Ynni adnewyddadwy: dyfarniad llys yr UE yn cefnogi rheolau'r UE ac yn sicrhau cynlluniau cymorth cenedlaethol dilys

| Gorffennaf 1, 2014 | 0 Sylwadau

clowds-ar-y-gorwel-ffoto-by-Sigfrid-LundbergDyfarnodd y Llys Cyfiawnder Ewrop Heddiw (1 Gorffennaf) i gynnal darpariaethau deddfwriaeth yr UE ar ynni adnewyddadwy, yn enwedig ar uchelfraint cynlluniau cymorth ynni adnewyddol cenedlaethol.

Wrth sôn am y penderfyniad yn achos Aland, llefarydd ynni gwyrdd Claude Turmes Meddai: "Rydym yn croesawu'r penderfyniad heddiw sy'n cynnal deddfwriaeth lwyddiannus yr UE ar ynni adnewyddadwy ac uchelfreintiau o gynlluniau cymorth ynni adnewyddol cenedlaethol. Dyfarnodd y Llys bod y cyfyngiad o gynlluniau cymorth cenedlaethol i weithredwyr cenedlaethol yn cael ei gyfiawnhau gan yr amcan budd y cyhoedd o hyrwyddo'r defnydd o ffynonellau ynni adnewyddadwy. Nid yw hyn yn cwestiynu'r posibiliadau ar gyfer aelod-wladwriaethau'r UE i gydweithio ar sail ranbarthol (drwy gynlluniau cymorth ar y cyd, prosiectau ar y cyd neu drosglwyddiadau ystadegol), gan fod hyn eisoes rhagwelir dan gyfraith yr UE.

"Mae'n rhaid i hyn dyfarniad fod yn rhybudd i'r Comisiwn Ewropeaidd, sydd eisoes wedi ceisio tanseilio'r yr elfen sylfaenol o'r gyfarwyddeb ynni adnewyddadwy yr UE gan fwlio y llywodraeth yr Almaen i eithrio trydan a fewnforir o gyfrannu at gefnogi ynni adnewyddadwy. Mae'r rhai yn y Comisiwn gyson yn ceisio tanseilio sefyll cyfraith yr Undeb Ewropeaidd, rhaid cymryd sylw o'r dyfarniad hwn.

"Mae'n rhaid i'r fframwaith ynni a hinsawdd yr UE drafft ar gyfer 2030 yn ystyried yr amgylchiadau cenedlaethol hadlewyrchu mewn cynlluniau cymorth ar gyfer ynni adnewyddadwy. Gan adeiladu ar lwyddiant y targed ynni adnewyddadwy presennol 2020, rhaid iddo hefyd gynnwys targed% ynni adnewyddadwy cyfrwymol 45 2030 i. "

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, ynni, farchnad ynni, Diogelwch ynni, Senedd Ewrop, Gwyrddion, ynni adnewyddadwy

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *