#StateAid - Y Comisiwn yn agor ymchwiliad manwl i fesur wrth gefn strategol #Lithuania

| Mehefin 4, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi agor ymchwiliad manwl i asesu a allai cefnogaeth Lithwaneg i'r cwmni ynni AB Lietuvos Energija yng nghyd-destun mesur wrth gefn strategol, a oedd ar waith yn Lithwania tan 2018, fod wedi ffafrio'r cwmni'n ormodol ac wedi gwyrdroi cystadleuaeth yn y Marchnad Sengl, yn torri rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

O 2013 i 2018 (pan ddaeth y cynllun i ben), dewiswyd Pŵer Pŵer Lithwania (LPP), sy'n eiddo i AB Lietuvos Energija, periglor Lithwania sy'n eiddo i'r wladwriaeth, gan lywodraeth Lithwania i ddarparu gwasanaethau wrth gefn strategol gyda'r bwriad o gynyddu diogelwch cyflenwad trydan yn Lithwania. Talwyd LPP am ddarparu'r gwasanaethau hyn.

Yn 2016, derbyniodd y Comisiwn gŵyn ffurfiol yn honni bod y mesur yn anghydnaws â rheolau Cymorth Gwladwriaethol yr UE. Ar hyn o bryd, mae'r Comisiwn yn pryderu na fydd y mesur wedi bod yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Bydd y Comisiwn bellach yn ymchwilio ymhellach i benderfynu a yw ei bryderon cychwynnol yn cael eu cadarnhau. Mae agor ymchwiliad manwl yn rhoi cyfle i Lithwania a thrydydd partïon â diddordeb gyflwyno sylwadau. Nid yw'n rhagfarnu canlyniad yr ymchwiliad.

Mae datganiad llawn i'r wasg ar gael ar-lein yn EN, FR, DE, LT.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, cydgysylltedd trydan, ynni, farchnad ynni, Yr amgylchedd, EU, lithuania

Sylwadau ar gau.