Cysylltu â ni

Addysg

#EYE - Erasmus ar gyfer Entrepreneuriaid Ifanc: Gwobr entrepreneur y degawd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ar 10fed pen-blwydd rhaglen Erasmus ar gyfer Entrepreneuriaid Ifanc (EYE), derbyniodd dau entrepreneur wobr “Entrepreneur y Degawd” ar 18 Mawrth ym Mrwsel.

Dewiswyd Nelly Davtyan o Armenia fel “entrepreneur newydd y degawd” a dewiswyd Ioannis Polychronakis o Wlad Groeg fel “entrepreneur gwesteiwr y degawd”. Helpodd yr EYE i sefydlu dros 7000 o bartneriaethau rhwng entrepreneuriaid newydd a phrofiadol ledled yr UE. Cymerodd 14000 o entrepreneuriaid ran yn y partneriaethau hyn ac roeddent yn gallu cychwyn, dysgu sgiliau newydd, creu cynhyrchion a gwasanaethau newydd ac ehangu i farchnadoedd newydd.

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Sengl, Diwydiant, Entrepreneuriaeth a SMES Elzbieta Bieńkowska: "Y Farchnad Sengl yw'r ased mwyaf sydd gennym. Mae'n arbennig o hanfodol i'n entrepreneuriaid, gan ei bod yn caniatáu iddynt ddechrau, tyfu a mynd ar draws ffiniau. Rwy'n falch ein bod ni Mae gennym raglen sy'n gwneud iddynt elwa hyd yn oed yn fwy ar y Farchnad Sengl. Dyna pam yr ydym yn ehangu i leoliadau newydd a gwnaethom gynnig cyllid pellach o 2021 ymlaen. "

Mae'r rhaglen EYE yn hwyluso cyfnewid profiad entrepreneuraidd a rheoli ledled Ewrop a thu hwnt. Mae'n paru entrepreneur sydd newydd ei sefydlu neu ddarpar entrepreneur ag entrepreneur profiadol iawn sy'n rhedeg busnes bach mewn gwlad arall. Mae'r cyfnewid yn cael ei gyd-ariannu o dan y Rhaglen COSME, Rhaglen Ewrop ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint. Rhwng 2014 a 2016 yn unig, crëwyd dros 250 o gwmnïau newydd a mwy na 2,000 o swyddi diolch i'r EYE.

Dysgu mwy am y rhaglen LLYGAD ar y wefan ac yn y Llyfryn 10fed pen-blwydd EYE.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd