Addysg mewn Argyfyngau: Yr UE yn cyhoeddi arian dyngarol ar gyfer 2019 ac yn lansio Ymgyrch #RaiseYourPencil

| Efallai y 15, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi € 164 miliwn na welwyd mo'i debyg o'r blaen Addysg mewn Argyfyngau prosiectau yn 2019. Cyhoeddodd y Comisiynydd Cymorth Dyngarol a Chomisiynydd Rheoli Argyfwng Christos Stylianides y cyllid newydd yn y Digwyddiad Lefel Uchel #School4All ar Addysg mewn Argyfyngau ym Mrwsel.

Dywedodd y Comisiynydd Stylianides: “Mae addysg mewn argyfwng yn flaenoriaeth absoliwt i'r Undeb Ewropeaidd. Ers 2015, mae ein cefnogaeth wedi cynyddu o 1% o'r gyllideb ddyngarol Ewropeaidd yn 2015 i 10% yn 2019. Mae'r Undeb Ewropeaidd yn arwain drwy esiampl. Mae'n hyrwyddwr addysg byd-eang mewn argyfyngau. Rydym yn gwneud buddsoddiad pendant i heddwch trwy helpu pob plentyn i gael mynediad i'r ysgol, unrhyw le a bob amser. Addysg yw'r sylfaen ar gyfer popeth arall. Mae'n darian amddiffynnol yn erbyn trais, camfanteisio rhywiol, neu radicaleiddio, yn enwedig mewn argyfyngau dyngarol. Mae'n gwneud i blant deimlo'n ddiogel ac yn rhoi cyfleoedd iddynt ar gyfer dyfodol mwy disglair. ”

Diolch i gyllid yr UE, mae dros 6.5 miliwn o ferched, bechgyn ac athrawon mewn gwledydd yr effeithir arnynt mewn argyfwng 55 wedi elwa rhwng 2015-2018 o gael gwell mynediad i addysg a hyfforddiant o safon ers i'r Undeb Ewropeaidd gynyddu'r gefnogaeth i blant sydd wedi'u dal mewn argyfyngau dyngarol. ac enwogion Gwlad Belg a myfyrwyr o gwmpas 400, mae'r Comisiwn wedi lansio Ymgyrch #RaiseYourPencil i godi ymwybyddiaeth ac undod ymysg Ewropeaid ifanc.

y Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Economi, addysg, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.