Yn beio #Brexit, mae #BritishSteel yn cwympo, gan beryglu swyddi 25,000

| Efallai y 24, 2019


Dywedwyd bod British Steel yn ceisio benthyciad gan y llywodraeth o £ 75 miliwn ($ 95m) i dalu am y colledion a ddioddefodd oherwydd archebion gan yr Undeb Ewropeaidd wedi anweddu oherwydd y ansicrwydd ynghylch Brexit. “Nid yw'n gallu dehongli'r berthynas fasnachu y bydd gan y DU gyda'i marchnad fwyaf ymhen pum mis yn unig, mae cynllunio a gwneud penderfyniadau wedi dod yn hunllefus yn ei gymhlethdod,” meddai UK Steel, cymdeithas fasnach y diwydiant, mewn datganiad.
Cafodd British Steel, a oedd eisoes wedi derbyn benthyciad gan y llywodraeth o £ 120m ($ 152m) y llynedd, ei brynu gan gwmni buddsoddi Greybull Capital o Tata Steel India yn 2016 am £ 1 yn unig.
Dywedodd y llywodraeth ei bod wedi penodi EY i geisio dod o hyd i berchennog newydd i'r cwmni. Bydd British Steel yn parhau i weithredu a bydd ei weithwyr yn cael eu talu tra bydd y chwiliad yn parhau.
“Byddai methu â dod o hyd i brynwr yn ddinistriol i lawer o ardaloedd sy'n dibynnu mor gryf ar y diwydiant hwn,” meddai Hannah Essex, cyfarwyddwr cyd-weithredol Siambrau Masnach Prydain.

Dywedodd undeb llafur GMB y dylai llywodraeth y DU fod wedi ystyried yr holl opsiynau, gan gynnwys gwladoli, er mwyn achub y cwmni.

“Ond maen nhw naill ai ddim yn poeni na fydden nhw'n colli eu blinkers ideolegol i achub pobl a chymunedau gweithgar,” meddai Tim Roache, ysgrifennydd cyffredinol GMB. Mae gwneuthurwyr dur Ewropeaidd wedi bod dan bwysau oherwydd cystadleuaeth rhad o Tsieina. Rhoddodd y Comisiwn Ewropeaidd fesurau gwrth-dympio ar ddur Tsieineaidd yn 2017, a'u hymestyn yn 2018 ar ôl i ymchwiliad ddangos roedd yr arfer o lifogydd y farchnad gyda dur wedi'i brisio islaw'r gost gynhyrchu yn parhau

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, ynni, EU, diwydiant dur, UK

Sylwadau ar gau.