RSSaddysg

#Sefydlwyd y cyllid ar gyfer 2020 / 21

#Sefydlwyd y cyllid ar gyfer 2020 / 21

| Efallai y 29, 2019

Bydd gan fyfyrwyr yr UE sy'n dechrau cyrsiau ym mlwyddyn academaidd 2020 / 21 statws ffioedd cartref gwarantedig a chymorth ariannol ar gyfer hyd cyrsiau yn Lloegr, mae'r gweinidog prifysgolion wedi cyhoeddi. Wrth siarad ym Mrwsel, cyhoeddodd Chris Skidmore y bydd gwladolion yr UE sy'n dechrau cwrs addysg uwch yn Lloegr yn y flwyddyn academaidd 2020 / 21 yn parhau i fod yn gymwys ar gyfer […]

Parhau Darllen

Addysg mewn Argyfyngau: Yr UE yn cyhoeddi arian dyngarol ar gyfer 2019 ac yn lansio Ymgyrch #RaiseYourPencil

Addysg mewn Argyfyngau: Yr UE yn cyhoeddi arian dyngarol ar gyfer 2019 ac yn lansio Ymgyrch #RaiseYourPencil

| Efallai y 15, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi € 164 miliwn digynsail ar gyfer prosiectau Addysg mewn Argyfyngau yn 2019. Cyhoeddodd y Comisiynydd Cymorth Dyngarol a Chomisiynydd Rheoli Argyfwng Christos Stylianides y cyllid newydd yn y Digwyddiad Lefel Uchel #School4All ar Addysg mewn Argyfyngau ym Mrwsel. Dywedodd y Comisiynydd Stylianides: “Mae addysg mewn argyfwng yn flaenoriaeth absoliwt i'r Undeb Ewropeaidd. Ers 2015, mae ein cefnogaeth wedi cynyddu o 1% […]

Parhau Darllen

# Erasmus + 2021-2027 - Mwy o bobl i brofi cyfnewidiadau dysgu yn Ewrop

# Erasmus + 2021-2027 - Mwy o bobl i brofi cyfnewidiadau dysgu yn Ewrop

| Mawrth 29, 2019

Cadarnhaodd ASEau ddydd Iau (28 Mawrth) y dylid treblu arian ar gyfer y rhaglen Erasmus + nesaf er mwyn galluogi mwy o bobl i gymryd rhan, gan addasu grantiau yn well i'w hanghenion. Ar gyfer y genhedlaeth nesaf o raglen Erasmus +, un o brif amcanion y Senedd yw bod mwy o bobl ifanc yn cymryd rhan yn y gwahanol gynlluniau symudedd dysgu. […]

Parhau Darllen

#EYE - Gwobr Erasmus i Entrepreneuriaid Ifanc: Gwobr Entrepreneur y Degawd

#EYE - Gwobr Erasmus i Entrepreneuriaid Ifanc: Gwobr Entrepreneur y Degawd

| Mawrth 21, 2019

Ar 10 pen-blwydd y rhaglen Erasmus ar gyfer Entrepreneuriaid Ifanc (EYE), cafodd dau entrepreneur entrepreneur y wobr “Entrepreneur y Degawd” ar 18 Mawrth ym Mrwsel. Dewiswyd Nelly Davtyan o Armenia fel “entrepreneur newydd y degawd” a dewiswyd Ioannis Polychronakis o Wlad Groeg fel “entrepreneur gwadd y degawd”. Helpodd yr EYE […]

Parhau Darllen

#EuropeanEducationArea - 54 cynghreiriau yn cystadlu i ddod yn brifysgolion Ewropeaidd cyntaf

#EuropeanEducationArea - 54 cynghreiriau yn cystadlu i ddod yn brifysgolion Ewropeaidd cyntaf

| Mawrth 12, 2019

Mae'r alwad beilot gyntaf o dan Fenter y Prifysgolion Ewropeaidd wedi arwain at geisiadau gan gynghreiriau 54, sy'n cynnwys mwy na 300 o sefydliadau addysg uwch o wledydd Ewropeaidd 31 gan gynnwys holl aelod-wladwriaethau'r UE. Mae'r sefydliadau'n cynnwys prifysgolion cynhwysfawr ac wedi'u seilio ar ymchwil, prifysgolion gwyddorau cymhwysol, prifysgolion technegol, yn ogystal ag ysgolion celf a meddygol. Tua 80% o'r […]

Parhau Darllen

New #Erasmus: Mwy o gyfleoedd i ieuenctid dan anfantais

New #Erasmus: Mwy o gyfleoedd i ieuenctid dan anfantais

| Chwefror 20, 2019

Mae'r rhaglen Erasmus newydd yn canolbwyntio ar bobl ifanc sydd â llai o gyfleoedd, gan alluogi mwy o bobl i gymryd rhan. © AP Images / EU-EP Dylai Erasmus driphlyg ei arian, ganiatáu i fwy o bobl gymryd rhan ac addasu ei grantiau i anghenion y cyfranogwyr. Cymeradwyodd y Pwyllgor Diwylliant ac Addysg ddydd Mercher (20 Chwefror) y rhaglen genhedlaeth nesaf Erasmus, gan gynnig [...]

Parhau Darllen

Mae'r Fforwm ar #FutureOf Learning yn mynd i'r afael â heriau allweddol sy'n wynebu #Education

Mae'r Fforwm ar #FutureOf Learning yn mynd i'r afael â heriau allweddol sy'n wynebu #Education

| Ionawr 28, 2019

Gan gyd-fynd â'r Diwrnod Rhyngwladol Addysg cyntaf erioed, casglodd y Fforwm ar Ddyfodol Dysgu casglu mwy na addysg, hyfforddiant a gwneuthurwyr polisi ieuenctid 300 a rhanddeiliaid ym Mrwsel i drafod chwe her a chyfle allweddol y bydd systemau addysg a hyfforddiant Ewropeaidd yn eu hwynebu yn y nesaf degawd. Yr ardaloedd - a ddadansoddwyd gan Addysg Ewropeaidd [...]

Parhau Darllen