Cysylltu â ni

Addysg

Addysg: 'Dweud eich Dweud' ar ddyfodol symudedd dysgu

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ar 8 Chwefror, lansiodd y Comisiwn yr ymgynghoriad cyhoeddus ar ddyfodol symudedd dysgu o ystyried ei gynnig polisi yn ddiweddarach eleni. Nod yr ymgynghoriad hwn yw hysbysu dinasyddion a phawb sydd â diddordeb am y cynnig sydd ar ddod ac i gasglu tystiolaeth a'u barn. Mae'r UE a'i Aelod-wladwriaethau wedi ymrwymo i hyrwyddo symudedd dysgu trawsffiniol yn y Ardal Addysg Ewropeaidd ar gyfer pob dysgwr, addysgwr a staff.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesedd, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid, Mariya Gabriel: “Mae symudedd dysgu yn cryfhau’r ymdeimlad o undod ac yn ein hysbrydoli i werthfawrogi amrywiaeth yr Undeb Ewropeaidd; mae'n ein galluogi i gwrdd â phobl newydd, gwneud ffrindiau ac, yn fwyaf arwyddocaol, i ddysgu a gwneud cynnydd. Credwn y dylid ei gwneud yn haws i ddysgwyr wybod am gyfleoedd a symud yn hawdd rhwng systemau addysg mewn gwahanol wledydd. Mae’r ymgynghoriad cyhoeddus hwn yn gyfle i wrando ar yr holl randdeiliaid cysylltiedig a gwneud yr Ardal Addysg Ewropeaidd yn realiti.”

Mae symudedd dysgu trawsffiniol wedi profi i fod yn brofiad hynod werthfawr i bobl o ran ennill gwybodaeth, sgiliau a chymwyseddau sydd eu hangen ar gyfer datblygiad personol, addysgol a phroffesiynol, yn ogystal ag ymgysylltu dinesig a chynhwysiant cymdeithasol. Fodd bynnag, dim ond 15% o bobl ifanc o hyd sydd wedi ymgymryd ag astudiaethau, hyfforddiant neu brentisiaethau mewn gwlad arall yn yr UE. Felly, fel y cyhoeddwyd yn ei Rhaglen waith 2023, mae'r Comisiwn wedi penderfynu cyflwyno cynnig i ddiweddaru'r presennol Fframwaith symudedd dysgu'r UE, i alluogi myfyrwyr i symud yn haws rhwng systemau addysg a hyrwyddo symudedd dysgu fel cyfle i bawb. Bydd y prif rwystrau i gymryd rhan mewn symudedd dysgu a ffyrdd o fynd i’r afael â nhw yn cael eu trafod drwy ymgynghori â dinasyddion a rhanddeiliaid, megis dysgwyr, addysgwyr, staff ym mhob sector addysg a hyfforddiant, gweithwyr ieuenctid, prentisiaid a staff chwaraeon. Yn enwedig mae croeso i sefydliadau sy'n anfon ac yn derbyn cyfranogwyr mewn gweithgareddau symudedd, gan gynnwys cyflogwyr, rannu eu hadborth. Mae mewnbwn gan wneuthurwyr penderfyniadau, sefydliadau rhanddeiliaid ac ymchwilwyr hefyd yn werthfawr iawn. 

Bydd yr alwad am dystiolaeth a holiadur yr ymgynghoriad cyhoeddus sydd ar gael ym mhob un o ieithoedd yr UE ar agor am 12 wythnos. Gellir eu cyrchu ar Porth Dweud eich Dweud.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd