adroddiad Eurydice yn dangos mecanweithiau, dulliau a meini prawf mewn ariannu ysgolion

| Gorffennaf 1, 2014 | 0 Sylwadau

Eurydice ueYr adroddiad Ariannu Ysgolion yn Ewrop: Mecanweithiau, Dulliau a Meini Prawf yn Arian Cyhoeddus bellach wedi cael ei lansio.

Mae'r adroddiad hwn yn darparu fframwaith ar gyfer deall strwythur systemau cyllid a llifoedd ariannu mewn addysg gynradd ac uwchradd gyffredinol. Mae'n esbonio'r llifau ariannol trwy'r lefelau amrywiol gweinyddol sy'n gysylltiedig gyda chymorth diagramau, ac mae'n dadansoddi'r meini prawf, a'r egwyddorion ar gyfer dyrannu adnoddau amrywiol i ysgolion yn Ewrop. Mae'n cwmpasu 27 o aelod-wladwriaethau'r UE 28 yn ogystal â Gwlad yr Iâ, Liechtenstein, Norwy a Thwrci.

Tags: , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, addysg, EU, EU, Cyhoeddiadau