Cysylltu â ni

ynni

Torri rhengoedd gyda'r UE, Hwngari yn dweud yn barod i dalu am nwy Rwseg yn rubles

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cyhoeddodd Hwngari ddydd Mercher ei fod yn barod i dalu rubles yn gyfnewid am nwy Rwseg. Torrodd hyn gyda'r Undeb Ewropeaidd, a oedd wedi ceisio uno yn erbyn galw Moscow am daliadau arian cyfred.

Dywedodd y Prif Weinidog Viktor Orban ddydd Mercher y byddai Hwngari yn talu am gludo llwythi mewn rubles pe bai Rwsia yn gofyn. Roedd hyn mewn ymateb i gwestiwn gan Reuters.

Fel dial am sancsiynau’r Gorllewin yn erbyn goresgyniad Moscow yn yr Wcrain, mae Vladimir Putin, Arlywydd Rwseg, wedi rhybuddio Ewrop y gallai cyflenwadau nwy gael eu torri os nad yw’n talu mewn rubles.

Dywedodd y Comisiwn Ewropeaidd y dylai contractau sy'n gofyn am daliad mewn doleri neu ewros gael eu talu ar ddiwedd pob wythnos.

Dywedodd Peter Szijjarto, Gweinidog Tramor Hwngari, yn gynharach nad oedd gan yr UE “unrhyw ran” yng nghytundeb cyflenwad nwy Rwsia. Roedd hyn yn seiliedig ar gontract dwyochrog rhwng unedau o Gazprom ac MVM sy'n eiddo i'r wladwriaeth Hwngari.

Dywedodd llefarydd ar ran y Comisiwn Ewropeaidd nad oedd yn gwneud sylw ar ddatganiadau a wnaed gan awdurdodau cenedlaethol.

Hwngari oedd un o'r ychydig aelodau o'r UE a wrthododd sancsiynau ynni yn erbyn Moscow fel ymateb i'r goresgyniad. Mae Rwsia yn ei alw'n "weithrediad milwrol arbennig".

hysbyseb

Etholwyd Orban, yr oedd ei lywodraeth wedi cynnal cysylltiadau busnes agos â Moscow am fwy na degawd, i rym am bedwerydd tymor. Roedd hyn yn rhannol oherwydd addewid Orban i sicrhau diogelwch cyflenwad nwy i gartrefi Hwngari.

Er bod cais Putin wedi achosi cynnwrf mewn nifer o brifddinasoedd ar draws Ewrop, mae llywodraethau’r gwledydd hyn, sy’n dibynnu ar Rwsia am dros draean o’u hanghenion nwy, bellach yn trafod y mater gyda chwmnïau ynni.

Nododd datganiad dydd Llun gan Slofacia y byddai'n gweithredu ar y cyd â'r UE. Yn y cyfamser, dywedodd PGNiG, prif gwmni nwy Gwlad Pwyl, fod y contract Gazprom gwreiddiol, sy'n dod i ben ar ddiwedd y flwyddyn, yn rhwymol i'r ddau ohonyn nhw.

OMV yn Awstria (OMVV.VI.) a Gazprom yn Rwsia (GAZP.MM.) wedi gwneud cyswllt cychwynnol ynghylch taliadau nwy mewn rubles. Ond dywedodd llefarydd ar ran yr OMV fod OMV wedi siarad ag OMV ddydd Gwener. Dywedodd y llywodraeth yn Fienna nad oes arian cyfred i'w dalu ar wahân i ddoleri neu ewros.

Mae gweinidog tramor yr Wcrain yn mynnu bod embargo ar olew a nwy Rwseg yn angenrheidiol, ond nid yw’r Undeb Ewropeaidd wedi gwneud hynny eto. Fodd bynnag, mae'n paratoi i wahardd mewnforion glo a chynhyrchion eraill

Yn ôl data a ffynonellau cludo, mae prynwyr Ewropeaidd yn cynyddu llwythi glo o bob cwr o'r byd yn erbyn cefndir gwaharddiad arfaethedig yr UE ar fewnforion Rwsiaidd a'r rhuthr i liniaru cyflenwadau nwy tynn.

Dywedodd Szijjarto o Hwngari nad oedd angen bwriad y Comisiwn Ewropeaidd i “gael ymateb cyffredin gan wledydd sy’n mewnforio gaz Rwsiaidd”. Dywedodd hefyd fod cytundebau dwyochrog wedi'u llofnodi gan bob cenedl.

"A... does neb yn gallu dweud sut mae ein contract yn cael ei addasu."

Mae Hwngari yn ddibynnol iawn ar fewnforion nwy ac olew o Rwseg. Y llynedd, llofnodwyd cytundeb cyflenwi hirdymor newydd lle bydd Gazprom yn cludo 4.5 biliwn metr ciwbig o nwy bob blwyddyn.

Mae Putin a’i gymar o Serbia Aleksandar Vucic wedi bod yn trafod ehangu cydweithrediad economaidd Moscow.

Mae contract Serbia gyda nwy Rwseg yn dod i ben ar Fai 31. Dywedodd swyddfa Vucic y dylid cychwyn trafodaethau am gontract newydd cyn gynted â phosibl.

Dywedodd trydydd masnachwr nwy mwyaf Latfia, Gazprom, ei fod yn ystyried a ddylai dalu am nwy Rwseg mewn ewros neu rubles. Fodd bynnag, dywedodd llefarydd ar ran gweinidogaeth dramor Latfia nad yw Latfia yn cefnogi talu mewn rubles a bod yn rhaid cael dull gweithredu ledled yr UE.

Datganodd Lithwania na fyddai bellach yn mewnforio nwy o Rwseg ar gyfer ei ddefnydd domestig, gan ddod y wlad Ewropeaidd gyntaf i ddatgan ei hannibyniaeth ar nwy Rwseg.

Ddydd Mercher, roedd cyflenwadau nwy Rwseg i Ewrop trwy dri llwybr piblinell yn gyson yn gyffredinol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd