RSSErasmus

Mae ASEau yn rhoi hwb i gefnogaeth i ymchwil yr UE a #Erasmus

Mae ASEau yn rhoi hwb i gefnogaeth i ymchwil yr UE a #Erasmus

| Medi 23, 2019

Yr wythnos diwethaf, cymeradwyodd ASEau ychwanegiad o € 100 miliwn ar gyfer rhaglenni ymchwil yr UE (€ 80 miliwn ar gyfer Horizon 2020) a symudedd ieuenctid (€ 20 miliwn ar gyfer Erasmus +). Cymeradwyodd ASEau, trwy bleidleisiau 614 o blaid, 69 yn erbyn ac ymataliadau 10, hwb o € 100 miliwn i raglenni blaenllaw’r UE Horizon 2020 (€ 80 miliwn ar gyfer cyllid ymchwil) ac Erasmus + (€ 20 miliwn […]

Parhau Darllen

# Erasmus + - Mae'r UE yn hybu cyfranogiad myfyrwyr a staff Affrica yn 2019

# Erasmus + - Mae'r UE yn hybu cyfranogiad myfyrwyr a staff Affrica yn 2019

| Medi 13, 2019

Mae'r UE wedi buddsoddi € 17.6 miliwn ychwanegol i gefnogi dros 8,500 myfyrwyr a staff Affricanaidd sydd newydd eu dewis i gymryd rhan yn Erasmus + yn 2019. Mae'r cynnydd hwn yng nghyllid Erasmus + yn un cam arall tuag at yr ymrwymiad a gyhoeddwyd gan yr Arlywydd Jean-Claude Juncker yn ei araith Cyflwr yr Undeb ym mis Medi 2018 i fod wedi cefnogi myfyrwyr Affricanaidd 35,000 a […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiynydd Navracsics yn cynnal ail #EuropeanE EDUCATIONSummit

Mae'r Comisiynydd Navracsics yn cynnal ail #EuropeanE EDUCATIONSummit

| Awst 21, 2019

Ar 26 Medi, cynhelir yr ail Uwchgynhadledd Addysg Ewropeaidd ym Mrwsel. Bydd y digwyddiad undydd yn cael ei gynnal gan y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon Tibor Navracsics. Bydd yr ail argraffiad hwn yn canolbwyntio ar y proffesiwn addysgu - sydd â rôl allweddol i'w chwarae wrth adeiladu gwir Ardal Addysg Ewropeaidd gan 2025. Trafodaethau […]

Parhau Darllen

Mae'r UE a #Japan yn dewis Cyd-raglenni Meistr #ErasmusMundus cyntaf

Mae'r UE a #Japan yn dewis Cyd-raglenni Meistr #ErasmusMundus cyntaf

| Awst 1, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi canlyniadau'r alwad am gynigion ar gyfer Cyd-Bartneriaethau Gradd Meistr Erasmus Mundus gyda Japan a lansiwyd ym mis Hydref 2018. Mae'r Comisiwn a Gweinyddiaeth Addysg, Diwylliant, Chwaraeon, Gwyddoniaeth a Thechnoleg Japan wedi dewis tair rhaglen a gynigir gan gonsortia rhyngwladol sy'n cynnwys prifysgolion blaenllaw. Dywedodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon Tibor Navracsics: “Yn […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn dathlu 30 pen-blwydd gweithgareddau #JeanMonnetAct sy'n hyrwyddo astudiaethau Ewropeaidd ledled y byd

Mae'r Comisiwn yn dathlu 30 pen-blwydd gweithgareddau #JeanMonnetAct sy'n hyrwyddo astudiaethau Ewropeaidd ledled y byd

| Mehefin 19, 2019

Ar 18 Mehefin, cynhaliodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon, Tibor Navracsics (yn y llun) ddigwyddiad lefel uchel i ddathlu 30 o flynyddoedd o ragoriaeth mewn addysgu ac ymchwil am yr UE. Mae Gweithgareddau Jean Monnet yn rhan o raglen Erasmus +. Maent wedi ymrwymo i hyrwyddo rhagoriaeth mewn astudiaethau Ewropeaidd ar lefel addysg uwch ledled y byd, fel […]

Parhau Darllen

# Erasmus + 2021-2027 - Mwy o bobl i brofi cyfnewidiadau dysgu yn Ewrop

# Erasmus + 2021-2027 - Mwy o bobl i brofi cyfnewidiadau dysgu yn Ewrop

| Mawrth 29, 2019

Cadarnhaodd ASEau ddydd Iau (28 Mawrth) y dylid treblu arian ar gyfer y rhaglen Erasmus + nesaf er mwyn galluogi mwy o bobl i gymryd rhan, gan addasu grantiau yn well i'w hanghenion. Ar gyfer y genhedlaeth nesaf o raglen Erasmus +, un o brif amcanion y Senedd yw bod mwy o bobl ifanc yn cymryd rhan yn y gwahanol gynlluniau symudedd dysgu. […]

Parhau Darllen

#EYE - Gwobr Erasmus i Entrepreneuriaid Ifanc: Gwobr Entrepreneur y Degawd

#EYE - Gwobr Erasmus i Entrepreneuriaid Ifanc: Gwobr Entrepreneur y Degawd

| Mawrth 21, 2019

Ar 10 pen-blwydd y rhaglen Erasmus ar gyfer Entrepreneuriaid Ifanc (EYE), cafodd dau entrepreneur entrepreneur y wobr “Entrepreneur y Degawd” ar 18 Mawrth ym Mrwsel. Dewiswyd Nelly Davtyan o Armenia fel “entrepreneur newydd y degawd” a dewiswyd Ioannis Polychronakis o Wlad Groeg fel “entrepreneur gwadd y degawd”. Helpodd yr EYE […]

Parhau Darllen