Cysylltu â ni

ynni

Mae Rwsia yn rhybuddio Gwlad Pwyl, Bwlgaria o doriadau cyflenwad nwy ddydd Mercher

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Gazprom , cawr ynni Rwsia, wedi hysbysu Gwlad Pwyl a Bwlgaria y bydd yn atal cyflenwad nwy o ddydd Mercher. Mae hyn yn gynnydd sylweddol yn ffrae ehangach Rwsia gyda'r Gorllewin ynghylch ei goresgyniad o'r Wcráin.

Ers i Moscow ddechrau'r hyn y mae'n ei alw'n ymyrraeth filwrol yn yr Wcrain ar Chwefror 24, 2018, Gwlad Pwyl a Bwlgaria fydd y cyntaf i weld eu nwy yn cael ei gau i ffwrdd gan brif ffynhonnell ynni Ewrop. Roedd hyn hefyd mewn ymateb i sancsiynau a osodwyd gan Warsaw ar gwmnïau ac unigolion Rwsiaidd.

Mynnodd Arlywydd Rwseg Vladimir Putin fod gwledydd “anghyfeillgar” yn cytuno i raglen sy’n caniatáu iddynt agor cyfrifon yn Gazprombank, gwneud taliadau mewn doleri neu ewros ar gyfer mewnforion nwy o Rwseg, ac yna trosi’r rhain yn rubles.

Dywedodd y Comisiwn Ewropeaidd yr wythnos diwethaf y gallai fod yn bosibl i gwmnïau UE osgoi galw Rwsia am daliadau nwy mewn rubles. Os ydynt yn talu mewn doleri neu ewros, sydd wedyn yn cael eu trosi i arian cyfred Rwseg,

Mae Gwlad Pwyl yn wrthwynebydd gwleidyddol cryf i Moscow. cwmni nwy Pwyleg PGNiG (PGN.WA), y mae ei gytundeb â Rwsia i fod i ddod i ben ar ddiwedd y flwyddyn hon, dywedodd na fyddai'n cadw at y cynllun talu newydd ac na fyddai'n ymestyn ei gontract.

Ni estynnodd Gazprom y cytundeb cludo nwy a oedd ganddo â Rwsia yn 2020. Mae'r darparwr nwy o Rwseg wedi gorfod cymryd rhan mewn arwerthiannau ar gyfer capasiti trwy biblinell Yamal Europe, sy'n rhedeg o Belarus i Wlad Pwyl.

Mae Gazprom yn cyflenwi 10.2 biliwn metr ciwbig (bcm) i Wlad Pwyl, sy'n gorchuddio tua 50% o'i defnydd cenedlaethol.

Roedd data gan weithredwyr trawsyrru nwy rhwydwaith yr Undeb Ewropeaidd wedi dangos yn gynharach fod llifoedd nwy ffisegol trwy Yamal-Europe wedi dod i ben, ond fe ailddechreuodd ddydd Mawrth.

hysbyseb

Yn ôl gweinidogaeth hinsawdd Gwlad Pwyl, mae cyflenwadau ynni yn ddiogel ac nid oes angen tynnu ar gronfeydd nwy. Ni fydd nwy i ddefnyddwyr yn cael ei leihau.

Dywedodd y weinidogaeth ynni hefyd fod Gazprom wedi hysbysu Bulgargaz, cwmni nwy talaith Bwlgaria, y byddai'n atal cyflenwadau nwy rhag cychwyn ddydd Mercher. Roedd cytundeb gyda Bwlgaria i fod i ddod i ben ddiwedd y flwyddyn. Mae Gazprom yn mewnforio mwy na 90% o ofynion nwy y wlad ar tua 3 bcm y flwyddyn.

Dywedodd Tom Marzec Manser, pennaeth, dadansoddeg nwy, cwmni cudd-wybodaeth data ICIS, "Dyma ergyd rhybudd seismig Rwsia."

