RSSynni

Curb newydd #NuclearPlants ac yn ôl #Renewables, dywed cynghorwyr llywodraeth y DU

Curb newydd #NuclearPlants ac yn ôl #Renewables, dywed cynghorwyr llywodraeth y DU

| Gorffennaf 11, 2018

Ni ddylai Prydain ddychwelyd mwy nag un safle niwclear newydd ar ôl i Hinkley Point C gael ei adeiladu cyn 2025 oherwydd mai ynni adnewyddadwy yw'r gost isaf i ddefnyddwyr, dywedodd grŵp cynghori annibynnol i'r llywodraeth ddydd Mawrth (10 Gorffennaf), yn ysgrifennu Nina Chestney. Mae Prydain yn bwriadu adeiladu fflyd newydd o blanhigion niwclear i gymryd lle heneiddio [...]

Parhau Darllen

#CleanEnergy - Mae'r UE yn pwyso am ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni

#CleanEnergy - Mae'r UE yn pwyso am ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni

| Gorffennaf 11, 2018

Gallai ynni'r haul helpu i ymladd yn erbyn newid yn yr hinsawdd © Delweddau AP / Undeb Ewropeaidd-EP Mae newid hinsawdd ymladd yn parhau i fod yn un o flaenoriaethau'r UE. Darganfyddwch sut mae ASEau am roi hwb i effeithlonrwydd ynni a'r defnydd o ffynonellau ynni adnewyddadwy. Yn 2016 cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd set o gynigion ynni glân gyda'r nod o helpu i ymladd yn erbyn yr hinsawdd [...]

Parhau Darllen

Y cam olaf wrth gytuno ar statws cyfreithiol Caspian?

Y cam olaf wrth gytuno ar statws cyfreithiol Caspian?

| Gorffennaf 6, 2018

Academi Stanislav Pritchin, Cymrawd Robert Bosch, Rwsia ac Eurasia - Mae trafodaethau Chatham House ar statws cyfreithiol rhyngwladol Môr Caspian, a ddechreuodd yn 1996, yn ymddangos yn y diwedd wedi cyrraedd y llinell orffen. Ar ôl blynyddoedd 22, mae'r pum gwlad o gwmpas y môr wedi dod yn agos at arwyddo confensiwn ar ei gyfreithiol [...]

Parhau Darllen

€ 70 pellach o dan #JunckerPlan ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy yn Ffrainc a'r Almaen

€ 70 pellach o dan #JunckerPlan ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy yn Ffrainc a'r Almaen

| Mehefin 28, 2018

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) a Banc Rhanbarthol Franco-Almaeneg SaarLB wedi llofnodi cytundeb gwarantu 70 miliwn €. Bydd y fargen hon yn galluogi SaarLB i roi benthyciadau ychwanegol o bron € 140m ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy newydd yn Ffrainc a'r Almaen. Dyma'r ail ran o gytundeb gwarantu 150m wedi'i lofnodi yn gyntaf yn 2016, a wnaed yn bosibl gan [...]

Parhau Darllen

#EnergyUnion - Delio â thargedau effeithlonrwydd a llywodraethu

#EnergyUnion - Delio â thargedau effeithlonrwydd a llywodraethu

| Mehefin 22, 2018

Cytunodd Senedd Ewrop a'r Cyngor darged effeithlonrwydd ynni 32.5% ar gyfer 2030 ac offeryn newydd i helpu aelod-wladwriaethau i gyflawni nodau ynni ac hinsawdd. Mae cytundeb anffurfiol cyntaf a wnaed ar nos Fawrth (19 Mehefin) gan drafodaethau'r Senedd a'r Cyngor yn gosod targed pennawd effeithlonrwydd ynni 32.5% ar lefel yr UE, [...]

Parhau Darllen

#FORATOM - Bydd Ymgyrch Niwclear Hirdymor yn helpu Ewrop i gwrdd â'i nodau hinsawdd

#FORATOM - Bydd Ymgyrch Niwclear Hirdymor yn helpu Ewrop i gwrdd â'i nodau hinsawdd

| Mehefin 22, 2018

Mae FORATOM, llais diwydiant ynni niwclear Ewrop, yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd a sefydliadau eraill yr UE i gydnabod a gwobrwyo gweithrediad hirdymor (LTO) adweithyddion niwclear oherwydd ei rôl wrth gwrdd â nodau hinsawdd hirdymor Ewrop yn ystod gweithdy a gynhaliwyd ym Mrwsel. "Mae LTO Niwclear yn talu am nifer o resymau. Mae'n cynnwys [...]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn rhoi barn amgylcheddol gadarnhaol prosiect niwclear #WylfaNewydd ym Mhrydain

Mae'r UE yn rhoi barn amgylcheddol gadarnhaol prosiect niwclear #WylfaNewydd ym Mhrydain

| Mehefin 20, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi barn "gadarnhaol" ar brosiect planhigion ynni niwclear Prydain i gael ei hadeiladu gan Hitachi's Horizon, gan ddweud na fyddai ganddo effeithiau iechyd neu amgylcheddol ar aelod-wladwriaethau eraill, yn ysgrifennu Sabina Zawadzki. Dywedodd Horizon fod y farn gadarnhaol yn "alluogwr hanfodol" ar gyfer trwyddedau amgylcheddol Prydain yr oedd yn eu ceisio cyn [...]

Parhau Darllen