RSScludiant

Gohiriodd #Crossrail Llundain hyd hydref 2021, dair blynedd ar ei hôl hi

Gohiriodd #Crossrail Llundain hyd hydref 2021, dair blynedd ar ei hôl hi

| Ionawr 8, 2020

Bydd prosiect Crossrail gwerth biliynau o bunnoedd Llundain, sydd eisoes ar ei hôl hi, yn cael ei oedi ymhellach tan ddiwedd 2021, meddai gweithredwr trafnidiaeth prifddinas Prydain ddydd Llun (6 Ionawr), yn ysgrifennu Elizabeth Howcroft. Mae'r llinell reilffordd, a filiwyd fel prosiect seilwaith mwyaf uchelgeisiol Ewrop, wedi cael ei gohirio dro ar ôl tro gan broblemau gyda systemau profi diogelwch a signalau a Thrafnidiaeth ar gyfer […]

Parhau Darllen

#CohesionPolicy - Mae'r UE yn buddsoddi mewn trafnidiaeth wyrddach, cyflymach a mwy diogel yn #Poland

#CohesionPolicy - Mae'r UE yn buddsoddi mewn trafnidiaeth wyrddach, cyflymach a mwy diogel yn #Poland

| Ionawr 6, 2020

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo buddsoddiad o bron i € 128 miliwn o'r Gronfa Cydlyniant i foderneiddio dros 42km o reilffordd Warka-Radom yn ardal Warsaw yng Ngwlad Pwyl, ac i osod y system rheoli trenau amddiffyn awtomatig yn yr adran reilffordd 92km rhwng Warsaw Okęcie a Radom . Bydd buddsoddi mewn trafnidiaeth reilffordd yn dod â buddion amgylcheddol cadarnhaol, […]

Parhau Darllen

#RoadSafety - Mae rheolau sy'n cyflwyno newid mawr mewn diogelwch cerbydau safonol yn dod i rym

#RoadSafety - Mae rheolau sy'n cyflwyno newid mawr mewn diogelwch cerbydau safonol yn dod i rym

| Ionawr 6, 2020

Ddydd Sul (5 Ionawr), daeth y Rheoliad Diogelwch Cyffredinol diwygiedig i rym. Mae'r rheolau newydd yn ei gwneud yn ofynnol, ym mis Gorffennaf 2022, bod gan bob model cerbyd newydd a gyflwynir ar y farchnad Ewropeaidd nodweddion diogelwch datblygedig, megis technoleg i ganfod cysgadrwydd a thynnu sylw gyrwyr, gwell parth effaith i liniaru'r risg o anaf i [… ]

Parhau Darllen

#ConnectingEuropeFacility - € 1.4 biliwn i gefnogi prosiectau trafnidiaeth gynaliadwy

#ConnectingEuropeFacility - € 1.4 biliwn i gefnogi prosiectau trafnidiaeth gynaliadwy

| Hydref 17, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio galwad gwerth € 1.4 biliwn i gefnogi prosiectau trafnidiaeth allweddol trwy'r Cyfleuster Cysylltu Ewrop (CEF), offeryn cyllido canolog yr UE ar gyfer rhwydweithiau seilwaith. Bydd y buddsoddiad yn helpu i adeiladu cysylltiadau coll ar draws y cyfandir, wrth ganolbwyntio ar ddulliau trafnidiaeth gynaliadwy. Dywedodd y Comisiynydd Trafnidiaeth, Violeta Bulc: “Cyflymu datgarboneiddio a chyfrannu at y cwblhad […]

Parhau Darllen

Y Comisiwn yn lansio prosiect Cyfnewid Diogelwch Ffyrdd gydag aelod-wladwriaethau 12 ac yn cyhoeddi enillwyr #2019RoadSafetyAwards

Y Comisiwn yn lansio prosiect Cyfnewid Diogelwch Ffyrdd gydag aelod-wladwriaethau 12 ac yn cyhoeddi enillwyr #2019RoadSafetyAwards

| Hydref 11, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd a'r aelod-wladwriaethau wedi ymrwymo i'r targed o leihau marwolaethau ac anafiadau difrifol ar y ffyrdd 50% rhwng 2020 a 2030. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn tanlinellu'r ymrwymiad hwn yn gyson a ddoe lansiodd brosiect diogelwch ar y ffyrdd unigryw a ariennir gan yr UE gan ddod â deuddeg aelod-wladwriaeth ynghyd i rannu syniadau ar gyfer gwella diogelwch ar y ffyrdd […]

Parhau Darllen

Uwchraddiadau newydd a ariennir gan yr UE ar linell #NaplesBari, de'r Eidal

Uwchraddiadau newydd a ariennir gan yr UE ar linell #NaplesBari, de'r Eidal

| Hydref 9, 2019

Cymeradwyodd y Comisiwn Ewropeaidd fuddsoddiad € 124 miliwn gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) i uwchraddio rhan 16.5-km o reilffordd Napoli-Bari, rhwng Cancello a Frasso Telesino, de'r Eidal. Mae'r gwaith yn cynnwys dyblu llinellau rheilffordd un trac i gynyddu cyflymder, gallu a lleihau amser teithio. Dywedodd y Comisiynydd Trafnidiaeth, Violeta Bulc: “Bydd y prosiect hwn yn yr UE yn rhoi […]

Parhau Darllen

Mae'r DU #HighSpeedRailLink dros y gyllideb, flynyddoedd ar ei hôl hi, meddai'r llywodraeth

Mae'r DU #HighSpeedRailLink dros y gyllideb, flynyddoedd ar ei hôl hi, meddai'r llywodraeth

| Medi 4, 2019

Bydd prosiect rheilffordd cyflym arfaethedig i wella cysylltiadau o Lundain i ganol a gogledd Lloegr yn costio tua 20 biliwn o bunnoedd yn fwy na'r disgwyl yn wreiddiol ac mae hyd at bum mlynedd ar ei hôl hi, meddai'r llywodraeth ddydd Mawrth (3 Medi), yn ysgrifennu Michael Holden o Reuters. Nod y prosiect 2 Cyflymder Uchel (HS2) yw torri taith […]

Parhau Darllen