Mae'r Comisiwn yn dathlu 30 pen-blwydd gweithgareddau #JeanMonnetAct sy'n hyrwyddo astudiaethau Ewropeaidd ledled y byd

| Mehefin 19, 2019

Ar 18 Mehefin, Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon Tibor Navracsics (Yn y llun) cynnal digwyddiad lefel uchel i ddathlu 30 o flynyddoedd o ragoriaeth mewn addysgu ac ymchwil am yr UE. Mae Gweithgareddau Jean Monnet yn rhan o raglen Erasmus +. Maent wedi ymrwymo i hyrwyddo rhagoriaeth mewn astudiaethau Ewropeaidd ar lefel addysg uwch ledled y byd, yn ogystal â chysylltu academyddion, ymchwilwyr a llunwyr polisïau. Rhwng 1989 a 2019, y Gweithgareddau Jean Monnet wedi cefnogi mwy na phrifysgolion 1,000 mewn gwledydd 100, gan eu galluogi i gynnig cyrsiau ar astudiaethau Ewropeaidd fel rhan o'u cwricwla. Mae myfyrwyr 300,000 bellach yn elwa bob blwyddyn.

Meddai'r Comisiynydd Navracsics: “Rydym yn dathlu 30 o flynyddoedd o weithgareddau Jean Monnet ar adeg pan fydd eu hangen yn fwy nag erioed. Maent yn cynhyrchu gwybodaeth sy'n cryfhau'r Undeb Ewropeaidd ac yn gwella dealltwriaeth o integreiddio Ewropeaidd, yn enwedig ymhlith pobl ifanc. Y cam nesaf yw ymestyn y gweithgareddau hyn i ysgolion. Bydd dysgu am yr Undeb Ewropeaidd o oedran cynnar yn helpu i rymuso pobl ifanc i ddod yn ddinasyddion Ewropeaidd gwybodus, sy'n ymwneud â'r prosesau democrataidd sy'n llywio ei ddyfodol. Mae Gweithgareddau Jean Monnet yn helpu i wneud y prosiect Ewropeaidd yn fwy diriaethol a gwydn. ”

Bob blwyddyn, mae Gweithgareddau Jean Monnet yn ariannu mwy na 250 o fesurau newydd, sy'n cynnwys tua 9,000 o athrawon prifysgol a llawer o bobl a sefydliadau eraill. Mae mwy na 5,000 o weithrediadau wedi'u cefnogi hyd yn hyn.

Ers ei lansio yn 1989, mae'r fenter wedi galluogi miloedd o gyhoeddiadau ymchwil ym maes astudiaethau Ewropeaidd sy'n cwmpasu nifer o ddisgyblaethau a meysydd polisi gan gynnwys cyfraith Ewrop, hanes integreiddio Ewropeaidd, arloesi, cyflogaeth, amddiffyn, mudo, gofal iechyd, ynni , trafnidiaeth a gweithredu yn yr hinsawdd. Mae llawer o'r wybodaeth hon o'r radd flaenaf wedi ymddangos mewn cylchgronau lefel uchaf ac mewn fforymau llywio polisi sy'n dylanwadu ar y ddadl ac yn cefnogi gwell llunio polisi ar lefel genedlaethol ac Ewropeaidd, gan wneud gwahaniaeth i fywydau a chyfleoedd pobl.

Mae Gweithgareddau Jean Monnet wedi dod yn wirioneddol fyd-eang: yn 2018, daeth 60% o'r ceisiadau grant 1,300 o wledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd.

Mae cynnig y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer Rhaglen Erasmus yn y dyfodol (2021-2027) yn rhagweld ymestyn Gweithgareddau Jean Monnet i sectorau addysg eraill, yn arbennig i ysgolion, i wella ymwybyddiaeth pobl ifanc o'r Undeb Ewropeaidd.

Cefndir

Wedi'i enwi ar ôl Jean Monnet (1888-1979), un o dadau gwreiddiol yr Undeb Ewropeaidd, mae Gweithgareddau Jean Monnet yn rhan o Erasmus +, y rhaglen Ewropeaidd sy'n cefnogi addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon. Maent yn agored i ysgolheigion o unrhyw sefydliad addysg uwch a gydnabyddir yn swyddogol yn y byd, sy'n helpu i ehangu addysgu ac ymchwil sy'n gysylltiedig â'r Undeb Ewropeaidd i wledydd lle mae gwybodaeth amdano yn gyfyngedig iawn.

Mae derbynwyr grantiau Jean Monnet yn mwynhau rhyddid academaidd llawn a disgwylir iddynt gynhyrchu gwaith annibynnol a gwyddonol drwyadl.

Mae Gweithgareddau Jean Monnet hefyd yn cefnogi nifer o sefydliadau dynodedig yn Ewrop i ddilyn rhagoriaeth mewn astudiaethau ac ymchwil Ewropeaidd.

Mae digwyddiad heddiw ym Mrwsel yn rhan o ymgyrch y Comisiwn Ewropeaidd i ddathlu tri degawd o gyflawniadau gan y Jean Monnet Activities. Bydd yr ymgyrch hon yn para tan ddiwedd 2019, gyda channoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau ledled y byd lle mae buddiolwyr blaenorol a chyfredol Gweithgareddau Jean Monnet yn defnyddio achlysur y 30th pen-blwydd i gynnal dadleuon, cynadleddau, gweithdai a gweithgareddau eraill ar gyfer myfyrwyr, gwneuthurwyr polisi a dinasyddion.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau

Erasmus + / Jean Monnet Gwefan

Sibiu taflen ffeithiau - Buddsoddi mewn ieuenctid

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, addysg, Erasmus, Erasmus +, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.