RSSynni

A yw'r Ffindir yn euog o safonau dwbl dros allyriadau carbon?

A yw'r Ffindir yn euog o safonau dwbl dros allyriadau carbon?

| Tachwedd 13, 2019

Cyhoeddodd y cwmni ynni dan berchnogaeth y wladwriaeth o’r Ffindir, Fortum y mis diwethaf ei fod yn cynyddu ei gyfran perchnogaeth yn y cwmni Uniper i 70.5 y cant mewn trafodiad gwerth oddeutu 2.3 biliwn ewro, a thrwy hynny roi budd rheoli iddo. Mae'r strategaeth yn sicr yn un feiddgar, mae gan Fortum allyriadau gwyrdd a charbon isel wrth galon […]

Parhau Darllen

Pryderon newydd a godwyd dros #NordStream2 ar ôl cymeradwyaeth Denmarc

Pryderon newydd a godwyd dros #NordStream2 ar ôl cymeradwyaeth Denmarc

| Tachwedd 11, 2019

Mae'r Nord Stream 2 hynod ddadleuol yn mynd i mewn i ran olaf ei hadeiladwaith ar ôl i Ddenmarc roi caniatâd i osod y bibell yn ei dyfroedd tiriogaethol, ysgrifennodd Martin Banks. Daw hyn er gwaethaf pryderon amgylcheddwyr o'r newydd ynghylch y bygythiadau i ecoleg yn ystod y gwaith adeiladu a gweithredu a llwybr y biblinell ar hyd gwaelod y […]

Parhau Darllen

#EnergyEfficiency yn gyntaf: Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu tri Argymhelliad i helpu aelod-wladwriaethau i roi'r trawsnewidiad ynni glân ar waith

#EnergyEfficiency yn gyntaf: Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu tri Argymhelliad i helpu aelod-wladwriaethau i roi'r trawsnewidiad ynni glân ar waith

| Medi 27, 2019

Mae rhoi effeithlonrwydd ynni yn gyntaf yn un o amcanion allweddol yr Undeb Ynni. Mae arbedion ynni yn ffordd effeithlon o leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a thrwy hynny gyfrannu at weithred yr UE yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Maen nhw hefyd yn helpu Ewropeaid i arbed arian ar eu biliau ynni. Heddiw, mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd dri argymhelliad i helpu aelod-wladwriaethau […]

Parhau Darllen

Mae gwastraff-i-ynni gartref yn #CircularEconomy - #CEWEP Yn Cyflwyno #SustainabilityRoadMap2035

Mae gwastraff-i-ynni gartref yn #CircularEconomy - #CEWEP Yn Cyflwyno #SustainabilityRoadMap2035

| Medi 26, 2019

Ar 24 Medi, lansiodd CEWEP, yn cynrychioli gweithredwyr gweithfeydd Gwastraff-i-Ynni Ewropeaidd y Map Ffordd Cynaliadwyedd Gwastraff-i-Ynni cyntaf erioed. Mae'r ddogfen newydd, a gyflwynir o flaen mwy na llunwyr polisi Ewropeaidd 100, rhanddeiliaid a chynrychiolwyr diwydiant ym Mrwsel yn manylu ar weledigaeth y sector i 2035 gan ddangos sut mae'r sector Gwastraff i Ynni yn darparu gwasanaethau hanfodol i'r gymdeithas. “Rydyn ni […]

Parhau Darllen

Trydan yn arwain y ras am #CarbonNeutrality

Trydan yn arwain y ras am #CarbonNeutrality

| Medi 20, 2019

Mae datgarboneiddio'r sector pŵer yn cyflymu yn yr UE. Mae dangosyddion allweddol wedi'u diweddaru yn dangos bod angen gweithredu ac ariannu gwleidyddol i sicrhau buddsoddiadau ychwanegol a thrydaneiddio sectorau eraill. Mae uchelgeisiau datgarboneiddio dwfn Ewrop wedi gosod trawsnewidiad llwyr o'r ffordd yr ydym yn cynhyrchu ac yn defnyddio trydan. Mae ffynonellau carbon niwtral yn prysur ddod yn norm ar gyfer pŵer […]

Parhau Darllen

#FORATOM - 93 Mae cymdeithasau Ewropeaidd yn galw ar yr UE i roi'r brif flaenoriaeth i ymchwil ac arloesi

#FORATOM - 93 Mae cymdeithasau Ewropeaidd yn galw ar yr UE i roi'r brif flaenoriaeth i ymchwil ac arloesi

| Medi 20, 2019

Mae cymdeithasau Ewropeaidd 93, gan gynnwys FORATOM, wedi cyhoeddi datganiad ar y cyd yn annog sefydliadau’r UE i greu Rhaglen Horizon Europe uchelgeisiol a thrin ymchwil ac arloesi (Ymchwil a Datblygu) fel blaenoriaeth o dan y Fframwaith Ariannol Amlflwydd nesaf 2021-2027. I'r perwyl hwn, mae'r llofnodwyr yn galw am ddyrannu o leiaf € 120 biliwn i raglen Horizon Europe […]

Parhau Darllen

Is-lywydd Šefčovič yn cadeirio rownd 3rd o sgyrsiau nwy tairochrog gwleidyddol gyda #Russia a #Ukraine

Is-lywydd Šefčovič yn cadeirio rownd 3rd o sgyrsiau nwy tairochrog gwleidyddol gyda #Russia a #Ukraine

| Medi 19, 2019

Parhau Darllen