Dywedodd fod Gwlad Pwyl wedi bod yn wrth-Rwseg a gwrth-Gazprom ers blynyddoedd lawer. Fodd bynnag, nid yw hyn yn wir ym Mwlgaria. Felly, mae gweld Bwlgaria yn cael ei thorri i ffwrdd o NATO yn ddatblygiad arwyddocaol.”

Dywedodd Gwlad Pwyl y gall ddod o hyd i nwy trwy ddau gysylltiad â'r Almaen, gan gynnwys llif gwrthdro o biblinell Yamal. Bydd y cyswllt hwn yn cysylltu â Lithwania ac mae ganddo gapasiti blynyddol o 2.5 bcm. Bydd hefyd yn agor trwy ryng-gysylltydd i'r Weriniaeth Tsiec a fydd yn caniatáu ar gyfer 1.5 bcm.

Gallai cyswllt â Slofacia ganiatáu cludo 5-6 bcm arall. Bydd y ddolen hon ar agor yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Mae PGNiG hefyd yn gallu mewnforio hyd at 6 biliwn metr ciwbig y flwyddyn drwy derfynell LNG yn Swinoujscie, ar y Môr Baltig. Mae hefyd yn cynhyrchu mwy na 3 biliwn metr ciwbig o nwy yn flynyddol yng Ngwlad Pwyl. Bydd piblinell sy'n caniatáu hyd at 10 biliwn metr ciwbig o nwy y flwyddyn i lifo rhwng Gwlad Pwyl, Norwy a Gwlad Pwyl yn agor ym mis Hydref.

Dywedodd swyddogion y llywodraeth fod cynhwysedd storio nwy Gwlad Pwyl o 3.5 biliwn metr ciwbig yn 76% yn llawn. Ni fydd angen iddynt leihau cyflenwadau i gwsmeriaid er mwyn delio ag ataliad cyflenwad Gazprom.

Dywedodd Bwlgaria ei bod yn gweithio i ddod o hyd i ffynhonnell arall o nwy ac nad oes angen unrhyw gyfyngiadau ar y defnydd o nwy ar hyn o bryd.

Dywedodd Jefferies, banc buddsoddi, fod y rhybudd yn codi’r posibilrwydd o derfynu cynnar cytundebau Ewropeaidd sy’n dod i ben cyn i’r flwyddyn ddod i ben. Mae hyn bron i 12 bcm y flwyddyn.

Dim ond llond llaw o brynwyr nwy Rwseg fel Hwngari neu Uniper , mewnforiwr mwyaf yr Almaen , sydd wedi datgan ei bod yn bosibl talu cyflenwadau yn y dyfodol yn unol â'r cynllun a gymeradwywyd gan Moscow heb dorri sancsiynau'r UE.

Dywedodd rheolydd rhwydwaith yr Almaen ei fod yn monitro sefyllfa danfon nwy Rwsia ar ôl y bygythiad i Wlad Pwyl ac yn ychwanegu bod cyflenwad yr Almaen wedi'i sicrhau ar hyn o bryd.

Dywedodd PGNiG ddydd Mawrth y bydd yn cymryd camau i adfer llif nwy yn ôl contract Yamal. Dywedodd hefyd fod unrhyw atal mewn cyflenwadau yn torri contract Yamal.

Ddydd Mawrth, cyhoeddodd Gwlad Pwyl restr o 50 o oligarchiaid Rwsiaidd, a chwmnïau, gan gynnwys Gazprom. Byddent yn destun sancsiynau o ganlyniad i gyfraith yn gynharach y mis hwn a oedd yn caniatáu i'w hasedau gael eu rhewi. Mae’r gyfraith hon yn annibynnol ar unrhyw sancsiynau a osodir gan wledydd yr UE.

Dywedodd masnachwyr nwy fod marchnad nwy yr Iseldiroedd, sef y meincnod Ewropeaidd ar gyfer y diwydiant, wedi codi ger diwedd masnach ddydd Mawrth. Setlodd contract nwy yr Iseldiroedd am y mis cyntaf 5.4% yn uwch ar 98.20 Ewro/MWh.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd