaidd a masnach agosach

| Mawrth 27, 2019

Mae Tsieina ac Ewrop, y ddau wedi gwneud ymdrechion mawr ar gydweithredu â'i gilydd, wedi bod yn profi cysylltiadau economaidd a masnach agosach dros y blynyddoedd diwethaf, yn ysgrifennu Wang Junling. Diolch i'r CHINA RAILWAY Express (trenau bloc Tsieineaidd yn teithio i ac o Ewrop), dim ond 10 diwrnod a gymerodd ar gyfer y pedair awyren a gynhyrchwyd gan awyrennau'r Eidal […]

Parhau Darllen

#ParliamentMagazine - ASE y Sajjad Karim i fynychu seremoni wobrwyo fawreddog fel enwebai Masnach Ryngwladol yr UE

#ParliamentMagazine - ASE y Sajjad Karim i fynychu seremoni wobrwyo fawreddog fel enwebai Masnach Ryngwladol yr UE

| Mawrth 20, 2019

Prif ASE Masnach Mae Sajjad Karim (yn y llun) yn mynychu seremoni Wobrwyo ASE y Senedd Magazine fel enwebai Gwobr Masnach Ryngwladol yr UE. Mae Dr. Karim - sy'n cadeirio Pwyllgor Monitro Masnach De Asia Senedd Ewrop - yn cael ei enwebu am wobr gyflawniad eithriadol, gan gydnabod ei waith helaeth ar Fasnach Ryngwladol yr UE, gan gynnwys cyflawniadau masnach UE-Pacistan a bydd […]

Parhau Darllen

Mae'r UD yn dod i ben #DiplomaticProtocol tiff gyda'r UE

Mae'r UD yn dod i ben #DiplomaticProtocol tiff gyda'r UE

| Mawrth 5, 2019

Mae'r Unol Daleithiau wedi dod i ben â gweddill yr Undeb Ewropeaidd dros brotocol diplomyddol a ddaeth yn sgîl tensiynau uwch mewn masnach draws-Iwerydd, yn ysgrifennu'r BBC. Dywedodd llysgennad yr Unol Daleithiau, Gordon Sondland, fod y bloc yn "un o bartneriaid mwyaf gwerthfawr America wrth sicrhau diogelwch a ffyniant byd-eang". Arwynebodd yr anghydfod ym mis Ionawr dros israddio amlwg o [...]

Parhau Darllen

#EUUSTradeTalks - Mae'r Senedd yn symud i ddiogelu buddiannau allweddol

#EUUSTradeTalks - Mae'r Senedd yn symud i ddiogelu buddiannau allweddol

| Chwefror 25, 2019

Mae'r Unol Daleithiau a'r UE ar fin lansio trafodaethau masnachol © delweddau AP / Undeb Ewropeaidd-EP Mae'r UE a'r Unol Daleithiau yn mynd i mewn i sgyrsiau masnach mewn ymgais i ddatrys eu anghytundebau. Darllenwch ymlaen i ddarganfod beth yw'r materion a'r rôl benderfynol y bydd y Senedd yn ei chwarae. Gwarchodiaeth yr Unol Daleithiau Cysylltiadau masnach rhwng yr UE [...]

Parhau Darllen