Adroddiad newydd - Angen mwy o waith i sicrhau bod pob plentyn yn Ewrop yn gallu cael mynediad at #AnsawddCymdeithasol ac Addysg

| Gorffennaf 8, 2019

Y Comisiwn Ewropeaidd Rhwydwaith Eurydice wedi cyhoeddi ei adroddiad diweddaraf ar Data Allweddol ar Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar yn Ewrop. Daw'r adroddiad i'r casgliad nad yw llawer o wledydd Ewrop yn cynnig mynediad cyffredinol i addysg a gofal plentyndod o ansawdd uchel.

Comisiynydd Chwaraeon Tibor Navracsics Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a (llunMeddai: “Yn amlwg, mae angen i ni wneud mwy i sicrhau bod pob plentyn yn yr UE yn cael mynediad at addysg a gofal plentyndod cynnar o ansawdd. Mae hyn yn hanfodol i roi'r dechrau gorau mewn bywyd i bawb ac i adeiladu cymdeithasau teg, cydlynol a gwydn. Mae'r adroddiad hwn yn dangos beth mae gwledydd yn ei wneud i sicrhau mynediad ac ansawdd ac yn ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar feysydd gwella penodol. Mae rhai gwledydd yn gwneud yn dda, tra bod eraill yn llusgo ar ei hôl hi. Wrth i ni barhau i adeiladu gwir Ardal Addysg Ewropeaidd, mae'r adroddiad hwn yn sail dda ar gyfer gwaith pellach i sicrhau mynediad cyffredinol ar draws yr UE. ”Dadansoddir chwe dimensiwn ansawdd yn yr adroddiad: llywodraethu, mynediad, y gweithlu, canllawiau addysgol, hefyd fel monitro a gwerthuso systemau addysg a gofal plentyndod cynnar.

Mae'r agweddau hyn hefyd yn ganolbwynt i'r rhai a fabwysiadwyd yn ddiweddar Argymhelliad y Cyngor ar Systemau Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar o Ansawdd Uchel. Mae'r Argymhelliad hwn, sy'n un o flociau adeiladu'r Ardal Addysg Ewropeaidd y mae'r Comisiwn yn bwriadu ei adeiladu gydag aelod-wladwriaethau gan 2025, wedi'i gynllunio i helpu i ddatblygu dealltwriaeth gyffredin o beth yw darpariaeth gwasanaeth o ansawdd da a chefnogi aelod-wladwriaethau i wella mynediad i ac ansawdd eu systemau. Fel y dengys yr adroddiad a gyhoeddwyd heddiw, ni all llawer o wledydd Ewrop ddarparu addysg a gofal o ansawdd da ar bob oedran plentyndod cynnar, gan gynnal rhaniad yn aml rhwng gofal plant ac addysg cyn-ysgol.

Mae'r adroddiad ar gael ar-lein.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, addysg, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Cyhoeddiadau

Sylwadau ar gau.