Cysylltu â ni

Banc Buddsoddi Ewrop

Mae InvestEU yn cefnogi trafnidiaeth gynaliadwy yn yr Eidal: € 3.4 biliwn i foderneiddio rheilffordd Palermo-Catania

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi cymeradwyo € 2.1 biliwn i foderneiddio 178 km o reilffordd Palermo-Catania yn yr Eidal. Bydd hyn yn lleihau amseroedd teithio presennol o draean, gan gysylltu’r ddwy ddinas â gwasanaeth rheilffordd dwy awr uniongyrchol ar gyfer trenau cludo nwyddau a theithwyr, gydag effaith gadarnhaol sylweddol ar ddatblygiad economaidd a chymdeithasol a symudedd cynaliadwy yn Sisili. Mae'r seilwaith yn rhan o Goridor Sgandinafia-Môr y Canoldir y Rhwydwaith Trafnidiaeth Traws-Ewropeaidd (TEN-T).

Rhennir y gweithrediad yn fenthyciad uniongyrchol € 800 miliwn gan yr EIB i Weinyddiaeth Economi a Chyllid yr Eidal a gwrth-warant € 1.3bn gan yr EIB, a ddyluniwyd gyda Ferrovie dello Stato Italiane, o blaid y cyfryngwyr ariannol Intesa Sanpaolo a Cassa Depositi a Prestiti. Mae'r Mae gwrthwarant €1.3bn yn cael ei gefnogi gan y Rhaglen InvestEU ac yn galluogi dyblu'r gwarantau i €2.6bn. O'i ychwanegu at y cyllid a roddwyd i Weinyddiaeth yr Economi a Chyllid, daw hyn â'r gwerth yr adnoddau a weithredwyd gyda'r gweithrediad hwn i €3.4bn.

Bydd y swm hwn yn ategu'r cyllid sydd i'w ddarparu o dan y NextGenerationEU Cyfleuster Adfer a Gwydnwch cefnogi buddsoddiadau mewn seilwaith symudedd cynaliadwy yn yr Eidal ar gyfer rheilffordd Palermo-Catania.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi Paolo Gentiloni: “Mae’r Undeb Ewropeaidd yn parhau i gefnogi buddsoddiadau mawr yn rhwydwaith rheilffyrdd yr Eidal. Gyda chytundeb heddiw, bydd Banc Buddsoddi Ewrop, gyda chefnogaeth InvestEU, yn ategu'r cyllid sylweddol sydd eisoes wedi'i ymrwymo trwy NextGenerationEU i uwchraddio llinell Palermo-Catania. Mae'r prosiect hwn yn hynod bwysig i'r ynys: bydd yn darparu cludiant cyflymach a gwyrddach i Sicilians rhwng eu dwy brif ganolfan drefol, gan sbarduno datblygiad economaidd a chreu swyddi. Rwy’n falch o’r rôl allweddol y mae Ewrop yn ei chwarae i’w wneud yn realiti.”

Dywedodd y Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean: “Bydd y buddsoddiad hwn ar raddfa fawr yn galluogi camau mawr i gael eu cymryd tuag at gwblhau’r rhwydwaith trafnidiaeth traws-Ewropeaidd (TEN-T), gan gynyddu’r cysylltedd yn Sisili a bod o fudd uniongyrchol i’w dinasyddion a’i busnesau. Rydym am ddyblu traffig rheilffordd cyflym erbyn 2030, fel y nodwyd yn ein Strategaeth Symudedd Cynaliadwy a Chlyfar. Mae’r fenter hon yn cefnogi’r uchelgais hwnnw. Mae hefyd yn dangos y cyfatebolrwydd rhwng polisi trafnidiaeth yr UE ac offer ariannol yr UE: InvestEU a’r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch.”

Mae datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd