Cysylltu â ni

Erasmus +

Addysg: cyllideb uchaf erioed o € 272 miliwn i gefnogi cynghreiriau rhwng prifysgolion Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi galwad Erasmus + newydd am gynigion i gefnogi defnyddio'r fenter “Prifysgolion Ewropeaidd” ymhellach. Gyda chyfanswm cyllideb o € 272 miliwn, bydd galwad 2022 am brifysgolion Erasmus + Ewropeaidd yn dod i ben ar 22 Mawrth, 2022. Dywedodd Margaritis Schinas, is-lywydd â gofal am ffordd o fyw Ewropeaidd: “Diolch i fodelau arloesol ac amrywiol o integredig hirdymor. cydweithredu, mae prifysgolion Ewropeaidd yn hyrwyddo gwerthoedd Ewropeaidd cyffredin a hunaniaeth Ewropeaidd gryfach, ac yn helpu sefydliadau addysg uwch i sicrhau naid sylweddol o ran ansawdd, perfformiad, atyniad a chystadleurwydd rhyngwladol.

Mae'r alwad hon yn gam hanfodol wrth gefnogi addysg uwch ar gyfer dyfodol cynaliadwy, gwydn a llwyddiannus. Dywedodd Mariya Gabriel, comisiynydd sy'n gyfrifol am arloesi, ymchwil, diwylliant, addysg ac ieuenctid: "Heddiw, rydym yn helpu prifysgolion Ewropeaidd yn fwy i gryfhau eu partneriaethau rhwng sefydliadau addysg uwch neu i greu rhai newydd, trwy gyfuno eu cryfderau. Mae prifysgolion Ewropeaidd cryf yn yn fuddiol mewn sawl ffordd: maent yn arfogi eu myfyrwyr, staff ac ymchwilwyr â'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i ddiwallu anghenion cymdeithasol heddiw. Mae prifysgolion cryf yn Ewrop hefyd yn hanfodol ar gyfer datblygu ymdeimlad cryf o berthyn i Ewrop, meithrin datblygiad rhanbarthol a gwneud Ewrop yn fwy cystadleuol a deniadol ar lwyfan y byd. "

Mae prifysgolion Ewropeaidd yn cefnogi cydweithredu systemig, strwythurol a chynaliadwy rhwng amrywiol sefydliadau addysg uwch ledled Ewrop, gan gwmpasu eu holl genadaethau: addysg, ymchwil, arloesi a gwasanaethau i gymdeithas. Gan adeiladu ar lwyddiant y galwadau peilot a lansiwyd yn 2019 a 2020, gyda chefnogaeth Horizon 2020 ar gyfer eu dimensiwn ymchwil, nod galwad 2022 yw hwyluso parhad ymdrechion cydweithredu sefydliadau addysg uwch sydd eisoes yn ymwneud â phartneriaethau uwch ar lefel sefydliadol, megis y rhai a ddewiswyd o dan alwad Prifysgolion Ewropeaidd Erasmus + 2019. Bydd yn cynnig y posibilrwydd o greu cynghreiriau cwbl newydd. Mae gan sefydliadau addysg uwch gyfle hefyd i ymuno â chynghreiriau sy'n bodoli eisoes. Ar gyfer yr alwad newydd hon o 2022, gwahoddir gwledydd proses Bologna nad ydynt yn gysylltiedig â rhaglen Erasmus + i ymuno â'r cynghreiriau fel partneriaid cysylltiedig.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd