RSSynni

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth gyhoeddus ar gyfer rhyng-gysylltydd nwy naturiol rhwng #Greece a #Bulgaria

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth gyhoeddus ar gyfer rhyng-gysylltydd nwy naturiol rhwng #Greece a #Bulgaria

| Tachwedd 12, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi canfod cynlluniau Bwlgareg a Groeg i gefnogi adeiladu a gweithredu rhyng-gysylltydd nwy naturiol i fod yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Bydd y prosiect yn cyfrannu at ddiogelwch ac arallgyfeirio cyflenwadau ynni'r UE heb gystadlu'n ormodol. Dywedodd y Comisiynydd Margrethe Vestager, sy'n gyfrifol am bolisi cystadleuaeth: [...]

Parhau Darllen

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyniad € 45 miliwn o gynllun cefnogi #Biogas yn #Luxembourg

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyniad € 45 miliwn o gynllun cefnogi #Biogas yn #Luxembourg

| Hydref 26, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, estyniad cynllun cymorth i gefnogi cynhyrchu biogas yn Lwcsembwrg am chwe blynedd. Amcan y mesur yw sicrhau cydnabyddiaeth sefydlog ar gyfer planhigion bio-nwy, sy'n cynhyrchu bionwy o biomas a'i chwistrellu yn y rhwydwaith nwy naturiol. Asesodd y Comisiwn [...]

Parhau Darllen

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo € 200 miliwn mewn cymorth cyhoeddus ar gyfer #RenewableEnergy ar gyfer hunan-gyflenwyr trydan yn Ffrainc

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo € 200 miliwn mewn cymorth cyhoeddus ar gyfer #RenewableEnergy ar gyfer hunan-gyflenwyr trydan yn Ffrainc

| Hydref 23, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE fesur i gefnogi cynhyrchu trydan o ffynonellau adnewyddadwy i'w hunan-fwyta yn Ffrainc hyd at 2020. Bydd y mesur yn ymestyn amcanion ynni ac hinsawdd yr UE heb gystadlu'n ormodol yn y Farchnad Sengl. Dywedodd y Comisiynydd Margrethe Vestager, sy'n gyfrifol am bolisi cystadleuaeth: "Bydd y cynllun hwn yn ysgogi [...]

Parhau Darllen

#CleanEnergy - Mae'r UE yn cefnogi fferm wynt fel arfer yn #Portugal gyda benthyciad € 60 miliwn

#CleanEnergy - Mae'r UE yn cefnogi fferm wynt fel arfer yn #Portugal gyda benthyciad € 60 miliwn

| Hydref 22, 2018

Yn erbyn cefndir Strategaeth Undeb Ynni y Comisiwn i sicrhau ynni diogel, fforddiadwy a chynaliadwy yn Ewrop, ymrwymiadau Cytundeb Paris i ymladd yn erbyn newid yn yr hinsawdd a gwthio moderneiddio economi a diwydiant Ewrop, mae'r Banc Buddsoddi Ewropeaidd wedi rhoi € Benthyciad 60 miliwn i'r cwmni Windpwl Portiwgaleg. Mae'r benthyciad, sy'n cael ei gefnogi [...]

Parhau Darllen

Y Comisiwn a Bill Gates yn lansio € 100 miliwn #CleanEnergyFund

Y Comisiwn a Bill Gates yn lansio € 100 miliwn #CleanEnergyFund

| Hydref 18, 2018

Mae'r Comisiwn a Breakthrough Energy, dan arweiniad Bill Gates, wedi lansio cronfa fuddsoddi newydd - Breakthrough Energy Europe - i helpu cwmnïau Ewropeaidd arloesol i ddatblygu a dod â thechnolegau ynni glân newydd i'r farchnad. Bydd y Cadeirydd, Bill Gates, y Comisiynydd Ymchwil ac Arloesi, Moedd a Menter Ynni Breakthrough, yn llofnodi'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth swyddogol yn [...]

Parhau Darllen

#IPCC: Rhaid i niwclear fod yn rhan o'r ateb yn dweud #FORATOM

#IPCC: Rhaid i niwclear fod yn rhan o'r ateb yn dweud #FORATOM

| Hydref 10, 2018

Mae pŵer niwclear yn hanfodol os yw'r byd i gadw cynhesu byd-eang i raddau islaw 1.5, yn ôl yr adroddiad diweddaraf gan y Panel Rhynglywodraethol ar Newid yn yr Hinsawdd (IPPC). Yn wir, ar gyfer cynhyrchu trydan, bydd angen i'r gyfran o niwclear gynyddu'n sylweddol er mwyn cwrdd â thargedau byd-eang. Yn ôl Debra Roberts, cyd-gadeirydd yr IPCC [...]

Parhau Darllen

#NordStream2

#NordStream2

| Hydref 5, 2018

Cynhaliwyd Fforwm Nwy Rhyngwladol 8th St Petersburg yr wythnos diwethaf yn y brifddinas gogleddol Rwsia, gan ddarparu llwyfan ar gyfer deialog sylweddol rhwng arweinwyr diwydiant nwy, arbenigwyr y llywodraeth a diwydiant. Mae'r fforwm yn ddigwyddiad unigryw o ddiwydiant nwy yn Rwsia: heblaw am raglen arddangos helaeth, mae'n rhoi cyfle eang ar gyfer [...]

Parhau Darllen