Cysylltu â ni

Cludiant

Datgelwyd: gwledydd drutaf Ewrop i redeg car trydan

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ymchwil newydd gan Switcher.ie yn datgelu'r diweddaraf costau gwefru cerbyd trydan (EV)ledled Ewrop ac yn safle'r drutaf i'r gwledydd rhataf. Rydym hefyd yn edrych ar grantiau a chymorthdaliadau prynu ac yn cyfrifo faint mae tâl EV llawn yn ei gostio mewn perthynas ag incwm wythnosol fesul gwlad. 

Penderfynodd y data diweddaraf gan Eurostat gostau gwefru cerbydau trydan yn y cartref ledled Ewrop ar gyfer yr 20 o geir trydan batri mwyaf poblogaidd. 

Yn 2023, costiodd, ar gyfartaledd, € 12.63 am dâl llawn a € 3.78 am daith ffordd 100km, gyda chynnydd cyfartalog o 4.44% ledled Ewrop - er bod costau a newidiadau mewn prisiau yn amrywio'n sylweddol.

· Ledled Ewrop, y newid cyfartalog oedd 4.4% yn ystod 2023, gyda llawer o wledydd yn gweld codiadau serth neu ddisgyniadau sydyn.

· Yr Almaen, Iwerddon a Gwlad Belg yw'r gwledydd drutaf yn Ewrop i wefru cerbydau trydan gyda chostau mor uchel â €23.57 am bob tâl llawn.

· Twrci, Kosovo, a Bosnia Herz yw'r gwledydd rhataf i bweru car trydan, gyda thâl llawn yn costio cyn lleied â €3.30.

· Mae tâl llawn yn Ewrop yn costio 5% o incwm wythnosol net (ar gyfartaledd), gydag Albaniaid yn gorfod rhoi 12.9% o'u hincwm wythnosol i wefru eu cerbydau trydan, yn wahanol i Wlad yr Iâ sydd ond yn gwario 1.3% o'u tâl wythnosol i bŵer. eu ceir.

hysbyseb

Y 10 gwlad ddrytaf orau i wefru car trydan yn Ewrop 

Mae'r gwledydd drutaf i wefru cerbydau trydan yn dueddol o fod â chyfran uwch o'r farchnad EV o werthiannau ceir newydd a mwy o gerbydau trydan a hybrid ar y ffordd. Er gwaethaf y prisiau trydan uchel, mae costau codi tâl yn is fel cyfran o incwm canolrifol, ac eithrio Latfia a Tsiecsia.

 GwladCost fesul kWhCost fesul tâl llawnCost fesul 100km% o incwm wythnosol net
1Yr Almaen€0.402€23.57€7.064.92%
2iwerddon€0.379€22.25€6.663.98%
3Gwlad Belg€0.378€22.15€6.634.22%
4Liechtenstein€0.359€21.03€6.302.41%
5Denmarc€0.355€20.84€6.243.26%
6Cyprus€0.345€20.24€6.065.90%
7Yr Eidal€0.335€19.63€5.875.49%
8UK€0.330€19.35€5.79*
9Tsiecia€0.315€18.48€5.537.91%
10Latfia€0.277€16.27€4.878.25%

Y 10 gwlad rataf orau yn Ewrop i wefru car trydan 

Mae'r lleoedd rhataf yn Ewrop i redeg cerbyd trydan yn bennaf yng nghanol a de-ddwyrain Ewrop, lle mae perchnogaeth cerbydau trydan yn llai poblogaidd. Mae'r gwledydd hyn yn dueddol o fod â gwerthiannau is a chyfran lai o'r farchnad cerbydau trydan oherwydd costau gwaharddol llawer o drydan a hybrid. Maent hefyd yn llai fforddiadwy i'w rhedeg pan gaiff costau eu gosod yn erbyn enillion canolrifol.

 GwladCost fesul kWhCost fesul tâl llawnCost fesul 100km% o incwm wythnosol net
1Turkiye€0.056€3.30€0.996.23%
2Kosovo€0.075€4.39€1.31*
3Bosnia a Herzegovina€0.085€4.96€1.48*
4Georgia€0.087€5.08€1.52*
5montenegro€0.097€5.69€1.706.89%
6Serbia€0.105€6.13€1.84*
7Albania (e)€0.109€6.39€1.9112.86%
8Hwngari€0.113€6.64€1.994.95%
9Gogledd Macedonia€0.116€6.80€2.03*
10Bwlgaria€0.119€6.99€2.096.76%

* data ddim ar gael

Eoin Clarke Cyfarwyddwr Masnachol Switcher.ie sylwadau: 

    “Canfu ymchwil diweddaraf switcher.ie fod cost gyfartalog taliadau cartref yn dal i godi, ond mae prisiau’n amrywio’n aruthrol ar draws yr UE, gyda rhai gwledydd yn gweld gostyngiadau sydyn ac eraill yn gweld cynnydd serth yn 2023. Mae hyn yn bennaf oherwydd cefnogaeth y llywodraeth yn ystod y argyfwng ynni a blaenwyntoedd byd-eang sy'n newid yn barhaus sy'n effeithio ar wledydd yn wahanol.

Er bod costau trydan yn dal yn hanesyddol uchel, mae prisiau ynni wedi cyrraedd uchafbwynt ac nid yw cerbydau trydan yn agos at ddraenio'n ariannol ag y mae cerbydau petrol neu ddiesel i'w cadw ar y ffordd.  

Mae gwerthiant cerbydau trydan wedi gweld dirywiad yn ddiweddar wrth i lawer o lywodraethau ddod â mentrau fel grantiau prynu a budd-daliadau treth i ben yn raddol, ond wrth i fodurwyr chwilio am hafan o brisiau pwmp tanwydd uchel mae'n debygol y bydd y farchnad cerbydau trydan yn adlam ac yn parhau i ffynnu.

Wrth i brisiau cerbydau trydan ostwng a seilwaith gwefru yn parhau i wella, gallai fod yn amser ystyried y newid. Fodd bynnag, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud eich ymchwil ymlaen llaw; chwiliwch o gwmpas am y fargen orau, manteisiwch ar unrhyw grantiau a chymhellion a chadwch olwg tariffau ynni ac yswiriant car wedi'i gynllunio'n arbennig ar gyfer cerbydau trydan".

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd