Cysylltu â ni

Ynni

O olau haul i danwydd jet: Mae prosiect yr UE yn gwneud cerosen 'solar' gyntaf

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

10000000000001360000013AB18ED957Mae'r adweithydd solar yn trosi CO2 a dŵr i 'Syngas'

Prosiect ymchwil a ariennir gan yr UE o'r enw SOLAR-JET wedi cynhyrchu tanwydd jet 'solar' cyntaf y byd o ddŵr a charbon deuocsid (CO2). Am y tro cyntaf mae ymchwilwyr wedi dangos y gadwyn gynhyrchu gyfan yn llwyddiannus ar gyfer cerosen adnewyddadwy, gan ddefnyddio golau crynodedig fel ffynhonnell ynni tymheredd uchel. Mae'r prosiect yn dal i fod yn y cam arbrofol, gyda gwydraid o danwydd jet wedi'i gynhyrchu mewn amodau labordy, gan ddefnyddio golau haul ffug. Fodd bynnag, mae'r canlyniadau'n rhoi gobaith yn y dyfodol y gallai unrhyw danwydd hydrocarbon hylif gael ei gynhyrchu o olau haul, CO2 a dŵr.

Dywedodd y Comisiynydd Ymchwil, Arloesi a Gwyddoniaeth Máire Geoghegan-Quinn: "Mae'r dechnoleg hon yn golygu y gallem gynhyrchu tanwydd glanach a digon ar gyfer awyrennau, ceir a mathau eraill o gludiant un diwrnod. Gallai hyn gynyddu diogelwch ynni yn fawr a throi un o'r prif nwyon tŷ gwydr sy'n gyfrifol ar gyfer cynhesu byd-eang yn adnodd defnyddiol. "

Mae'r broses

Mewn cam cyntaf defnyddiwyd golau crynodedig - efelychu golau haul - i drosi carbon deuocsid a dŵr i synthesis nwy (syngas) mewn adweithydd solar tymheredd uchel (gweler y llun uchod) sy'n cynnwys deunyddiau metel-ocsid a ddatblygwyd yn ETH Zürich. Yna troswyd y syngas (cymysgedd o hydrogen a charbon monocsid) yn gerosen gan Shell gan ddefnyddio'r broses Fischer-Tropsch sefydledig.

Er bod cynhyrchu syngas trwy ymbelydredd solar dwys yn dal i fod yn y cyfnod datblygu cynnar, mae cwmnïau, gan gynnwys Shell, eisoes yn defnyddio syngas i gerosen ar raddfa fyd-eang. Mae gan gyfuno'r ddau ddull y potensial i ddarparu cyflenwadau diogel, cynaliadwy a graddadwy o danwydd hedfan yn ogystal â disel a gasoline, neu hyd yn oed blastigau. Mae tanwyddau sy'n deillio o Fischer-Tropsch eisoes wedi'u hardystio a gellir eu defnyddio gan gerbydau ac awyrennau presennol heb addasu eu peiriannau na'u seilwaith tanwydd.

Cefndir

Lansiwyd y prosiect pedair blynedd SOLAR-JET ym mis Mehefin 2011 ac mae'n derbyn € 2.2 miliwn o arian yr UE o'r Seithfed Rhaglen Fframwaith ar gyfer Ymchwil a Datblygu Technolegol (FP7). Mae prosiect SOLAR-JET yn dwyn ynghyd sefydliadau ymchwil o'r byd academaidd a diwydiant (ETH Zürich, Bauhaus Luftfahrt, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Shell Global Solutions a phartner rheoli ARTTIC).

hysbyseb

Yng ngham nesaf y prosiect, mae'r partneriaid yn bwriadu gwneud y gorau o'r adweithydd solar ac asesu a fydd y dechnoleg yn gweithio ar raddfa fwy ac ar gost gystadleuol.

Bydd dod o hyd i ffynonellau ynni newydd, cynaliadwy yn parhau i fod yn flaenoriaeth o dan Horizon 2020, rhaglen ymchwil ac arloesi saith mlynedd yr UE a lansiwyd ar 1 Ionawr 2014. Yn yr alwad Ynni Carbon Isel Cystadleuol a gyhoeddwyd ar 11 Rhagfyr y llynedd, cynigiodd y Comisiwn fuddsoddi € 732m dros ddwy flynedd yn yr ardal hon. Mae'r alwad yn cynnwys pwnc ar ddatblygiad technolegau'r genhedlaeth nesaf ar gyfer biodanwydd a thanwydd amgen cynaliadwy.

www.solar-jet.aero #Solarjet # FP7

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd