Cysylltu â ni

ynni

Tîm rhyngwladol yn rhwydo €3.4M i hybu dal carbon ar longau ar gyfer y sector morwrol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

EverLoNG i gynnal treialon technoleg ar fwrdd dwy long LNG-tanwydd ynghyd ag astudiaethau ategol. Mae prosiect trawsffiniol sy'n cynnwys arbenigwyr gwyddoniaeth a diwydiant wedi glanio €3.4 miliwn (cyfanswm y gyllideb €4.9M) o gronfa gweithredu hinsawdd yr UE i
cyflymu'r defnydd o ddal carbon ar longau (SBCC) yn rhyngwladol
cwmnïau llongau.

Bydd y prosiect EverLoNG dan arweiniad TNO yn arddangos SBCC ar fwrdd dau
Llongau LNG sy'n eiddo i'r partneriaid prosiect TotalEnergies ac sy'n cael eu gweithredu ganddynt
Heerema Marine Contractors, gyda chanlyniadau wedi'u hanelu at symud y dechnoleg
yn nes at barodrwydd y farchnad.

Yn ogystal â threialon SBCC, mae'r 16 partner prosiect o bum gwlad -
Yr Almaen, yr Iseldiroedd, Norwy, y DU ac UDA – yn cynnal astudiaethau
cefnogi datblygiad dal, defnydd carbon cadwyn lawn a
rhwydweithiau storio (CCUS), sy'n cysylltu SBCC â chysylltiadau trafnidiaeth CO2,
storio CO2 daearegol a marchnadoedd ar gyfer defnydd CO2. Bydd yr astudiaethau hyn yn nodi
a helpu i ddatrys unrhyw rwystrau technegol i weithredu SBCC hefyd
fel is y costau sy'n gysylltiedig â'r dechnoleg.

Mae consortiwm y prosiect yn cynnwys cymdeithasau dosbarthu llongau – Lloyd's
Register, Bureau Veritas a DNV – a fydd yn gwerthuso sut mae SBCC yn ffitio i mewn
fframweithiau rheoleiddio presennol ar gyfer llongau.

Bydd gweithgareddau cyfun gan bartneriaid EverLoNG yn cefnogi'r targed uchelgeisiol
o hyrwyddo SBCC fel opsiwn datgarboneiddio cost-gystadleuol ar y
farchnad erbyn 2025, gyda chost leihad ymylol – cost lleihau
effaith amgylcheddol – rhwng €75 a €100 fesul tunnell o CO2 cyfwerth
a chyfradd dal CO2 o hyd at 90%.

*Mae EverLoNG heddiw wedi lansio gwefan bwrpasol – everlongccus.eu
– gyda gwybodaeth am bob agwedd ar y
prosiect a dolenni i'w sianeli cyfryngau cymdeithasol.*

Dywedodd cydlynydd prosiect EverLoNG, Marco Linders o TNO: “Mae cyllid gan y
Bydd rhaglen ACT3 yn ein galluogi i gynnal astudiaethau sy'n anelu at wneud masnachol
carbon seiliedig ar long yn dal yn realiti. Bydd ein hymgyrchoedd arddangos
optimeiddio technoleg SBCC a byddwn hefyd yn ystyried y ffordd orau i’w hintegreiddio
i mewn i seilwaith llongau a phorthladdoedd presennol. Byddwn hefyd yn cynnal manwl
asesiadau cylch bywyd a dadansoddiad techno-economaidd, a fydd
gwybodaeth hanfodol i gwmnïau yn y sector morol. Rhyngwladol
mae cydweithio yn rhan fawr o EverLoNG ac mae ein consortiwm yn llawn
wedi ymrwymo i gefnogi nodau datgarboneiddio’r diwydiant llongau.”

hysbyseb

Dywedodd Cees Dijkhuizen, Rheolwr Prosiect Cynaliadwyedd Heerema: “Ar
Heerema, credwn fod cwmni cyfrifol yn gwmni cynaliadwy.
Y gred hon yw pam y daethom yn garbon niwtral yn 2020 ac yr ydym wedi ymrwymo iddi
lleihau ein hôl troed hyd at 80% erbyn diwedd 2026. Cymryd rhan yn y
Prosiect EverLoNG a phrofi'r defnydd o system dal a storio carbon
ar fwrdd ein llong mae Sleipnir yn gam pwysig tuag at gyrraedd ein nodau.”

Philip Llewellyn, Rheolwr Rhaglen Dal, Defnyddio a Storio Carbon,
Dywedodd TotalEnergies: “Mae TotalEnergies yn falch o fod yn rhan o EverLoNG
prosiect, sy'n ceisio dangos dichonoldeb dal CO2 ar fwrdd
llongau. Fel rhan o'n huchelgais hinsawdd i gyflawni allyriadau sero net erbyn
2050, ynghyd â chymdeithas, datgarboneiddio ein gweithgaredd morol
yn her bwysig. Mae dal carbon yn seiliedig ar longau yn addawol
ateb tymor byr gan y gellid ei osod ar y fflyd bresennol o longau.
Yn ogystal, mae'r defnydd posibl o dechnoleg o'r fath ar fwrdd y dyfodol
Cludwyr CO2, fel yn y prosiect Northern Lights, y mae TotalEnergies ynddo
partner, a allai ddod â synergeddau potensial uchel.”

Yn dilyn proses werthuso dau gam trwyadl, dewiswyd EverLoNG
ynghyd â 12 prosiect ymchwil a datblygu arall gan gyllidwyr ACT3 yn 2021 er mwyn
mynd i'r afael â thargedau ymchwil ac arloesi allweddol ym maes CCUS.

Nod y sector morol yw lleihau allyriadau CO2 o ryngwladol
cludo o leiaf 50% erbyn 2050. Mae SBCC yn un opsiwn sy'n cael ei ystyried fel a
dull cost isel, tymor byr o ddatgarboneiddio’r sector, o gymharu â
tanwyddau allyriadau sero, fel amonia a hydrogen.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd