Cysylltu â ni

Erasmus +

Dros 35,000 o docynnau teithio a roddwyd i bobl ifanc gan gynllun DiscoverEU

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Bydd 35,511 o bobl ifanc yn derbyn tocynnau teithio gan y Comisiwn Ewropeaidd i deithio Ewrop am ddim, sydd eisoes yn dechrau yr haf hwn. Dyma ganlyniad rownd ddiweddaraf y cynllun DiscoverEU, rhan o raglen Erasmus+. 

Mae DiscoverEU, fel rhan o raglen Erasmus+, yn cynnig cyfle i drigolion 18 oed o Aelod-wladwriaethau’r UE a gwledydd sy’n gysylltiedig ag Erasmus+ deithio ledled Ewrop ac archwilio ei hamrywiaeth. Gall deiliaid tocyn ddysgu am dreftadaeth ddiwylliannol a hanes a chysylltu â phobl o bob rhan o'r cyfandir.  

Iliana Ivanova, Dywedodd y Comisiynydd Arloesedd, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid: “O ran niferoedd, y rownd ymgeisio hon yw’r mwyaf llwyddiannus ers i DiscoverEU ymuno â rhaglen Erasmus+ yn 2021. Rwy’n hapus y bydd cymaint o bobl ifanc yn cael cyfle i ddarganfod Ewrop ac archwilio ei diwylliant a’i hanes. Mae brwdfrydedd cynyddol pobl ifanc, a amlygwyd yn ystod Blwyddyn Ieuenctid Ewropeaidd 2022 ac Wythnos Ieuenctid Ewropeaidd 2024, yn wirioneddol ysbrydoledig.” 

Bydd pobl ifanc sy’n elwa o’r tocyn yn gallu teithio ar eu pen eu hunain neu mewn grŵp o hyd at bump o bobl rhwng 1 Gorffennaf 2024 a 30 Medi 2025. Roedd dros 180,000 o bobl ifanc wedi gwneud cais ar gyfer y rownd ddiweddaraf ym mis Ebrill 2024. Daw hynny â nifer y ceisiadau i 1.4 miliwn ers lansio’r cynllun yn 2018. 

Mae ceisiadau DiscoverEU yn agor ddwywaith y flwyddyn, yn y gwanwyn a'r hydref. Mae ymgeiswyr dethol yn cael cynnig tocyn teithio ac yn teithio ar y trên yn bennaf. Mae teithwyr hefyd yn derbyn a Cerdyn Ieuenctid Ewropeaidd, yn cynnig gostyngiadau ar ymweliadau diwylliannol, gweithgareddau dysgu, chwaraeon, cludiant lleol, llety a bwyd. 

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd