RSSynni

Y #EnergyUnion - O weledigaeth i realiti

Y #EnergyUnion - O weledigaeth i realiti

| Ebrill 12, 2019

Mae'r pedwerydd adroddiad ar Gyflwr yr Undeb Ynni yn dangos bod y Comisiwn Ewropeaidd wedi cyflawni ei weledigaeth yn llawn o strategaeth Undeb Ynni sy'n gwarantu ynni hygyrch, fforddiadwy, diogel, cystadleuol a chynaliadwy i bob Ewrop. Mae Ewrop eisoes yn arweinydd byd-eang wrth ymladd newid yn yr hinsawdd. Gweithredu polisïau Ewropeaidd dros y pum mlynedd diwethaf […]

Parhau Darllen

Newydd #EuropeanEnergyMarket - Llwybrau tuag at gyfaddawdu

Newydd #EuropeanEnergyMarket - Llwybrau tuag at gyfaddawdu

| Ebrill 9, 2019

Cymeradwyodd Senedd Ewrop y pecyn deddfwriaethol sydd â'r nod o roi mynediad i ddinasyddion yr UE i ynni glân (Ynni Glân i Bawb) a llunio datblygiad y sector ynni yn nhaleithiau'r UE tuag at gynnydd pellach yn y gyfran o ynni adnewyddadwy a chysylltiadau trawsffiniol yn cryfhau, yn ysgrifennu Colin Stevens. “Mae cymeradwyo dyluniad newydd y farchnad drydan yn dod â […]

Parhau Darllen

Mae #FORATOM yn amlygu'r angen am fuddsoddiad ym mhob technoleg carbon isel i gwrdd â heriau hinsawdd

Mae #FORATOM yn amlygu'r angen am fuddsoddiad ym mhob technoleg carbon isel i gwrdd â heriau hinsawdd

| Ebrill 3, 2019

Mae'r byd yn wynebu her fawr - er mwyn atal newid hinsawdd di-droi'n-ôl, mae angen cadw cynhesu byd-eang islaw graddau 1.5. I Ewrop, mae hyn yn golygu datgarboneiddio'n llawn o'i heconomi. Ac mae hyn, yn ei dro, yn gofyn am gyllid a buddsoddiad digonol ym MHOB technolegau carbon isel. Daeth ymgynghoriad Polisi Benthyca Ynni'r EIB i […]

Parhau Darllen

Cyfleoedd marchnad yn dod i'r amlwg wrth i ras Canol a Dwyrain Ewrop ddal i fyny ag #EUEnergyTransition, dod o hyd i adroddiad newydd

Cyfleoedd marchnad yn dod i'r amlwg wrth i ras Canol a Dwyrain Ewrop ddal i fyny ag #EUEnergyTransition, dod o hyd i adroddiad newydd

| Mawrth 29, 2019

Mae'r newid angenrheidiol tuag at ynni carbon isel yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop (CEE) yn agor cyfleoedd buddsoddi newydd mewn dylunio a thechnoleg arbed ynni yn y rhanbarth, mae adroddiad newydd wedi dod o hyd. Wrth i'r Undeb Ewropeaidd ddatblygu ei strategaeth hirdymor ar gyfer cyflawni economi carbon isel, mae astudiaeth gan Grŵp Arweinwyr Corfforaethol Tywysog Cymru yn amlygu'r busnes […]

Parhau Darllen

No-deal Ni fyddai #Brexit yn amharu ar lif nwy neu bŵer o Ewrop yn ôl Grid Cenedlaethol y DU

No-deal Ni fyddai #Brexit yn amharu ar lif nwy neu bŵer o Ewrop yn ôl Grid Cenedlaethol y DU

| Mawrth 28, 2019

Dywedodd National Grid, sy'n rhedeg systemau ynni Prydain, ddydd Mawrth (26 Mawrth) y byddai llifoedd trydan a nwy o Ewrop gyfandirol yn parhau mor normal hyd yn oed o dan Brexit heb fargen gan ei fod wedi paratoi ar gyfer pob senario, yn ysgrifennu Susanna Twidale. “Nid ydym yn rhagweld unrhyw heriau gweithredol ychwanegol ar gyfer yr haf hwn o ganlyniad i ymadawiad arfaethedig y DU […]

Parhau Darllen

Y Senedd yn gwneud #EUElectricityMarket glanach ac yn fwy cyfeillgar i ddefnyddwyr

Y Senedd yn gwneud #EUElectricityMarket glanach ac yn fwy cyfeillgar i ddefnyddwyr

| Mawrth 27, 2019

Cymeradwywyd rheolau newydd i greu marchnad drydan Ewrop sy'n lanach, yn fwy cystadleuol ac yn fwy abl i ymdopi â risgiau, gan y Senedd ddydd Mawrth (26 Mawrth) Mabwysiadodd ASEau bedair deddf newydd ar farchnad drydan yr UE, a gytunwyd yn anffurfiol gyda'r UE gweinidogion ar ddiwedd XNXX, a thrwy hyn yn dod i ben yr Ynni Glân i Bawb Ewrop […]

Parhau Darllen

#ElectricityRules Newydd - Cymharwch brisiau, newidiwch gyflenwyr, cynhyrchwch gartref

#ElectricityRules Newydd - Cymharwch brisiau, newidiwch gyflenwyr, cynhyrchwch gartref

| Mawrth 26, 2019

Bydd defnyddwyr yn mwynhau hawliau ychwanegol am drydan diolch i reolau newydd yr UE ar fynediad i safleoedd cymharu prisiau, defnyddio ynni a gynhyrchir gan ynni cartref. Darganfyddwch fwy. Trafododd ASEau y rheolau newydd ddydd Llun (25 Ebrill) a phleidleisio arnynt heddiw (26 Ebrill). Unwaith y bydd y gyfarwyddeb wedi'i mabwysiadu'n ffurfiol gan y Senedd […]

Parhau Darllen