Cysylltu â ni

Addysg

Partneriaeth ar gyfer y dyfodol: Sut mae ieuenctid yn llywio dyfodol addysg ar gyfer corfforaeth ynni niwclear?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

1 Rhagfyr, Nizhny Novgorod. Cynhaliodd Cynhadledd Effaith Fyd-eang 2022 - llwyfan arbenigol gyda chynulleidfa o filiynau o filiynau - y trafodaethau ar ddyfodol addysg, edtech arloesol a strategaethau ar gyfer adeiladu ecosystem wybodaeth gynaliadwy.

Rhoddwyd y rhan arbennig i Aelodau Tîm Effaith 2050, a gymedrolodd y sesiynau panel a chyflwyno canlyniadau eu hastudiaeth eu hunain - Education X: Catalyst for the Future - a oedd yn cynnwys argymhellion allweddol ar gyfer Rosatom, arweinydd technoleg ynni niwclear Rwsia, ynghylch trosoledd eu haddysg a hyfforddiant sgiliau yn fyd-eang.

Flwyddyn yn ôl, lansiwyd y bartneriaeth fyd-eang ag ieuenctid - Tîm Effaith 2050 - gan Gyfarwyddwr Cyffredinol Rosatom, Mr. Alexey Likhachev, er mwyn mynd i'r afael â materion allweddol o reolaeth gorfforaethol a'i drawsnewid yn unol â gofynion y genhedlaeth iau. Gweithredir y bartneriaeth ar ffurf Cyngor Ymgynghorol Prif Swyddog Gweithredol o 11 o ddynion a merched ifanc o 11 gwlad (Tsieina, India, Brasil, yr Aifft, Twrci, Uzbekistan, Kazakhstan, Armenia, yr Ariannin, De Affrica a Rwsia). Y tu ôl i bob un o aelodau'r tîm mae ieuenctid eu gwlad eu hunain gyda'i set ei hun o werthoedd a gweledigaeth o dueddiadau datblygiad y byd.

Cyflwynwyd y bartneriaeth gydag ieuenctid o fewn ymdrechion Rosatom - Aelod o Gompact Byd-eang y Cenhedloedd Unedig - i wella ei fusnes cynaliadwy yn unol ag Agenda 2030 y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Datblygu Cynaliadwy. “Rhaid i bobl ifanc gael eu cydnabod ledled y byd fel ysgogwyr newid” a’u grymuso i “ymgysylltu’n llawn â phenderfyniadau sy’n effeithio ar eu dyfodol,” meddai Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig Mr. António Guterres yn Niwrnod Sgiliau Ieuenctid y Byd.

Yn ôl yr adroddiad "Addysg X: Catalydd ar gyfer y Dyfodol", mae gan yr addysg niwclear broffil gwyddonol a thechnolegol yn bennaf sy'n gysylltiedig yn dynn â'r sector ynni ac nid yw hyn yn adlewyrchu anghenion yr amser. Ymhlith y mentrau a argymhellwyd gan bobl ifanc oedd dod ag offerynnau eiriolaeth trwy lwyfannau addysgol a fyddai'n helpu i egluro hanfodion ynni niwclear a'i gymwysiadau i'r cyhoedd. Mae'n rhaid i'r addysg niwclear bontio o ddull un ffordd i ddull aml-ffordd, lle mae gwyddoniaeth yn cael ei gweld fel sail niwclear, fodd bynnag, wedi'i dilyn gan raglenni i fusnesau niwclear newydd.

“Mae angen gweledigaeth a thargedau cyffredin ar y byd sy’n gadael neb ar ôl yn ogystal â newid brys mewn strategaethau economaidd a chymdeithasol i oresgyn problemau cyffredin,” meddai Ms Princess Mthombeni, Aelod o Dîm Effaith 2050 a Sylfaenydd Africa4Nuclear (De Affrica). Mae Ms Nisanur Kepceler, Aelod o Dîm Effaith 2050 o Türkiye, wedi tynnu sylw at ddiffyg enfawr o wybodaeth ar bwnc technoleg niwclear mewn sawl rhan o'r byd: “Mae angen i ni godi lefel ymwybyddiaeth y cyhoedd: yn gyntaf, dylai hyn fod gwneud trwy'r strwythur addysgol. Gall Rosatom, fel corfforaeth sydd â phrofiad helaeth yn y maes hwn, gymryd yr awenau wrth ddatrys y mater hwn.”

Mae hyd yn oed mwy o wreiddiau rhyngwladol a chorfforaethau byd-eang yn estyn allan at y genhedlaeth iau am eu cyngor ar adeiladu strategaethau tuag at ddyfodol cynaliadwy. Mae'r rhain yn bennaf yn grwpiau ieuenctid o dan IGO neu arweinyddiaeth gorfforaethol. Ymhlith y rhai enwocaf mae Grŵp Cynghori Ieuenctid Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd. Mae'r duedd hon hefyd wedi adlewyrchu mewn rheolaeth ranbarthol a dinesig, hy Senedd Ieuenctid Cyngor Gwladol Gweriniaeth Tatarstan neu Gyngor Ymgynghorol Ieuenctid Bwrdd Adolygu Cwynion Sifil Efrog Newydd. Nid yw Rosatom yn enghraifft fusnes unigol o gydweithrediad tynn gyda’r genhedlaeth iau: mae Ernst & Young wedi sefydlu Bwrdd Cynghori Ieuenctid o dan ei sefydliad elusennol.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd