RSSynni

Mae #FORATOM yn dewis Arlywydd newydd Esa Hyvärinen

Mae #FORATOM yn dewis Arlywydd newydd Esa Hyvärinen

| Ionawr 13, 2020

Mae FORATOM yn falch o gyhoeddi bod Esa Hyvärinen (yn y llun) wedi'i phenodi gan Gynulliad Cyffredinol y gymdeithas fel Llywydd FORATOM am gyfnod o ddwy flynedd gan ddechrau ar 1 Ionawr 2020. “Rwy'n anrhydedd mawr cael fy mhenodi'n llywydd newydd FORATOM a minnau edrych ymlaen at y ddwy flynedd nesaf yn gweithio gyda'r Cynulliad Cyffredinol, […]

Parhau Darllen

Datganiad gan yr Is-lywydd Maroš Šefčovič ar drosglwyddo tymor hir #RussianGas i Ewrop trwy #Ukraine

Datganiad gan yr Is-lywydd Maroš Šefčovič ar drosglwyddo tymor hir #RussianGas i Ewrop trwy #Ukraine

| Ionawr 2, 2020

“Gadewch imi fynegi fy ngwerthfawrogiad cryfaf am yr holl waith caled ac ymdrech gan bawb dan sylw. Yn ymarferol, mae hyn yn golygu y bydd nwy yn parhau i lifo o Rwsia i Ewrop trwy'r Wcráin ar 1 Ionawr 2020. Mae hon yn neges bwerus i'n defnyddwyr a'n diwydiant, gan ddangos yn glir bod yr UE yn gofalu a […]

Parhau Darllen

Mae #FORATOM yn croesawu canlyniad Trilogue ar reoleiddio Tacsonomeg

Mae #FORATOM yn croesawu canlyniad Trilogue ar reoleiddio Tacsonomeg

| Rhagfyr 19, 2019

Mae FORATOM yn croesawu’r cytundeb y daethpwyd iddo yn Trilogue rhwng y Cyngor, y Senedd a’r Comisiwn ar y cynnig am reoliad ar sefydlu fframwaith i hwyluso buddsoddiad cynaliadwy (“Tacsonomeg” fel y’i gelwir) a’r ffaith nad yw’r testun y cytunwyd arno yn eithrio ynni niwclear o'r rheoliad. Gan gyfeirio at y gweithredoedd dirprwyedig, sy'n destun niwclear […]

Parhau Darllen

Mae #FORATOM yn croesawu uchelgeisiau Bargen Werdd y Comisiwn

Mae #FORATOM yn croesawu uchelgeisiau Bargen Werdd y Comisiwn

| Rhagfyr 12, 2019

Mae FORATOM yn croesawu nod y Comisiwn Ewropeaidd o ddod yn fwy uchelgeisiol wrth leihau ei allyriadau CO2 ac ar yr un pryd sicrhau nad oes unrhyw ddinesydd o’r UE yn cael ei adael ar ôl yn y cyfnod pontio. Os yw'r UE am gyflawni ei darged sero-garbon 2050, yna efallai na fydd ei dargedau lleihau 2030 CO2 cyfredol yn ddigonol. Rydym felly yn cefnogi […]

Parhau Darllen

#EnergyUnion - Mae'r UE yn cefnogi #CelticInterconnector a phrosiect cydamseru Baltig

#EnergyUnion - Mae'r UE yn cefnogi #CelticInterconnector a phrosiect cydamseru Baltig

| Rhagfyr 9, 2019

Bydd dau grant ar gyfer prosiectau rhyng-gysylltu trydan pwysig yn cael eu llofnodi ym mhresenoldeb y Comisiynydd Masnach Phil Hogan a'r Comisiynydd Ynni Kadri Simson: y Cydgysylltydd Celtaidd rhwng Iwerddon a Ffrainc, a Chysylltydd Cyswllt Harmony rhwng Lithwania a Gwlad Pwyl. Mae'r ddau yn brosiectau o ddiddordeb cyffredin a fydd yn cyfrannu at arallgyfeirio'r cyflenwad ynni a gwella […]

Parhau Darllen

#EnergyUnion - Mae'r UE yn cefnogi rhyng-gysylltydd Celtaidd a phrosiect cydamseru Baltig

#EnergyUnion - Mae'r UE yn cefnogi rhyng-gysylltydd Celtaidd a phrosiect cydamseru Baltig

| Rhagfyr 4, 2019

Bydd dau grant ar gyfer prosiectau rhyng-gysylltu trydan pwysig yn cael eu llofnodi ym mhresenoldeb y Comisiynydd Masnach Phil Hogan a'r Comisiynydd Ynni Kadri Simson: y Cydgysylltydd Celtaidd rhwng Iwerddon a Ffrainc, a Chysylltydd Cyswllt Harmony rhwng Lithwania a Gwlad Pwyl. Mae'r ddau yn brosiectau o ddiddordeb cyffredin a fydd yn cyfrannu at arallgyfeirio'r cyflenwad ynni a gwell ynni […]

Parhau Darllen

Gwrthdystiadau #Power Grab Sparks Rwsia yn Kyiv

Gwrthdystiadau #Power Grab Sparks Rwsia yn Kyiv

| Tachwedd 29, 2019

Yn dilyn penderfyniad syfrdanol ac anghynhenid ​​ddoe gan gabinet gweinidogion yr Wcrain i ddiswyddo Arlywydd Energoatom Mr Yuri Nedashkovsky trwy ddangos dwylo mwy difrifol, fe wnaeth gweithwyr y cwmni lwyfannu protest ar unwaith y tu allan i'r Weinyddiaeth Ynni a Gwarchod yr Amgylchedd ar Kreshchatyk yng Nghanol Kyiv. Mynnodd y protestwyr y dylai’r Gweinidog Orzhel stopio […]

Parhau Darllen