Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

RSSynni

#EnergyUnion: Mae gan ddefnyddwyr fwy o ddewis a mwy o egni

#EnergyUnion: Mae gan ddefnyddwyr fwy o ddewis a mwy o egni

| Chwefror 22, 2018

Mae mwy o gystadleuaeth yn y farchnad drydan, yn mynd i'r afael â gwell gwybodaeth i ddefnyddwyr a chynhyrchwyr ynni bach a chynlluniau i fynd i'r afael â phrinder yn ystod argyfyngau yn y pecyn ynni hwn. Mae'r Pwyllgor Diwydiant ac Ynni yn pwyso am reolau sy'n arwain at gystadleuaeth a phrisiau mwy effeithlon ar y farchnad. Mae ASEau hefyd wedi diwygio cynigion i rymuso ac amddiffyn defnyddwyr [...]

Parhau Darllen

Creu marchnad #electricity wir yr Undeb Ewropeaidd er budd defnyddwyr

Creu marchnad #electricity wir yr Undeb Ewropeaidd er budd defnyddwyr

| Chwefror 22, 2018

"Rydyn ni am gael gwared â chymorthdaliadau cyflwr trwm, ac yn lle hynny gadewch i'r farchnad wneud y gwaith o gyflenwi diwydiannau a chartrefi gydag ynni fforddiadwy a diogel y tu mewn i'r UE," meddai Llefarydd y Grŵp EPP yn y Pwyllgor Diwydiant, Krišjānis Kariņš ASE, ar ôl yr 20 Chwefror yn pleidleisio ar Reoliad a Chyfarwyddeb ar [...]

Parhau Darllen

Rheolau trydan newydd: Cymharu prisiau, newid cyflenwyr, cynhyrchu gartref

Rheolau trydan newydd: Cymharu prisiau, newid cyflenwyr, cynhyrchu gartref

| Chwefror 21, 2018

Mae rheolau newydd yr UE ynglŷn â thrydan yn rhoi mwy o bwerau i ddefnyddwyr © AP Images / European Union - EP Bydd defnyddwyr yn mwynhau hawliau ychwanegol am drydan diolch i reolau newydd yr UE ar fynediad i safleoedd cymharu prisiau, defnyddio ynni a chynhyrchwyr ynni a gynhyrchir yn y cartref. Bydd angen i'r Senedd gymeradwyo'r rheolau newydd cyn y gallant [...]

Parhau Darllen

Mae #EUAuditors yn cyhoeddi papur cefndir ar gynhyrchu ynni gwynt a phŵer solar

Mae #EUAuditors yn cyhoeddi papur cefndir ar gynhyrchu ynni gwynt a phŵer solar

| Chwefror 21, 2018

Mae Llys Archwilwyr Ewrop wedi cyhoeddi papur cefndir ar gefnogaeth yr UE ac aelod-wladwriaeth ar gyfer cynhyrchu pŵer ffotofoltäig gwynt a solar (PV). Mae'r papurau cefndir yn dilyn cyhoeddiadau archwiliadau ac yn darparu gwybodaeth am dasgau archwilio parhaus. Maent yn ffynhonnell wybodaeth i'r rhai sydd â diddordeb yn y polisi a / neu'r rhaglenni sy'n cael eu harchwilio. Mae'r [...]

Parhau Darllen

Dylunydd #Westwood Camau Llundain ffasiwn # brwydro protest

Dylunydd #Westwood Camau Llundain ffasiwn # brwydro protest

| Chwefror 19, 2018

Daeth y dylunydd ffasiwn Vivienne Westwood â modelau oddi ar y gorsaf ac ar strydoedd Llundain mewn protest gwrth-frainc ar ddydd Iau (15 Chwefror), yn ysgrifennu Helena Williams. Ymunodd ei mab Joe Corre yr eicon punk y tu allan i swyddfeydd canolog Llundain cwmni Iroes petrocemegol Prydain, sy'n ceisio datblygu prosiectau nwy siale yn [...]

Parhau Darllen

Ynni adnewyddadwy: mae gan yr UE botensial cost-effeithiol i ddefnyddio mwy #newyddadwyedd

Ynni adnewyddadwy: mae gan yr UE botensial cost-effeithiol i ddefnyddio mwy #newyddadwyedd

| Chwefror 19, 2018

Ar 19 Chwefror, bydd Comisiynydd Ynni Hinsawdd ac Ynni Miguel Arias Cañete a Chyfarwyddwr Cyffredinol yr Asiantaeth Ynni Adnewyddadwy Rhyngwladol (IRENA) Adnan Amin yn lansio ym Mrwsel adroddiad newydd ar ragolygon ynni adnewyddadwy yn yr Undeb Ewropeaidd. Paratowyd gan yr Asiantaeth Ynni Adnewyddadwy Rhyngwladol (IRENA), mae'r adroddiad yn nodi opsiynau ynni adnewyddadwy cost-effeithiol ar draws yr holl [...]

Parhau Darllen

#EnergyConsumption2016: Uchod targed effeithlonrwydd ynni

#EnergyConsumption2016: Uchod targed effeithlonrwydd ynni

| Chwefror 6, 2018 | 0 Sylwadau

Mae'r Undeb Ewropeaidd (UE) wedi ymrwymo i leihau'r defnydd o ynni gan 20% gan 2020 o'i gymharu ag amcanestyniadau. Gelwir yr amcan hwn hefyd yn darged effeithlonrwydd ynni 20%. Mewn geiriau eraill, mae'r UE wedi ymrwymo i gyrraedd defnydd ynni sylfaenol o ddim mwy na 1,483 miliwn tunnell o olew cyfatebol (Mtoe) a derfynol [...]

Parhau Darllen