RSSaddysg

Mae'r Comisiynydd Navracsics yn cynnal ail #EuropeanE EDUCATIONSummit

Mae'r Comisiynydd Navracsics yn cynnal ail #EuropeanE EDUCATIONSummit

| Awst 21, 2019

Ar 26 Medi, cynhelir yr ail Uwchgynhadledd Addysg Ewropeaidd ym Mrwsel. Bydd y digwyddiad undydd yn cael ei gynnal gan y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon Tibor Navracsics. Bydd yr ail argraffiad hwn yn canolbwyntio ar y proffesiwn addysgu - sydd â rôl allweddol i'w chwarae wrth adeiladu gwir Ardal Addysg Ewropeaidd gan 2025. Trafodaethau […]

Parhau Darllen

Amheuon dros # Erasmus + ar ôl i'r UE adael

Amheuon dros # Erasmus + ar ôl i'r UE adael

| Awst 14, 2019

Mae llywodraethau’r Alban a Chymru wedi codi pryderon difrifol am effaith Brexit ‘dim bargen’ ar y rhaglen cyfnewid myfyrwyr rhyngwladol boblogaidd ledled Ewrop, Erasmus +. Mewn llythyr at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg mae Gavin Williamson, Gweinidog Addysg Bellach ac Uwch yr Alban Richard Lochhead a Gweinidog Addysg Cymru, Kirsty Williams, yn dadlau’r achos dros barhau […]

Parhau Darllen

Mae'r UE a #Japan yn dewis Cyd-raglenni Meistr #ErasmusMundus cyntaf

Mae'r UE a #Japan yn dewis Cyd-raglenni Meistr #ErasmusMundus cyntaf

| Awst 1, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi canlyniadau'r alwad am gynigion ar gyfer Cyd-Bartneriaethau Gradd Meistr Erasmus Mundus gyda Japan a lansiwyd ym mis Hydref 2018. Mae'r Comisiwn a Gweinyddiaeth Addysg, Diwylliant, Chwaraeon, Gwyddoniaeth a Thechnoleg Japan wedi dewis tair rhaglen a gynigir gan gonsortia rhyngwladol sy'n cynnwys prifysgolion blaenllaw. Dywedodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon Tibor Navracsics: “Yn […]

Parhau Darllen

Adroddiad newydd - Angen mwy o waith i sicrhau bod pob plentyn yn Ewrop yn gallu cael mynediad at #AnsawddCymdeithasol ac Addysg

Adroddiad newydd - Angen mwy o waith i sicrhau bod pob plentyn yn Ewrop yn gallu cael mynediad at #AnsawddCymdeithasol ac Addysg

| Gorffennaf 8, 2019

Mae rhwydwaith Eurydice y Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi ei adroddiad diweddaraf ar Ddata Allweddol ar Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar yn Ewrop. Daw'r adroddiad i'r casgliad nad yw llawer o wledydd Ewrop yn cynnig mynediad cyffredinol i addysg a gofal plentyndod o ansawdd uchel. Dywedodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon, Tibor Navracsics (yn y llun): “Mae'n amlwg bod angen i ni wneud mwy i sicrhau bod […]

Parhau Darllen

Y 17 Cyntaf 'Prifysgolion Ewropeaidd' wedi eu dewis: Cam mawr tuag at adeiladu #EwropeaiddEconomiArea

Y 17 Cyntaf 'Prifysgolion Ewropeaidd' wedi eu dewis: Cam mawr tuag at adeiladu #EwropeaiddEconomiArea

| Mehefin 27, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi'r sefydliadau addysg uwch o bob cwr o Ewrop a fydd yn rhan o gynghreiriau cyntaf Prifysgolion Ewrop. Byddant yn gwella ansawdd ac atyniad addysg uwch Ewrop ac yn hybu cydweithrediad rhwng sefydliadau, eu myfyrwyr a'u staff. Allan o geisiadau 54 a dderbyniwyd, 17 prifysgolion Ewropeaidd sy'n cynnwys sefydliadau addysg uwch 114 o aelod-wladwriaethau 24 […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn dathlu 30 pen-blwydd gweithgareddau #JeanMonnetAct sy'n hyrwyddo astudiaethau Ewropeaidd ledled y byd

Mae'r Comisiwn yn dathlu 30 pen-blwydd gweithgareddau #JeanMonnetAct sy'n hyrwyddo astudiaethau Ewropeaidd ledled y byd

| Mehefin 19, 2019

Ar 18 Mehefin, cynhaliodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon, Tibor Navracsics (yn y llun) ddigwyddiad lefel uchel i ddathlu 30 o flynyddoedd o ragoriaeth mewn addysgu ac ymchwil am yr UE. Mae Gweithgareddau Jean Monnet yn rhan o raglen Erasmus +. Maent wedi ymrwymo i hyrwyddo rhagoriaeth mewn astudiaethau Ewropeaidd ar lefel addysg uwch ledled y byd, fel […]

Parhau Darllen

Mai yn gofyn am hwb o £ 27 biliwn i # Addysg - Sunday Telegraph

Mai yn gofyn am hwb o £ 27 biliwn i # Addysg - Sunday Telegraph

| Mehefin 17, 2019

Mae'r Prif Weinidog Theresa May yn ystyried gwthio drwy gynnydd o £ 27 biliwn i'r gyllideb addysg yn ei hwythnosau olaf mewn grym yn annog gwrthdaro â'r weinidogaeth gyllid, adroddodd y Sunday Telegraph, yn ysgrifennu Andrew MacAskill. Mae'r prif weinidog yn mynnu setliad ariannu tair blynedd ar gyfer ysgolion ac athrawon fel rhan o gais i'r lan […]

Parhau Darllen