Cysylltu â ni

ynni

150 o gwmnïau yn galw ar yr Arlywydd Von Der Leyen i baratoi strategaeth Ewropeaidd i ddatgloi geothermol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Galwodd 150 o gwmnïau ar Lywydd y Comisiwn von der Leyen i baratoi strategaeth Ewropeaidd ar gyfer ynni geothermol.

Gyda'r polisïau cywir yn eu lle, gallai geothermol fodloni hanner yr UE
galw gwresogi ac oeri erbyn 2030 yn ogystal â darparu gwasanaethau cydbwyso
ar gyfer ynni adnewyddadwy ysbeidiol a storfeydd helaeth o lithiwm ac eraill amrwd
deunyddiau sydd eu hangen i gyflymu'r broses o drosglwyddo ynni a sicrwydd cyflenwad.

Mae'r gadwyn gwerth geothermol mor amrywiol â'r gwasanaethau niferus y mae'n eu darparu.
Mae llofnodwyr y llythyr yn amrywio o gyfleustodau sy'n darparu gwres a
gwasanaethau oeri ochr yn ochr â chynhyrchu pŵer, gwasanaeth ynni rhyngwladol
cwmnïau, y sector ariannol a datblygwyr prosiectau.

Mae hefyd yn cynnwys Arolygon Daearegol, sef adrannau'r llywodraeth
gyfrifol am reoli adnoddau tanddaearol cenedlaethol a chryf
sylw o wledydd CEE a all elwa fwyaf trwy amnewid
dibyniaeth ar nwy o Rwseg wedi'i fewnforio gan wres geothermol o ffynonellau domestig
ac oeri.

Dywedodd Philippe Dumas, Ysgrifennydd Cyffredinol EGEC *“Mae hyd yn oed hanner y
byddai sylw a roddir i hydrogen, gwynt a solar yn caniatáu i'r sector preifat
i fuddsoddiadau torfol mewn geothermol oherwydd ei hyd oes hir, isel
costau gweithredu a chyflenwadau ynni aruthrol*”.

Ychwanegodd, *“Mae'r **argyfwng dibyniaeth ar nwy yn yr hinsawdd a Rwseg yn atgyfnerthu'r
angen datblygu geothermol nawr,” a bod “**Strategaeth geothermol yr UE
yn darparu'r ffocws gwleidyddol angenrheidiol i ddatgloi rhwystrau rheoleiddiol
a rhyddhau'r adnodd ynni adnewyddadwy hanfodol hwn*”.

*Mae'r llythyr ar gael yma:*
* https://www.egec.org/wp-content/uploads/position_papers/2022-Geothermal-strategy-letter-FINAL-1.pdf*

hysbyseb

*Cefndir*

- Mae digon o ynni geothermol wedi'i storio i fodloni'r galw heddiw am ynni
dros 100 miliwn gwaith.
- Mae ynni geothermol yn darparu gwresogi llwyth sylfaen adnewyddadwy, oeri a
grym yn Ewrop ac yn fyd-eang.
- Pympiau gwres geothermol yw'r gwresogi adnewyddadwy mwyaf cost-effeithiol
ateb o'i gymharu â nwy a thechnolegau gwresogi adnewyddadwy eraill yn ôl
i Adroddiad Ynni Adnewyddadwy 2021 yr Asiantaeth Ynni Ryngwladol.
- *Mae pympiau gwres geothermol* yn dda ar gyfer *gwerth eiddo:* Yn Sweden,
canfu asiantaethau manwerthu cartrefi fod tai â Phympiau Gwres Geothermol wedi cynyddu
prisiau eiddo tua €10-12,000

- *Gwres ardal geothermol* yw'r ffynhonnell fwyaf cost-effeithiol ar gyfer
datgarboneiddio ar raddfa fawr. Canfu ADEME, asiantaeth amgylchedd Ffrainc, fod cost geothermol wedi'i lefelu
Roedd gwresogi ardal yn €15 MWh o gymharu â €51 MWh o ffynonellau ffosil yn
2019.
- Dyma'r ateb 'mynd i' ar gyfer dinasoedd trefol a gwledig. * Dinasoedd i gyd
dros Ewrop yn dewis systemau gwresogi ardal geothermol ar raddfa fawr.
- *Cydbwyso grid:* Mae trydan geothermol yn darparu trydan llwyth sylfaen
datrys *bygythiadau diogelwch cyflenwad* ac ysbeidiol o trwy ddileu
dibyniaeth ar fewnforio tanwyddau ffosil o drydydd gwledydd.
- *Ar gael ym mhobman*. Dim ond cronfeydd dŵr a basnau gwres sydd wedi bod
wedi'i fapio mewn rhai rhanbarthau ac mewn rhai gwledydd. Dros 25% o'r UE
gellir cyflenwi'r boblogaeth gan wres ardal geothermol trwy ddefnyddio
adnoddau wedi’u mapio yn 2013
.
Wedi'i gyfuno â phympiau gwres geothermol (GHPs), mae bron i hanner gwres yr UE
gellir bodloni’r galw erbyn 2030.
- * Lithiwm cynaliadwy ac echdynnu mwynau eraill:* Geothermol
Sylwer: Mae llawer o feysydd eto i'w mapio
mae gweithrediadau yn yr Almaen, Ffrainc, yr Eidal a'r DU wedi dechrau echdynnu
lithiwm hydrocsid a chemegau lithiwm cysylltiedig eraill o'r presennol a'r newydd
gallu geothermol. Yr echdyniad sero-allyriadau hwn yw sylfaen a
cadwyn gwerth batri lithiwm-ion cynaliadwy yn Ewrop.

*Cysylltwch:*
Sanjeev Kumar // *Pennaeth Polisi *// [e-bost wedi'i warchod] // +32 499 53973
*AM EGEC - CYNGOR YNNI GOTHERMAL EWROPEAIDD*

Mae Cyngor Ynni Geothermol Ewrop (EGEC) yn ddielw
sefydliad sy'n hyrwyddo pob agwedd ar y diwydiant geothermol. Yr oedd
sefydlwyd ym 1998 i hwyluso ymwybyddiaeth ac ehangiad o geothermol
ceisiadau yn Ewrop a ledled y byd drwy lunio polisi, gwella
amodau buddsoddi a llywio ymchwil.

Dros 120 o aelodau o 28 o wledydd, gan gynnwys datblygwyr, offer
gweithgynhyrchwyr, darparwyr trydan, cymdeithasau cenedlaethol, ymgynghorwyr,
canolfannau ymchwil, arolygon daearegol, ac awdurdodau cyhoeddus yn rhoi'r EGEC
y gallu i gynrychioli'r sector geothermol cyfan.
Rhestrir EGEC yn y Gofrestr Tryloywder Ewropeaidd Rhif 11458103335-07

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd