#Biodiesel: Adroddiad Panel WTO ar biodiesel o'r Ariannin amhendant

| Mawrth 31, 2016 | 0 Sylwadau

banner_Biodiesel_v04_02Cyhoeddodd y Panel WTO ddydd Mercher 29 Mawrth ei adroddiad yn yr achos a ddygwyd gan yr Ariannin ynglŷn â mesurau gwrth-dumpio yr UE ar fewnforion biodiesel Ariannin.

Mae Bwrdd Biodiesel Ewropeaidd (trai) o ran y penderfyniad y Panel fel bennod gyntaf yn y frwydr gyfreithiol a gyflogir gan yr Ariannin ac Indonesia yn y WTO ac gerbron y Llys Ewropeaidd. Trai yn disgwyl i'r Comisiwn i apelio rhannau amheus o'r adroddiad y Panel ar gyfer adolygu gan y Corff Apeliadol.

Mae Bwrdd Biodiesel Ewropeaidd (trai) yn sefydliad di-elw sy'n casglu aelodau 53 21 ar draws Aelod--wladwriaethau. Biodiesel yw'r prif ateb Ewropeaidd i leihau allyriadau o drafnidiaeth a dibyniaeth ar olew a fewnforir. Trai yn anelu at hyrwyddo'r defnydd o biodiesel yn yr Undeb Ewropeaidd ac mae wedi ymrwymo i gyflawni safonau rhyngwladol ar gyfer cynaliadwyedd mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr a porthiant cynaliadwy.

Tra bod trai yn nodi gyda boddhad nad oedd y Panel WTO yn rhoi i mewn i gwestiwn y posibilrwydd o addasiadau o gostau a phrisiau, fel y darperir yn y ddeddfwriaeth yr UE, mae'n methu â deall sut y gallai'r Panel, o dan yr amgylchiadau hyn, yn dod i'r casgliad bod y dull a ddefnyddir gan Gomisiwn yr UE, er mwyn cywiro'r afluniadau anferth a achoswyd gan y system Ariannin dreth allforio gwahaniaethol (DET), oedd yn groes i gyfraith WTO.

Mae'r llywodraeth yr Ariannin cychwyn y symud ymlaen ar lefel WTO ym mis Rhagfyr 2013, yn gofyn am y diddymiad yr UE fesurau gwrth-dympio. Mae'r cam hwn yn rhan o dirwedd mwy o anghydfodau cyfreithiol dros yr UE dyletswyddau gwrth-dympio ar fewnforion o fiodiesel o'r Ariannin ac Indonesia, gan fod y llywodraeth Indonesia wedi cyflwyno cais tebyg ar gyfer ymgynghoriadau chwe mis yn dilyn cwyn Ariannin. Ochr yn ochr â nifer o achosion yn yr achos wedi cael eu cyflwyno gan gynhyrchwyr Ariannin ac Indonesia yn y Llys Cyfiawnder Ewrop.

Mae'r trai yn sydd yn weithgar yn amddiffyn y diwydiant Ewropeaidd ym mhob maes hyn yn parhau'n optimistaidd y bydd yn llwyddo i argyhoeddi'r WTO a'r Llys Ewropeaidd i gydnabod y difrod anferth a ddioddefwyd gan y cynhyrchwyr biodisel UE o ganlyniad i fewnforion annheg.

"Bydd y diwydiant biodiesel yn Ewrop yn sefyll cryf i amddiffyn ei farchnad rhag effeithiau niweidiol o'r mecanwaith gwahaniaethol treth allforio, sydd wedi galluogi'r diwydiant biodiesel Ariannin i allforio biodiesel i'r UE am brisiau annheg isel ac ar adegau yn is na chost biodiesel crai deunyddiau - yn brawf clir o arfer dympio ac annheg. Nid yw adroddiad y Panel WTO yn fuddugoliaeth llwyr ar gyfer y diwydiant Ariannin, fel llawer o'i hawliadau - ynghyd â'r cais i dynnu'r UE dyletswyddau gwrth-dympio - wedi cael eu gwrthod gan y Panel WTO. Mae'r trai yn ystyried penderfyniad WTO ddoe yn unig fel pwl cyntaf mewn brwydr gyfreithiol hir, egnïol dros gyfreithlondeb y mesurau amddiffyn yr UE. Mae goblygiadau sy'n mynd ymhell y tu hwnt i'r achos biodiesel fel y dangosir gan y nifer o wledydd sydd wedi cefnogi fel trydydd partïon yn mynd ymlaen â'r mater hwn yma. Felly mae'n hanfodol bod y Comisiwn yn apelio yn erbyn y rhannau amheus o'r adroddiad gerbron y Corff Apeliadol "dywedodd Ysgrifennydd Cyffredinol Ebb, yn Raffaello Garofalo.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Yr Ariannin, biodanwyddau, ynni, EU, Sefydliad Masnach y Byd (WTO)

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *