Cysylltu â ni

Addysg

Mae'r Comisiwn yn dathlu 30 pen-blwydd gweithgareddau #JeanMonnetAct sy'n hyrwyddo astudiaethau Ewropeaidd ledled y byd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ar 18 Mehefin, Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon Tibor Navracsics (Yn y llun) cynnal digwyddiad lefel uchel i ddathlu 30 o flynyddoedd o ragoriaeth mewn addysgu ac ymchwil am yr UE. Mae Gweithgareddau Jean Monnet yn rhan o raglen Erasmus +. Maent wedi ymrwymo i hyrwyddo rhagoriaeth mewn astudiaethau Ewropeaidd ar lefel addysg uwch ledled y byd, yn ogystal â chysylltu academyddion, ymchwilwyr a llunwyr polisïau. Rhwng 1989 a 2019, y Gweithgareddau Jean Monnet wedi cefnogi mwy na phrifysgolion 1,000 mewn gwledydd 100, gan eu galluogi i gynnig cyrsiau ar astudiaethau Ewropeaidd fel rhan o'u cwricwla. Mae myfyrwyr 300,000 bellach yn elwa bob blwyddyn.

Dywedodd y Comisiynydd Navracsics: “Rydym yn dathlu 30 mlynedd o Weithgareddau Jean Monnet ar adeg pan mae eu hangen yn fwy nag erioed. Maent yn cynhyrchu gwybodaeth sy'n cryfhau'r Undeb Ewropeaidd ac yn gwella dealltwriaeth o integreiddio Ewropeaidd, yn enwedig ymhlith pobl ifanc. Y cam nesaf yw ymestyn y gweithgareddau hyn i ysgolion. Bydd dysgu am yr Undeb Ewropeaidd o oedran ifanc yn helpu i rymuso pobl ifanc i ddod yn ddinasyddion Ewropeaidd gwybodus, gan gymryd rhan yn y prosesau democrataidd sy'n siapio ei ddyfodol. Mae Gweithgareddau Jean Monnet yn helpu i wneud y prosiect Ewropeaidd yn fwy diriaethol a gwydn. ”

Bob blwyddyn, mae Gweithgareddau Jean Monnet yn ariannu mwy na 250 o fesurau newydd, sy'n cynnwys tua 9,000 o athrawon prifysgol a llawer o bobl a sefydliadau eraill. Mae mwy na 5,000 o weithrediadau wedi'u cefnogi hyd yn hyn.

Ers ei lansio ym 1989, mae'r fenter wedi galluogi miloedd o gyhoeddiadau ymchwil ym maes astudiaethau Ewropeaidd sy'n ymdrin â nifer o ddisgyblaethau a meysydd polisi gan gynnwys cyfraith Ewropeaidd, hanes integreiddio Ewropeaidd, arloesi, cyflogaeth, amddiffyn, ymfudo, gofal iechyd, ynni , trafnidiaeth a gweithredu yn yr hinsawdd. Mae llawer o'r wybodaeth ddiweddaraf hon wedi ymddangos mewn cyfnodolion lefel uchaf ac mewn fforymau llywio polisi sy'n dylanwadu ar y ddadl ac yn cefnogi gwell llunio polisïau ar lefel genedlaethol ac Ewropeaidd, a thrwy hynny wneud gwahaniaeth i fywydau a chyfleoedd pobl.

Mae Gweithgareddau Jean Monnet wedi dod yn wirioneddol fyd-eang: yn 2018, daeth 60% o'r ceisiadau grant 1,300 o wledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd.

Mae cynnig y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer Rhaglen Erasmus yn y dyfodol (2021-2027) yn rhagweld ymestyn Gweithgareddau Jean Monnet i sectorau addysg eraill, yn arbennig i ysgolion, i wella ymwybyddiaeth pobl ifanc o'r Undeb Ewropeaidd.

Cefndir

hysbyseb

Wedi'i enwi ar ôl Jean Monnet (1888-1979), un o dadau gwreiddiol yr Undeb Ewropeaidd, mae Gweithgareddau Jean Monnet yn rhan o Erasmus +, y rhaglen Ewropeaidd sy'n cefnogi addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon. Maent yn agored i ysgolheigion o unrhyw sefydliad addysg uwch a gydnabyddir yn swyddogol yn y byd, sy'n helpu i ehangu addysgu ac ymchwil sy'n gysylltiedig â'r Undeb Ewropeaidd i wledydd lle mae gwybodaeth amdano yn gyfyngedig iawn.

Mae derbynwyr grantiau Jean Monnet yn mwynhau rhyddid academaidd llawn a disgwylir iddynt gynhyrchu gwaith annibynnol a gwyddonol drwyadl.

Mae Gweithgareddau Jean Monnet hefyd yn cefnogi nifer o sefydliadau dynodedig yn Ewrop i ddilyn rhagoriaeth mewn astudiaethau ac ymchwil Ewropeaidd.

Mae'r digwyddiad heddiw ym Mrwsel yn rhan o ymgyrch y Comisiwn Ewropeaidd i ddathlu tri degawd o gyflawniadau gan Weithgareddau Jean Monnet. Bydd yr ymgyrch hon yn para tan ddiwedd 2019, gyda channoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau ledled y byd lle mae buddiolwyr y gorffennol a phresennol Gweithgareddau Jean Monnet yn defnyddio achlysur y 30th pen-blwydd i gynnal dadleuon, cynadleddau, gweithdai a gweithgareddau eraill ar gyfer myfyrwyr, gwneuthurwyr polisi a dinasyddion.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau

Erasmus + / Jean Monnet wefan

Taflen ffeithiau Sibiu - Buddsoddi mewn ieuenctid 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd