Cysylltu â ni

ynni

'Rydym yn rhy ddibynnol ar Rwsia ar gyfer ein hanghenion ynni' Timmermans yn cynnig pecyn ynni newydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd REPower EU, cynllun i leihau dibyniaeth yr UE ar nwy Rwseg ddydd Mawrth (8 Mawrth). Nod REPower EU yw gwneud ynni Ewropeaidd yn fwy diogel, fforddiadwy a gwyrdd. Yr amcan craidd yw cyflymu gwydnwch ynni Ewrop.

“Mae’n gwbl amlwg ein bod ni’n rhy ddibynnol ar Rwsia ar gyfer ein hanghenion ynni,” meddai’r Is-lywydd Frans Timmerman. “Yr ateb i'r pryder hwn am ein diogelwch yw ynni adnewyddadwy ac arallgyfeirio cyflenwad. Mae ynni adnewyddadwy yn rhoi’r rhyddid i ni ddewis ffynonellau ynni sy’n lân, rhad, dibynadwy a’n rhai ni.” 

Er ei fod eisoes wedi'i gyflwyno i'w gyhoeddi, mae goresgyniad Rwsia o'r Wcráin wedi rhoi hwb o'r newydd i'r angen i sicrhau dyfodol ynni Ewrop. Y syniad yw na fyddai Rwsia yn gallu “diffodd y tap” os nad ydyn nhw bellach yn rheoli llif yr egni i mewn i Ewrop. 

“Yr unig ffordd na allwn gael ein rhoi dan bwysau o fod yn gwsmer Putin yw peidio â bod yn gwsmer iddo ar gyfer ein hadnoddau ynni hanfodol mwyach,” meddai Timmermans yn Strasbwrg ddydd Llun. “Yr unig ffordd o gyflawni hynny yw cyflymu ein trawsnewidiad i adnoddau ynni adnewyddadwy.”

Yn ôl adroddiad y Comisiwn, byddai'r modd gwyrdd y byddai Ewrop yn ei ddefnyddio i gynhyrchu'r ynni hwn yn lleihau cost ynni yn aruthrol i ddefnyddwyr ac yn creu cyfleoedd gwaith. Mae’r adroddiad yn nodi bod gan ynni gwyrdd fel hwn gost amrywiol isel iawn, sy’n golygu y bydd y gost yn llai amodol ar amrywiad, yn wahanol i brisiau nwy. 

Mae'r cynnig yn annog camau gweithredu ar unwaith fel cyflymu'r broses drwyddedu ar gyfer ffermydd gwynt, adeiladu mwy o baneli solar a chynyddu cynhyrchiant pympiau gwres. Roedd Timmermans hefyd yn annog dinasyddion i helpu trwy newid eu harferion defnyddio ynni. 

Mae cynnig Timmermans yn cynnwys darpariaethau a fyddai'n helpu defnyddwyr sy'n cael trafferth talu am ynni ar hyn o bryd yng nghanol prisiau nwy awyr-uchel ar hyn o bryd. Gallai mesurau gynnwys caniatáu i wladwriaethau’r UE osod prisiau ar gyfer defnyddwyr, cartrefi a microfentrau sy’n agored i niwed er mwyn helpu i ddiogelu defnyddwyr a’r economi. Mae'r Comisiwn hefyd yn cadarnhau y bydd yn ystyried mesurau treth dros dro ar elw hap-safleoedd ac yn eithriadol yn penderfynu casglu rhan o'r ffurflenni hyn i'w hailddosbarthu i ddefnyddwyr. Bydd angen i'r mesurau hyn fod yn gymesur, yn gyfyngedig o ran amser ac osgoi ystumiadau marchnadol diangen.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Poblogaidd