Cysylltu â ni

ynni

'Mae'r Eidal wedi ymrwymo i leihad cyflym yn ein dibyniaeth ar nwy Rwsiaidd' meddai Draghi

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Condemniodd Llywydd y Comisiwn Ursula Von Der Leyen a Phrif Weinidog yr Eidal Mario Draghi ar y cyd ymddygiad ymosodol parhaus Vladimir Putin yn erbyn yr Wcrain. Maen nhw i fod i drafod y gwrthdaro hwnnw ac ymateb yr UE yn ogystal ag ymdrechion i arallgyfeirio adnoddau ynni Ewropeaidd.

“Mae’r Undeb Ewropeaidd wedi dangos gradd anhygoel o undod ac rydyn ni’n sefyll yn unedig wrth amddiffyn yr Wcrain yn erbyn yr ymosodiad gan Rwsia,” meddai Draghi. “Rydym yn sefyll yn unedig wrth osod sancsiynau yn erbyn Moscow. Safwn yn unedig wrth ymateb i’r apêl gan yr Arlywydd Zelenskyy, sydd wedi gofyn am gymorth dyngarol, ariannol a milwrol i amddiffyn ei wlad rhag goresgyniad milwrol Rwseg.”

Daw’r gynhadledd hon ddiwrnod yn unig cyn y mae disgwyl i’r Comisiwn gyhoeddi cynnig gyda’r nod o sicrhau mwy o ynni glân, fforddiadwy a chynaliadwy. Mae dwy brif egwyddor i'r cynnig, sef lleihau allyriadau a lleihau dibyniaeth yr UE ar fewnforion nwy. Wrth i sancsiynau yn erbyn Rwsia dros yr Wcrain barhau i effeithio ar brisiau nwy yr UE, mae'r Comisiwn yn cefnogi mwy o gynhyrchu ynni yn yr UE trwy ddulliau adnewyddadwy. 

“Yn y bôn, rydyn ni’n mynd i drafod arallgyfeirio, ad-drefnu ac iawndal,” meddai Draghi. “Mae’r Eidal wedi ymrwymo i ostyngiad cyflym yn ein dibyniaeth ar nwy Rwseg.”

Mae prisiau carbon a nwy wedi bod yn codi'n gyson, sydd wedi arwain rhai cyflenwyr ynni Ewropeaidd i ddiffygdalu ac wedi gosod costau enfawr ar rai sectorau ynni-ddwys. Mae'n debyg y bydd cynnig newydd y Comisiwn yn cynnig cefnogaeth y llywodraeth i gwmnïau ynni yn ogystal â hwyluso cynhyrchu ffynonellau ynni adnewyddadwy mwy newydd.

Rhannwch yr erthygl hon:

hysbyseb

Poblogaidd