Cysylltu â ni

Addysg

Educatius yn Cyhoeddi Cyfranogwyr Rhyngwladol Dethol ar gyfer Interniaeth Celf arloesol yn Y Gambia

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae celf yn mynd y tu hwnt i ffiniau, ac mae Educatius yn falch o ddadorchuddio detholiad o bedwar cyfranogwr rhyngwladol ar gyfer Interniaeth Creadigrwydd Aiducatius wreiddiol, a osodwyd ar gyfer Mehefin 2024 yn Y Gambia.

Ym mis Mehefin eleni, bydd yr interniaid dethol yn ymuno ag addysgwyr yn Ysgol Feicio Sylfaenol St. Martin yn Kartong i hwyluso prosiectau artistig arloesol i fyfyrwyr, tra'n ymgolli yn y tapestri cyfoethog o draddodiadau creadigol lleol. Cafodd y rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol, a ddewiswyd o gronfa gystadleuol o dros 100 o ymgeiswyr o 15 gwlad, eu gwerthuso ar eu doniau artistig a dyfeisgarwch eu gweithgareddau artistig arfaethedig ar gyfer yr ysgol gan banel o feirniaid rhyngwladol, gyda’r nod terfynol yn cael ei roi gan y staff addysgu a prifathro, Nicholas Jatta, o Ysgol St.

Mae'r garfan yn cynnwys dau gyn-fyfyriwr rhaglen gyfnewid ysgol uwchradd Educatius, Norun Igeltjørn-Brænd o Norwy a Serena Pelizzari o'r Eidal; Adam Goode, addysgwr celf medrus o Ysgol Uwchradd Arlington, Massachusetts; a Tara Creed, Cydlynydd Lleol Educatius ymroddedig o Layton, Utah. Mae eu detholiad yn tanlinellu ymrwymiad Educatius i hwyluso mynediad i addysg a chyfnewid diwylliannol ar raddfa fyd-eang.

Rhannodd Carla Kearns, Is-lywydd Cyfathrebu yn Educatius, ei brwdfrydedd: "Mae celf yn iaith gyffredinol. Mae'r interniaeth hon nid yn unig yn dathlu'r cyfnewid artistig rhwng myfyrwyr Gambia a'n interniaid rhyngwladol ond mae hefyd yn arddangos ein cenhadaeth i greu effaith fyd-eang gadarnhaol trwy addysg. ."

Mae Interniaeth Creadigrwydd Aiducatius yn uchafbwynt y bartneriaeth barhaus rhwng Educatius ac Ysgol St. Martin, cydweithrediad sy'n dyddio'n ôl i 2009. Trwy ei chwaer sefydliad, Aiducatius, mae pob myfyriwr Educatius, y teulu gwesteiwr, asiant a phartner wedi cefnogi'r ysgol, gan gyfrannu at gefnogaeth addysgol ei myfyrwyr.

Mae'r fenter hon yn cyd-fynd â Nod Datblygu Cynaliadwy Addysg o Ansawdd y Cenhedloedd Unedig o hyrwyddo mynediad i addysg i adeiladu dyfodol mwy disglair i fyfyrwyr ledled y byd. Y tu hwnt i rannu sgiliau artistig a chreadigol, mae'r interniaeth yn gyfnewidfa ddiwylliannol fywiog, sy'n addawol o ran cysylltiadau parhaol a chyfoethogi cilyddol i fyfyrwyr a chyfranogwyr.

Dolenni perthnasol

hysbyseb

Gydag 20 mlynedd o brofiad a phresenoldeb mewn 22 o wledydd, mae Educatius yn arweinydd byd-eang mewn rhaglenni cyfnewid academaidd. Yn flynyddol, rydym yn hwyluso profiadau addysgol cyfoethog i dros 8,000 o fyfyrwyr ysgol uwchradd o 60 o wledydd ledled UDA, y DU, Iwerddon, Ewrop, Awstralia, Canada, ac ar-lein. Rydym hefyd yn sicrhau profiadau gwerth chweil i’n teuluoedd lletyol a’n partneriaid. Y tu hwnt i'n rhaglenni craidd, mae Educatius wedi ymrwymo i gael effaith fyd-eang gadarnhaol. Rydym yn gwella mynediad i addysg trwy Aiducatius, yn cyfrannu at gynaliadwyedd amgylcheddol trwy blannu coed yn Tanzania, yn meithrin gwytnwch ymhlith ieuenctid trwy'r Fenter Gwydnwch Ieuenctid Byd-eang, ac yn gwrthbwyso ôl troed carbon teithiau hedfan rhyngwladol ein myfyrwyr. Yn Educatius, rydyn ni’n credu yng ngrym addysg a’i photensial i greu byd gwell.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd