Cysylltu â ni

ynni

Pobl ifanc yn siwio llywodraethau Ewropeaidd dros gytundeb ynni tanwydd ffosil

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae arwydd A Stop yn sefyll o flaen gwaith pŵer lignite Neurath o wasanaeth yr Almaen RWE, i'r gorllewin o Cologne, yr Almaen, Ionawr 16, 2020.

Heddiw (22 Mehefin) bydd pum person ifanc yn cyflwyno achos cyfreithiol yn erbyn 12 llywodraeth Ewropeaidd dros gytundeb rhyngwladol sy’n caniatáu i fuddsoddwyr tanwydd ffosil erlyn gwledydd am gymryd camau i fynd i’r afael â newid hinsawdd.

Wedi'i lunio'n wreiddiol i gefnogi buddsoddiadau'r sector ynni mewn cyn-aelodau o'r Undeb Sofietaidd, mae'r Cytundeb Siarter Ynni (ECT) yn caniatáu i fuddsoddwyr erlyn gwledydd dros bolisïau sy'n niweidio eu buddsoddiadau, ac mae ymgyrchwyr wedi nodi ei fod yn rhwystr i weithredu hinsawdd.

Mae’r plaintiffs yn cynrychioli gwledydd a gafodd eu taro gan drychinebau diweddar yn ymwneud â newid yn yr hinsawdd gan gynnwys yr Almaen a Gwlad Belg, a ddioddefodd lifogydd dinistriol y llynedd ar ôl glaw trwm y dywedodd gwyddonwyr ei fod yn fwy tebygol o ganlyniad i newid yn yr hinsawdd.

Bydd eu siwt yn gofyn i Lys Hawliau Dynol Ewrop amddiffyn eu hawliau trwy orchymyn llywodraethau i ddileu rhwystrau i ymladd newid hinsawdd a grëwyd gan yr ECT.

Mae’r achos yn targedu Awstria, Gwlad Belg, Cyprus, Denmarc, Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Groeg, Lwcsembwrg, yr Iseldiroedd, Sweden, y Swistir a Phrydain, sydd i gyd yn llofnodwyr ECT.

"Mae llywodraethau yn dal i roi elw'r diwydiant tanwydd ffosil dros hawliau dynol. Ond mae newid yn yr hinsawdd yn cynyddu ac yn mynnu mwy a mwy o fywydau bob dydd," meddai myfyriwr 17 oed Julia, un o'r plaintiffs, mewn datganiad.

Mae mwy na 50 o lofnodwyr yr ECT yn trafod diwygiadau iddo ar hyn o bryd, ond mae gwledydd gan gynnwys Sbaen a Ffrainc wedi codi’r posibilrwydd y bydd gwledydd yr UE yn gadael y cytundeb yng nghanol diffyg cynnydd yn y trafodaethau.

hysbyseb

Mae beirniadaeth o'r cytundeb wedi dwysáu yng nghanol achosion cyfreithiol gan gwmnïau sy'n ceisio iawndal am asedau tanwydd ffosil. RWE (RWEG.DE) y llynedd fe'i defnyddiwyd i geisio iawndal gan lywodraeth yr Iseldiroedd am ei chynllun i ddileu pŵer tanwydd glo yn raddol erbyn 2030, a fyddai'n effeithio ar orsaf bŵer Eemshaven y cyfleustodau Almaeneg.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd